COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı)'na Yakalanmamak İçin Alınması Gereken Önlemler Tıklayınız.
COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı)'na Karşı 14 Kural İçin Tıklayınız.
COVID-19 (Yeni Kornavirüs Hastalığı) Standart Önlemler İçin Tıklayınız.
COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Standart Önlemlere Ek Olarak Damlacık İzolasyonu İçin Tıklayınız.
COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Standart Önlemlere Ek Olarak Solunum İzolasyonu İçin Tıklayınız.
COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Pandemisinde Atık Yönetimi İçin Tıklayınız.
COVID-19 (Yeni Koronavirüs Hastalığı) Bilimsel Danışma Kurulu Kararı Kurumlara Yönelik Alınacak Tedbir ve Önlemler İçin Tıklayınız.
İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonellerinin İşyerlerinde Aldıracağı Tedbirler İçin Tıklayınız.
Sağlık Bakanlığımızın Yayınladığı Bilgilendirme Videolarına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ HAYAT KURTARIR

SOSYAL MEDİA

      twitter


      Instagram