Bu sayfanın güncellenme süreci devam etmektedir.
MALİYE ANA BİLİM DALI DOKTORA BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5271701 Seminer Z 0 2 9 6
2 5271702 Uzmanlık Alan Dersi (1.yy) z 4 0 6
3 5271712 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği z 3 0 3 6
4 5271703 Refah İktisadi S 3 0 3 6
5 5271704 Kalkınma Makro Ekonomisi S 3 0 3 6
6 5271705 Çağdaş Devlet Kurumları ve Kamu Maliyesi S 3 0 3 6
7 5271706 Maliyenin Sosyal Teorisi S 3 0 3 6
8 5271707 Nicel Analiz Teknikleri S 3 0 3 6
9 5271708 Uluslararası Politik İktisat S 3 0 3 6
10 5271709 Türk Vergi Sisteminin Ekonomik Analizi S 3 0 3 6
11 5271710 Yerel Yönetimlerde Mali Etkinlik S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 5271801 Seminer Z 0 2 0 6
2 5271802 Uzmanlık Alan Dersi (2.yy) Z 4 0 4 6
3 5271813 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği Z 3 0 3 6
4 5271803 Bütçe Uygulamları ve Kamu Mali Yönetimi S 3 0 3 6
5 5271804 Mali Piyasalar ve Mali Kuruluşlar S 3 0 3 6
6 5271805 Avrupa Birliği ve Vergileme S 3 0 3 6
7 5271806 Küreselleşme ve Uluslararası Vergi Rekabeti S 3 0 3 6
8 5271807 Maliye ve İktisatta Güncel Tartışmalar S 3 0 3 6
9 5271808 Özelleştirme ve Düzenleme Üst Kurullar S 3 0 3 6
10 5271809 Avrupa Birliği ve Maliye Politikalarının Uyum... S 3 0 3 6
11 5271810 Türk Vergi Hukuku Analizi S 3 0 3 6
12 5271811 Vergi Yargısı Analizi S 3 0 3 6
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5271791 Uzmanlık Alan Dersi (3.yy) Z 4 0 4 6
2 5271794 Doktora Yeterlik Sınavına Hazırlık Z 0 0 4 24
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5271891 Uzmanlık Alan Dersi (4.yy) Z 0 0 4 6
2 5271896 Doktora Tez Çalışması    0 0 4 24
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
v
 
V. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5271701 Uzmanlık Alan Dersi (5.yy) Z 0 0 4 6
2 5271796 Doktora Tez Çalışması z 4 0 24
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
 Z: Zorunlu
S: Seçmeli
VI Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 5271892 Uzmanlık Alan Dersi (6.yy) Z 0 2 0 6
2 5271897 Doktora Tez Çalışması Z 4 0 4 24
    Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü       21 30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
VII. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5271793 Uzmanlık Alan Dersi (7.yy) Z 4 0 4 6
2 5271794 Doktora Tez Çalışması  Z 0 0 4 24
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
VIII. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Kredi
1 5271893 Uzmanlık Alan Dersi (8.yy) Z 0 0 4 6
2 5271896 Doktora Tez Çalışması  Z 0 0 4 24
    Toplam         30
Z: Zorunlu
S: Seçmeli