HAKKIMIZDA
Tanıtım

Matematik, doğru düşünmeyi, sistemli ve mantıklı ispat yollarını ortaya koyan bir bilimdir. Bir sanat ve ortak dil olan matematik, Galileo’nun dediği gibi  “Tabiat Matematik dilinde yazılmıştır” .
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik  Bölümü 1993 yılında kurulmuştur.  Mezun olan öğrencilerimiz genellikle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde, öğretim kurumlarına öğretmen olabildikleri gibi bankalarda, devlet kuruluşlarında ( Devlet İstatistik Enstitüsü, v.b. ) ve özel sektörde iş bulabilmektedirler.  Bölümde 3 profesör, 3 Doçent, 7 Dr. Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 1 Ar.Gör.Dr ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Misyon

Kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda, yurtsever bireyler yetiştiren nitelikli bir eğitim vermek; yaptığı araştırmalarla ulusunun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için gerekli matematiksel altyapıyı hazırlamak ve ürettiği bilgiyi uygulamak ve yaymaktır.
Matematiksel düşünce yöntemlerini kavrayarak matematiği sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen, Matematiğin tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi sahibi olan ve bu bilim dalındaki gelişmeleri takip edebilen, çeşitli bilim dallarında ve gerçek hayatta karşılaşılan problemleri Matematiksel modelleme yaparak Matematiksel yöntemler yoluyla çözebilme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Vizyon

Temel matematik anlayışına sahip, güncel sorunlara çözümler getirebilen, sürekli gelişime açık mezunlar yetiştirmek; yaptığı araştırmalarla bilim dünyasının günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceği problemleri çöze bilmelerine imkân verecek altyapıyı hazırlamak ve sunduğu program ile dünya çapında tercih edilen bir bölüm olmaktır.
Matematik lisans ve  lisansüstü eğitimi ve  öğretiminde  örnek bir  bölüm olması için eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, bölüm elemanlarının uluslararası çalışmalar yapabilmesi için makale sayısının ve kalitesinin artırılması, çağdaş, girişimci, iş ve bilim dünyasında aranan mezunlar yetiştirilmesidir.
 
 
 

Bölüm Başkanlığı

 

Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Sevilay KIRCI SERENBAY

 

 

Bölüm Başkan Yardımcıları

Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
Dr. Öğretim Üyesi
 Döne KARAHAN

 

Akademik Kadro

 

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Prof. Dr. Aydın İZGİ (A.B.D Başkanı)
Arş. Gör. Harun ÇİÇEK

 

 

Cebir ve Sayılar Teorisi

Doç. Dr.  Zehra VELİOĞLU (A.B.D Başkanı)
Dr. Öğretim Üyesi N. Feyza YALÇIN 
Dr. Öğretim Üyesi  Kemal TOKER
 

Geometri

Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR (A.B.D Başkanı)
Doç Dr. Abdullah YILDIRIM 
Arş. Gör. Dr. Esra ERKAN
Öğr. Gör. Ekrem UÇAR

 

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

Dr.Öğretim Üyesi Döne KARAHAN (A.B.D.Başkanı)

 

Topoloji

Prof. Dr. Sevilay KIRCI SERENBAY (A.B.D Başkanı)

Dr. Öğretim Üyesi Gülay OĞUZ
Arş .Gör. Ecem ACAR 


 

Uygulamalı Matematik

Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ (A.B.D Başkanı)
Doç. Dr. Haydar ALICI   
Doç.Dr. Mahmut MODANLI

Dr. Öğretim Üyesi Fatih ÖZBAĞ
 

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız.

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

ÖN KOŞULLU DERSLER

Ön Koşullu Dersler için TIKLAYINIZ.

DUYURULAR
 


ETKİNLİKLER

UCATIONL CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı