Bitirme Projesi Değerlendirme Sonuçları
Bitirme Projesi Değerlendirme Sonuçları


Bitirme Projesi Değerlendirme sonuçları tabloda gösterilmekte olup asıl notunuzun dönem içinde gösterdiğiniz performansa göre verilmiştir. Bitirme Komisyonunca sunum, proje içeriği ve SRS gibi ölçütler göz önüne alınarak değerlendirme notu verilmiştir.
 
 
Bitirme Projeleri değerlendirme ölçütleri aşağıdaki  gibidir. 
1. Proje Web Sayfası (%10)
2. Haftalık Toplantılar (%30)
3. Dönem Sonu Proje Posteri (%10)
4. Dönem Sonu Proje Sunumu (%10)
5. Dönem Sonu Proje Demosu (%25)
6. Test Spesifikasyon Raporu (%15)
Haftalık toplantılarda verilen notlar; 
Toplantıya katılım + Asana kullanımı + Raporlar'dan oluşmaktadır. 

 

BOLOGNA

İLETİŞİM

Telefon: 0414 318 3776
E-posta: bilgisayar@harran.edu.tr