1. Urfa İsot Biberinin Özelliklerinin Belirlenerek Pazar Potansiyelinin Arttırılması
  2. Farklı Taze Biberlerden Üretilen İsotların Özelliklerinin ve Tüketici Talebini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi 
  3.  Şanlıurfa pul biberlerinin (isot) üretim ve depolama aşamalarında meydana gelen bazı fizikokimyasal ve biyokimyasal değişimlerin saptanması
  4. Depolama Sıcaklığı ve Zeytinyağı İlavesinin İsot (Urfa Biberi) ve Kırmızı Pul Biberin Bazı özellikleri Üzerine Etkisi
  5. İsot üretiminde kullanılan biberlerin kurutulması sırasında bazı kalite parametrelerinin kinetik modellenmesi
  6. Farklı Ambalajllama Yöntemlerinin Depolama Sırasında İsotun Kalite Parametrelerine Etkisi
  7. İsot Üretiminde Kullanılan Biberlerin Farklı Olgunluk Dönemlerinde Bazı Kalite Parametrelerinin Belirlenmesi
  8. Biber (Capsicum Annuum L.) Ekstraktinin Mikroenkapsülasyonu