Harran Üniversitesi Yaz Dönemi Eğitim – Öğretim Programı Yönergesi İkinci Bölüm Madde 12’nin a fıkrası: “Harran Üniversitesinin ilgili biriminde yaz okulu dersi açılmadığı takdirde, öğrenciler içerik ve kredileri aynı veya fazla olması kaydıyla, yaz okuluna yer veren Harran Üniversitesinin diğer birimlerinden veya birim kurullarınca belirlenen ve üniversitemiz senatosunca onaylanan diğer Üniversitelerden ders alabilirler” şeklindedir. Bu madde gereğince öğrenciler sadece Harran üniversitesinde açılmayan dersleri, Üniversitemiz birimlerinin kendi web sayfalarında ilan edilen üniversitelerden alabilirler.  Üniversitemiz birimlerinin kendi web sayfalarında herhangi bir belirleme yapılmamış ise, öğrencilerin giriş yılındaki taban puanına eşit veya daha yüksek bir üniversiteden ilgili dersi yaz öğretiminde alabilirler.
 
Diğer üniversitelerden ders alacak öğrencilerin dersleri almadan önce “Yaz Döneminde Ders Alma Formu” nu doldurup imzaladıktan sonra gerekli onayları almaları için ekleriyle birlikte danışmanına ulaştırması gerekmektedir.  Danışman ve bölüm başkanı tarafından onaylanan formun birer kopyaları öğrenci ve danışmanında kalacaktır. Öğrencilerimiz şu aşamaları izlemeleri gerekmektedir:

1. Adım:  Yaz okulunda ders alma formunu doldur, çıktısını al ve imzala.  
Yaz okulunda ders alma formu için tıklayınız.
2. Adım:  Almak istediğin ders içeriklerini ilgili öğretim elemanı ile görüşerek onayla.
  • Unutma !: Diğer üniversitelerden almak istediğin derslerin AKTS veya Kredisi bağlı olduğun müfredattakı derslerin AKTS veya Kredi değerlerine eşdeğer veya yüksek olmalı
  • Unutma !: Diğer üniversitenin taban puanı Harran Üniversitesine kayıt yaptırdığın yıldaki taban puanından yüksek olmalı.
  • Unutma !: Harran Üniversinde verilen bir dersi diğer üniversitelerden alamazsın.
3. Adım: Derslerin içeriklerini dersi veren öğretim elemanı e-posta ile onayladıktan sonra ders içeriklerinin üstüne "Ders içeriği Doç. Dr.  ...." tarafından onaylanmıştır." ifadesini yazarak tarih ve imza at. 

4. Adım: Ders alma formunu ve ders içeriklerini herhangi bir tarayıcı ile tarat veya kamera ile fotoğrafını çekerek dosya olarak hazırla. 
5. Adım: Aşağıdaki belgeleri tek bir PDF olarak danışmanının e-posta adresine gönder. 
  • - Ders alma formunu,
  • - Onaylı ders içeriklerini,
  • - Üniversitemize kayıt olduğun yılın ve seçtiğin üniversitenin üniversitemize kayıt olduğun yıldaki taban puanını,
  • - Öğretim elemanlarından ders içeriklerinin uygunluğuna dair e-postaları  
6. Adım: Danışmanın 2 gün içerisinde başvuru formunu onay veya red ederek seni ve YAZ OKULU KOMİSYONU'nu bilgilendirecektir. 
7. Adım: Danışmanından onay alırsan seçtiğin üniversiteye ders kaydını yapabilirsin.
  • Unutma !: AKTS veya Kredisi yetersiz, ders içeriği onaylanmamış, imzasız ve tarihsiz belgeler danışmanınız tarafından onaylanmayacaktır. 

YAZ OKULU KOMİSYONU

BOLOGNA

ADAY ÖĞRENCİ

İLETİŞİM

Telefon: 0414 318 3776
E-posta: bilgisayar@harran.edu.tr