İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet, tesis ve tesisata İş Ekipmanı denilmektedir.

Daha verimli çalışabilmemiz için iş ekipmanlarının her zaman çalışmaya hazır durumda olması, kısacası arızasız durumda olması gerekmektedir.
Üniversitemizde yapılan uluslararası araştırmalar ve teknolojik gelişmeler iş ekipmanlarının faal durumda olması gerekliliğinin önemini artırmaktadır. Bu nedenle iş ekipmanların sürekli çalışır durumda olması Üniversitemiz politikası(gelişimi de denebilir) açısından çok önemlidir.

İş ekipmanında yapılan her türlü temizlik, ayar, kalibrasyon gibi işlemlerin tamamına Bakım denilmektedir.

1.1. İş ekipmanlarının bakım, onarım ve periyodik kontrolleri, ilgili ulusal ve uluslararası standartlarda belirlenen aralıklarda ve kriterlerde, imalatçı verileri ile fen ve tekniğin gereklilikleri dikkate alınarak yapılır.

1.2. İş ekipmanlarının bakımları (günlük, haftalık, aylık, üç aylık, altı aylık ve benzeri), ilgili standartlarda belirlenen veya imalatçının belirlediği şekilde, imalatçı tarafından yetkilendirilmiş servislerce veya işyeri tarafından görevlendirilmiş kişilerce yapılır.

1.3. İş ekipmanlarının, her çalışmaya başlamadan önce, operatörleri tarafından kontrollere tabi tutulmaları sağlanır.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ HAYAT KURTARIR

SOSYAL MEDİA

      twitter


      Instagram