2020 - 2021 Yaz Döneminde Staj Yapmak isteyen öğrencilerimiz için ;


1. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ana sayfasından “STAJ KABUL FORMU” indirilmeli ve ilgili bölümler doldurulmalıdır. Staj Kabul Formu staj yapılacak firmaya imzalatılmalı ve en geç 04Haziran 2021 tarihine kadar Arş. Gör. Cengiz KINA veya Arş. Gör.Harun ÇİĞ'e teslim edilmelidir. (NOT: Sadece bu yaz stajında geçerli olmak üzere; Staj Kabul Formu şirkete imzalatıldıktan sonra taratılıp mail atılabilir (Mail:staj.ceng@gmail.com). Aynı zamanda Staj kabul formunun orijinali “Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği” adresine posta yoluyla gönderilmelidir.) 

2.Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ana sayfasından “STAJ SİCİL FİŞİ” indirilmeli ilgili bölümler staj tarihlerine göre doldurulmalı ve fotoğraf yapıştırılmalıdır. Staj sicil fişi bölüm sekreterliğine teslim edilerek üst yazı ile birlikte kapalı bir zarfta tekrardan teslim alınmalıdır. 

3. Staj yapacak öğrenciler staj tarihleri içerisinde stajına başlar. En erken staj başlama tarihi 05 Temmuz 2021 Pazartesi günüdür. Staj yapılacak son tarih ise 3 Eylül 2021 Cuma günüdür.

4.Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ana sayfasından “STAJ DEFTERİ DOSYALARI” indirilmeli ve Günlük Açıklama Şablonu her staj günü için doldurulmalıdır. Staj Defteri ciltli olmalıdır (spiral olmayacak). Staj Defterinde olacaklar sırası ile 1. Kapak, 2. Yönerge, 3. Genel Bilgiler, 4. Günlere Dağılım Çizelgesi, 5. Günlük Açıklama Şablonu (Günlük açıklama şablonu her staj günü için en az bir sayfa olmalıdır).

5. Öğrenci, staj bitiminde staj sicil fişini şirketten onaylatıp kapalı bir zarf da teslim alır. Staj sunumunda staj sicil fişi olmayan stajlar kabul edilmez.
 
6. Staj sunumları tahminen 11 Ekim – 15 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır (Staj sunum tarihleri değişiklik gösterebilir. Dönem başladığında net tarihler duyurulacaktır).
 
7. Zorunlu Staj formu talep eden işyerleri için Bölüm Web Sayfamızda Eğitim > Staj Genel Bilgiler  altında bulunan Zorunlu Staj Formu dosyasını doldurup staj komisyonumuza iletirseniz imzalanıp size gönderilecektir.
 


Staj Kabul Formu Son Gönderim Tarihi: 04.06.2021 Saat:23:59'dur.
En erken Staj Başlagıç Tarihi 5 Temmuz 2021 Pazartesi olmalıdır.

 

BOLOGNA

ADAY ÖĞRENCİ

İLETİŞİM

Telefon: 0414 318 3776
E-posta: bilgisayar@harran.edu.tr