Üniversitemiz birimlerinden gelen, mevzuatta net bir karşılığı olmayan istisnai taleplerin ve gerek duyulan konuların görüşüldüğü kuruldur. 

 
1 Makine Mühendisi Ahmet POLAT A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı
2 Prof. Dr. Ayşe MENTEŞ GÜRLER Etik Uzmanı
3 Prof. Dr. İbrahim KORUK Halk Sağlığı Uzmanı
4 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet TERZİOĞLU İş Hukukçusu
5 Psikolog Remzi BAYRAM Psikolog

2020 YILI FAALİYET RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ HAYAT KURTARIR

SOSYAL MEDİA

      twitter


      Instagram