Lütfen kayıt yapmak istediğiniz kurs için, aşağıdaki kurs listesini inceleyerek; https://forms.gle/CzjRjGGuYRDmhVbH6 adresindeki formu doldurunuz. Fiyat ve kurslar hakkında detay için lütfen harusem@harran.edu.tr adresine yazınız. Bir kurs, talep 12 kişiye ulaştığında açılmaktadır. Grup halinde gelen kursiyerler için indirim uygulanır.Robotik Kodlama

Kursiyere gerçek hayatta yaygın olarak kullanılan robot teknolojilerini tanıtmak, robotik kodlama ile algoritmik bir mantık kazandırmaktır.


KVKK

7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olan kişisel verilerin korunması kanunu çerçevesinde bireylerin temel hak ve özgürlükleri göz önünde bulundurularak kişilere ait olan verilerin işlenmesinden özel hayatın gizliliğine kadar bireylere ait temel hak ve özgürlüklerin korunması için bu verileri işleyen veya kullanan kuruluşlara, firmalara uyması gereken kuralların öğretilmesi.


SPSS

İstatistiksel işlemlerin bilgisayar destekli olarak SPSS yazılımı aracılığıyla yapılmasının ve verilerin SPSS ile analiz edilmesinin öğretilmesi.


Excel

Finansal ve kurum içi işlemlerde Microsoft Excel’ in profesyonel düzeyde kullanılmasını ve programlanmasını öğretmek, derinlemesine bir bilgi vermek.


Adobe Photoshop

Grafik tasarım ve resim düzenleme işlerinde en yaygın kullanılan ve birçok özelliğe sahip olan karmaşık bir grafik, görüntü düzenleme ve boyama yazılımı olan Adobe Photoshop uygulamasının detaylı bir şekilde öğretilmesi.


Ahşap Hediyelik Eşya Yapımı

Geleneksel değerlere ve tekniğe uygun olarak ahşap malzemeyi çeşitli tornalama yöntemleriyle biçimlendirip her türlü ahşap hediyelik eşya yapılmasının öğretilmesi hedeflenmektedir.


Kamu İhale Mevzuatı

Kamu hizmeti sunmak için piyasadan iş ve hizmet alımı talep eden kamu kurumlarında bu alımların ana hatlarını ve kurallarını oluşturan ihale mevzuatının öğretilmesi hedeflenmektedir.


Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi

Shoemaster programının Creative modülünü kullanarak, yani, bilgisayar programlarıyla ayakkabı tasarımı ve üretimini yapabilecek bilgi ve donanımı kazandırmaktır.


CNC Tezgahlarının Programlanması

CNC takım tezgahlarının çalışma prensipleri ve CNC takım tezgahlarının elle ve bilgisayrla programlanmasının öğretilmesi hedeflenmektedir.


Son Ütücü

Tekstil üretim ürünlerinde ürünün son halini alması için ütüyle satışa hazır hale getirilmesi sürecinin öğretilmesi hedeflenmektedir.


Altyapı Varlık Yönetimi

Kamu varlıklarının sürdürülebilirliğini desteklemek için varlık yönetim planlarının stratejik yaklaşımlarla nasıl uygulanabileceğinin öğretilmesi hedeflenmektedir.


Belediyeler İçin Mühendislik Temelleri

Mühendis eğitimi almamış olan belediye personelinin işte kullandıkları temel mühendislik kavramlarının öğretilmesi hedeflenmektedir. Tesislerin nasıl tasarlanacağı, bu tesislerde hangi malzemelerin kullanılması gerektiği, belli tasarım parametrelerinin nasıl kullanılacağı ve farklı birimlerin birbiriyle nasıl etkileşim kuracağı gibi konular detaylı bir şekilde açıklanacaktır.


Bilgisayar Destekli Çizim

Modern CAD yazılımının kullanılarak üretimsel veya kamusal uygulamalar için 2 boyutlu ve 3 boyutlu çizimler yapılabilmesi. Bu hedefi gerçekleştirebilmek için koordinat sistemleri, düzgün boyutlandırma, bölmelendirme ve izdüşüm oluşturma, sembol kütüphaneleri, dosya yönetimi ve ortak teknikler öğretilecektir.


Bilgisayar Destekli İmalat

CNC tezgahlarına NC kodları hazırlayan CAM yazılım aracıyla çeşitli teknikleri uygulayarak bilgisayar ortamında imalat yapan kişilerin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.


Bilişim Teknolojileri Donanımı

Bilgisayar sistemlerini oluşturan elektronik ve mekanik tüm donanımsal bileşenlerin görevlerinin öğretilmesi hedeflenmektedir.


Coğrafi Bilgi Sistemleri Yazılım Uygulamaları

Coğrafi bilgi sistemleri, günümüzde, hükümetlerin ve yerel yönetimlerin vatandaşla daha şeffaf bir iletişim kurmak için kullandığı eldeki verinin coğrafi bir formatta kaydedildiği, işlendiği, analiz edildiği ve sunulduğu bir teknolojidir. Bu harita tabanlı ağ ve mobil teknolojinin yardımıyla belediyeler ve vatandaşlar arasındaki iki yönlü iletişim daha kolay sağlanmakla birlikte işlenen suçlarla ilgili uyarılardan şehir planlamayla alakalı daha detaylı birçok farklı konuya kadar bilgi paylaşımı yapılabilmektedir.


COREL DRAW ile Grafik Tasarımı

Değişik uygulamalar için bilgisayar grafikleri tasarlama gereksinimlerinin geliştirilmesinin öğretilmesi hedeflenmektedir.


Dış Ticaret

Dış ticaretin temel bileşenlerinin tanıtılması, ortaya çıkabilecek sorunların uygun bir şekilde nasıl çözüleceğinin öğretilmesi hedeflenmektedir.


Etkili Sunum Teknikleri

İşle ilgili herhangi bir konuda en etkili sunumu hazırlayabilmek için gerkli olan tüm teknolojik ve teknik detayların ve bununla birlikte sunumun her aşamasında aktarılması gereken bilgiyi en ideal yöntemleri kullanarak nasıl aktarabileceğinin öğretilmesi hedeflenmektedir.


Gıda ve Personel Hijyeni

Gıda maddelerinin özelliklerini doğru kavratarak, sağlıklı gıda üretimini sağlayacak bütün unsurları öğreterek bu durumu engelleyecek olan önleyici tedbirlerin zamanında gerçekleştirmesinin öğretilmesi hedeflenmektedir.


İlk Yardım

Günlük hayatımızda aniden karşılaşabileceğimiz kaza, doğal afet, dikkatsizlik gibi nedenlerle oluşabilecek yaralanma veya sakatlanmalardan dolayı oluşabilecek durumlarda yaralanan birey ya da grupların yaşamını kurtarmak amacıyla olayların olduğu yer ve zamanda yapılacak uygulamalar ve alınacak önlem ve tedbirlere ilişkin teorik bilgi ve beceri kazandırmaktır.


İnşaat Projesi Yönetim

Profesyonel anlamda inşaat ve yapısal projelerin başarılı yönetimini yapabilmek için gerekli olan insan odaklı veya teknik açıdan kurumsal ve stratejik ilke ve hedefleri baz alan planların öğrenilmesi.


İş Sağlığı ve Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği konusunda gerekli hukuksal ve kamu mevzuatlarını bilen ve uygulayan nitelikli ve donanımlı personel yetiştirmek.


Kaldırım Tasarımı ve Yönetimi

Halka açık olan kaldırım ve yürüyüş yolu gibi alanlarda bu yapıları oluşturan malzemenin maliyeti, kullanılırlığı, korunması gibi bir çok farklı faktörün değerlendirilmesi öğretilir.


Kalite Kontrol Yönetimi

Bozuk ürün üretimini veya seçimini engellemek ve gereksiz maliyetlerden kaçınmak için ürün kalitesinin incelenmesi ve bu sürecin verimli ve titiz bir şekilde takibi için gerekli olan bilgi ve tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Kentsel Yapı Denetleme

Kentsel yapı denetimi için gerekli tüm yetki ve sorumlulukların öğretilmesi ve yapıyla ilgili sorunların çözülmesi için belediye ile vatandaş arasında en doğru iletişimin kurulmasının öğretilmesi hedeflenmektedir.


Kesim Serimci

Tüm serim teknikleri öğretilerek el veya makine ile tekniğe uygun serim yapabilme donanımı ve yeteneği kazandırılması hedeflenmektedir.


Proje Yönetim Sistemi

Proje yönetimiyle ilgili projenin kapsam yönetimi, maliyet ve zaman yönetimi, planlanması, kalite ve insan kaynakları kısıtlamaları, bağlantılar, risk yönetimi ve satın alma yönetimi gibi birçok temel bileşenin öğretilmesi amaçlanmaktadır.


Solidworks

İmalat sektöründe birçok ihtiyaca karşılık veren üç boyutlu bir modelleme programı olan ve kağıt üzerindeki teknik resim kurallarını bilgisayar ortamına aktaran Solidworks yazılımının kullanımının detaylı bir şekilde öğretilmesi hedeflenmektedir.


Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi

Tedarik zinciri sürecini ve performansını geliştirmek ve yönetmek için gerekli olan teknik bilgilerin kazandırılması hedeflenmektedir.


Web Programlama

Günümüzde internet ortamında web teknolojileri kullanıcılar ile etkileşimi sağlar ve belirli bir adı olan kişiler, kurumlar ya da projeler için önemlidir. Bu sebeple bu kurs, kursiyere web teknolojileri açısından anlayış ve programlama yeteneği kazandırma amaçlıdır.


Bilirkişilik Eğitimi


İnsan Kaynakları Uzmanlığı Eğitimi


İşaret Dili Eğitimi


Çocuk Bakımı ve Bakıcılığı Eğitimi


Satış ve Pazarlama Eğitimi


Yönetici Asistanlığı Eğitimi


Covid-19 Korunma ve Hijyen Eğitimi


Akıl ve Zeka Oyunları Eğitimi


Masal Anlatıcılığı Eğitimi


PİXEL

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ

     

Bilgi talebi, istek, memnuniyet, öneri ve şikayetleriniz için bu bağlantıya tıklayarak kayıt oluşturabilirsiniz. 

SERTİFİKA DOĞRULAMA