Harran Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Şevket Ökten, Mahmut Kaya ve Hakan Gülerce, bu yılki konusu "GÖÇ, MÜLTECİLİK ve İNSANLIK" olan Kartepe Zirvesine Katıldı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde her yıl Ekim ayında Kartepe’de düzenlenen ve başta ülkemiz olmak üzere dünyayı etkisi altına almış önemli sosyal ve siyasal konuların işlendiği Kartepe Zirvesi, bu yıl da insanlığı derinden etkileyen bir konuyu masaya yatırdı. 26-28 Ekim 2018 tarihlerinde ulusal ve uluslararası üst düzey isimlerin bir araya geleceği zirvenin bu yılki konusu; “GÖÇ, MÜLTECİLİK ve İNSANLIK” olarak belirlendi. 

Toplantıya katılan Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şevket Ökten ve Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mahmut Kaya birer tebliğle, yine Sosyoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve HÜGÖÇ Müdür Yardımcısı Dr. Hakan Gülerce gözlemci olarak katılarak Harran Üniversitesini temsil ettiler. 

Prof. Dr. Şevket Ökten ve Doç. Dr. Mahmut Kaya'nın sunmuş oldukları tebliğlerin özetleri şöyle:

Zorunlu Göç Sorunlu Kabul: Karşılaş(tır)malar, Kimlikler ve Dışla(n)ma Pratikleri, Prof. Dr. Şevket Ökten

Bu çalışmada, Şanlıurfa’ya zorunlu göç ile gelen Suriyeli sığınmacıların yerel halk ile olan ilişkilerinin niteliği, mültecilerin kabul ve dışlanma/ötekileştirme durumlarının ele alındığı çalışmada, Suriyeli göçmenlerin, burada yaşayan yerli halk ile sosyal karşılaş(tır)maları, girdikleri emek ilişkileri, halk içindeki sosyal konumlarına ilişkin algılar ve çatışma alanları tartışılmıştır. Akademik literatür taraması, nicel ve niteliksel araştırma yöntemleri/verilerinin birbirlerini tamamlayıcı bir biçimde kullanıldığı çalışma özetle “geçici misafirler olarak” değerlendirilen Suriyeli göçmenler ile Şanlıurfa’nın yerlileri arasındaki sosyal karşılaş(tırma)maların, Suriyelilerin kalma sürelerinin uzaması ve özellikle bundan sonrası için toplumsal ve kültürel belirsizlik ilişkileri içinde giderek büyüme potansiyeli barındıran bir dışlama/çatışma ortamı yarattığını ortaya koymaktadır. Yasal statüleri belirsizlik ile tanımlanabilecek olan sığınmacıların içinde bulundukları durum tam anlamıyla “eşiksel” bir konumdadır. Bu memleketlerinden ayrılmak zorunda kalan göçmenlerin, buralı da ol(a)mamak, mekânsal olarak burada olsa da sosyal olarak yerel topluluğa tam anlamıyla katıl(a)mamak yani dışarıdalık, arada kalmışlık ve belirsizlik durumuna yol açmaktadır. Ayrıca, sığınmacı grupların kayıt dışı çalışma, yoksulluk gibi sorunlarla birlikte giderek sosyal dışlanma, ayrımcılık, ötekileştirme ile durumları ile yüz yüze kalabilmektedirler.Türkiye'deki Suriyeli Sığınmacıların Basın-Yayın Faaliyeti: Harmal Gazetesi Örneği, Doç. Dr. Mahmut Kaya

Suriye’de yedi yıldır yaşanan çatışmalar 3,5 milyon Suriyelinin Türkiye’ye sığınmasına yol açtı. Söz konusu zaman içerisinde ev sahibi toplum ile göçmen kitlesi arasında çeşitli düzeyde ilişkiler geliştiği gibi Suriyeli sığınmacılar da kendi içerisinde örgütlenerek iş, ticaret, sivil toplum, edebiyat, sanat ve basın-yayın gibi alanlarda birtakım faaliyetler gerçekleştirmektedir. Özellikle basın-yayın faaliyetleri göç sürecinde önemli fonksiyonlar üstlenir. Basın-yayın faaliyetleri, göç edenler, ev sahibi toplum ve küresel düzeyde iletişim ve etkileşimin merkezi bir aracıdır. Bu iletişim, yerel, ulusal ve küresel boyutta bilgi ve haber akışını sağlayan önemli bir kanaldır. Göçmen topluluğun kamusal alana girişi, topluluk içi/dışı haberleşme ve enformasyon, topluluk bilincini canlı tutma, politik ve ideolojik söylem ve propaganda imkanı, göç edenlerin ev sahibi topluma entegrasyonu, kültür ve sanat yoluyla rehabilitasyon basın yoluyla gerçekleşen göç sürecinin kritik olanaklarıdır. Bu çalışma, Suriyeli sığınmacılar tarafından çıkarılan Harmal adlı gazete örneğinde Türkiye’de Suriyeli sığınmacıların basın-yayın faaliyetini konu edinmektedir. Harmal gazetesi hem basılı hem de elektronik olarak çıkmaktadır. Türkiye’deki akademik çalışmalar genelde Suriyelileri Türkiye medyası üzerinden analiz ederken bu çalışmanın ayırt edici özelliği Suriyeli sığınmacılarca Şanlıurfa’da çıkarılan ve kendi alanında tek olan Harmal adlı gazete üzerinden sığınmacıları ve onların problemlerini ele almasıdır. Araştırmanın temel amacı, gazetenin bir basın-yayın aracı olarak göç esnasında nasıl bir misyon üstlendiği, göçmenlere ne gibi imkânlar sağladığı, sosyal bir bağlantı aracı olarak gazetenin fonksiyonlarının neler olduğunu ortaya koymaktır. Bu bağlamda çalışma nitel yöntem bakış açısına sahiptir. Araştırmada veri toplama tekniği olarak görüşme ve doküman analizi tercih edilmiştir. Bu amaçla 2014 yılından itibaren yayın hayatına başlayan ve 2018 Ağustos itibariyle 79. sayısına ulaşan Harmal gazetesinin yedi sayısı incelenerek gazetenin manşet, sürmanşet ve köşe yazıları temalaştırılmıştır. 


Prof. Dr. Şevket Ökten, Sunum Yaparken


Prof. Dr. Şevket Ökten, Akademik Oturum Esnasında


Doç. Dr. Mahmut Kaya, Akademik Oturum Esnasında


Doç. Dr. Mahmut Kaya Sunum Yaparken


HÜGÖÇ Müdür Yardımcısı Dr. Hakan Gülerce (Ortada), Göç İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Dr. Gökçe Ok (Solda) ve Göç Politika ve Projeleri Dairesi Başkanı Selami Yazıcı (Sağda) ile birlikte. 

 

SOSYAL MEDYA

HAFTALIK BÜLTEN

Haftalık Göç Bültenimize Abone Olabilirsiniz

Email Adresiniz*

DUYURULAR

İLETİŞİM

hugoc@harran.edu.tr

Tel: 0414 318 3006

Fax: 04143183190
Cep: 0545 336 40 32
Harran Üniversitesi Rektörlüğü Yenişehir Yerleşkesi,
63300 Şanlıurfa