2019-2020 Yaz Dönemi Staj yapan öğrencilerin staj defterlerini en geç 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 17:00'a kadar Arş. Gör. Mehmet Umut SALUR veya Arş. Gör. Harun ÇİĞ'e iletmiş olmaları gerekmektedir. İl dışında olan öğrencilerimiz posta/kargo yoluyla staj defterlerini gönderebilirler. 6 Kasım 2020 Cuma günü saat 17:00'dan sonra gelen staj defterleri kabul edilmeyecektir.
Staj sunumları gruplar halinde yapılacak olup, staj defterlerini gönderen öğrencilerin listesine göre sunum tarihi ve saati ilerleyen haftalarda ilan edilecektir. Staj sunumları 9-13 Kasım 2020 arasında yapılması planlanmaktadır. 

NOT: Mezun olması için SADECE staj sunumu kalan öğrenciler, staj defteri son gönderim tarihinden önce gönderebilir ve öncesinden staj sunumlarını yapabilirler. Bu durumda olan öğrencilerin e-posta yoluyla Arş. Gör. Mehmet Umut SALUR veya Arş. Gör. Harun ÇİĞ ile iletişime geçmeleri gerekiyor.


 

BOLOGNA

ADAY ÖĞRENCİ

İLETİŞİM

Telefon: 0414 318 3776
E-posta: bilgisayar@harran.edu.tr