“Harran Üniversitesi Çift Anadal ve Yandal Programı Yönergesi” kapsamında 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında açılacak Çift Anadal /Yandal programları, kontenjanları, başvuru koşulları ve önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir.
 

Başvuru Tarihleri : 10/09/2018  –  12/09/2018
 

Başvuru Yeri : Bölüm sekreterliğine
 

Başvuru ve Kabul için Genel Koşullar:
 

a) Çift Anadal / Yandal programlarına kayıt olmak isteyen öğrenci, başvuru yapmak istediği çift anadal-yandal programın bölüm sekreterliğine bir dilekçe ile beraber transkript belgesini ekleyerek başvurur.

b) Sadece bir bölüm için Çift Anadal / Yandal programlarına başvuru yapılabilir.

c) Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.

d) Öğrencinin başka bir çift anadal programına ya da yandal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir.

e) Öğrenci, çift anadal ve yandal programlarına, anadal lisans programının en erken 3. ve en geç 5. döneminin başında başvurabilir.

f) Çift anadal programları için öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik not ortalamasının en az 3,00 olması ve anadal programında başarı sıralaması açısından en üst % 20 içinde yer alması gerekir.

Yandal programları için öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.

g) Başvurular, programın yürütüldüğü ilgili bölümün ve fakülte/yüksekokul kurullarının onayı ile kesinleşir.

 

Çift Anadal Kontenjanı Yandal Kontenjanı
4 4


-- Başvuru Formu 

-- Ders Planı
 

BOLOGNA

İLETİŞİM

Telefon: 0414 318 3776
E-posta: bilgisayar@harran.edu.tr