2020-2021 Eğitim Öğretim yılı Güz yarıyılında  Bitirme Projesi dersi veya Bitirme Projesi Önerisi dersini alacak öğrencilerin öncelikle 4 kişilik proje gruplarını oluşturması ve çalışmak istedikleri danışman hoca tercihlerini aşağıda link aracılığıyla paylaşılan formu 2 Ekim Cuma gününe kadar doldurması gerekmektedir. 


Grup ve danışman bilgilerini girmek için tıklayınız..

*Bu dönem sadece bitirme projesi dersini alan veya eski müfredatta bitirmeyi alan öğrenciler dahil.
**Bitirme projesi dersini alabilmek için öğrencinin bütün dersleri alabilmiş olması gerekir.

BOLOGNA

ADAY ÖĞRENCİ

İLETİŞİM

Telefon: 0414 318 3776
E-posta: bilgisayar@harran.edu.tr