İş ekipmanlarının Planlı Bakım yöntemi olup koruyucu nitelik taşır. İş ekipmanlarının “İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği” içerisinde öngörülen aralıklarda ve belirtilen yöntemlere uygun olarak, yetkili kişilerce yapılan muayene, deney ve test faaliyetlerine Periyodik Kontroller adı verilir.

Periyodik kontrolleri iş ekipmanlarının teknik özelliklerinin gerektirdiği ilgili branşlardan mühendis, tekniker ve yüksek teknikerleri yapabilir.

Periyodik kontrollere tabi iş ekipmanları:

  • Basınçlı kap ve tesisatlar
  • Kaldırma ve İletme ekipmanları
  • Tesisatlar
  • Tezgahlar

2020 YILI FAALİYET RAPORU

İŞ GÜVENLİĞİ HAYAT KURTARIR

SOSYAL MEDİA

      twitter


      Instagram