HAKKIMIZDA





Tanıtım

Matematik, doğru düşünmeyi, sistemli ve mantıklı ispat yollarını ortaya koyan bir bilimdir. Bir sanat ve ortak dil olan matematik, Galileo’nun dediği gibi  “Tabiat Matematik dilinde yazılmıştır” .
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik  Bölümü 1993 yılında kurulmuştur.  Mezun olan öğrencilerimiz genellikle, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öngördüğü koşulları yerine getirdikleri takdirde, öğretim kurumlarına öğretmen olabildikleri gibi bankalarda, devlet kuruluşlarında ( Devlet İstatistik Enstitüsü, v.b. ) ve özel sektörde iş bulabilmektedirler.  Bölümde 1 profesör, 3 Doçent, 4 Yardımcı Doçent, 3 Öğretim Görevlisi ve 4 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

Misyon

Kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş, çevresine önderlik edebilecek yapıda, yurtsever bireyler yetiştiren nitelikli bir eğitim vermek; yaptığı araştırmalarla ulusunun ve insanlığın sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişimi için gerekli matematiksel altyapıyı hazırlamak ve ürettiği bilgiyi uygulamak ve yaymaktır.
Matematiksel düşünce yöntemlerini kavrayarak matematiği sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen, Matematiğin tarihi ve bilimsel bilginin üretimiyle ilgili bilgi sahibi olan ve bu bilim dalındaki gelişmeleri takip edebilen, çeşitli bilim dallarında ve gerçek hayatta karşılaşılan problemleri Matematiksel modelleme yaparak Matematiksel yöntemler yoluyla çözebilme becerisine sahip öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Vizyon

Temel matematik anlayışına sahip, güncel sorunlara çözümler getirebilen, sürekli gelişime açık mezunlar yetiştirmek; yaptığı araştırmalarla bilim dünyasının günümüzde ve gelecekte karşılaşabileceği problemleri çöze bilmelerine imkân verecek altyapıyı hazırlamak ve sunduğu program ile dünya çapında tercih edilen bir bölüm olmaktır.
Matematik lisans ve  lisansüstü eğitimi ve  öğretiminde  örnek bir  bölüm olması için eğitim-öğretim kalitesinin artırılması, bölüm elemanlarının uluslararası çalışmalar yapabilmesi için makale sayısının ve kalitesinin artırılması, çağdaş, girişimci, iş ve bilim dünyasında aranan mezunlar yetiştirilmesidir.
 
 
 

Bölüm Başkanlığı

 

Bölüm Başkanı

 Doç. Dr. Aydın İZGİ

 

 

Bölüm Başkan Yardımcıları

Yrd. Doç. Dr. N.Feyza YALÇIN
Yrd. Doç. Dr. Zehra VELİOĞLU


 
Bölüm Sekreteri

Emine YEĞENOĞLU
Tel : 0 414 328 3594
 

Akademik Kadro

 

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Doç. Dr. Aydın İZGİ (A.B.D Başkanı)
Yrd.Doç.Dr. Mahmut MODANLI
Arş.Gör. Harun ÇİÇEK
Arş. Gör. Döne KARAHAN

 

Cebir ve Sayılar Teorisi

Yrd. Doç. Dr. N. Feyza YALÇIN (A.B.D Başkanı)
Yrd. Doç. Dr. Zehra VELİOĞLU 
Yrd. Doç. Dr. Kemal TOKER

 

Geometri

Yrd. Doç. Dr. Abdullah YILDIRIM (A.B.D Başkanı)
Öğr. Gör. Ekrem UÇAR
Arş. Gör. Esra ERKAN

 

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

Doç. Dr. Haydar ALICI (A.B.D.Başkanı)


 

Topoloji

Arş .Gör. Ecem ACAR (A.B.D Başkanı)

 

Uygulamalı Matematik

Doç. Dr. Tanfer TANRIVERDİ (A.B.D Başkanı)
Doç. Dr. Haydar ALICI   
Yrd. Doç. Dr. Fatih ÖZBAĞ
 

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız.

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

BOLOGNA

DUYURULAR



2018-2019 Bahar Dönemi Final Sınav Programı için tıklayınız.

2018-2019 Bahar Dönemi Vize Mazeret Programı için tıklayınız.

2018-2019 Bahar Dönemi Vize Programı için tıklayınız.

2018-2019 Bahar Dönemi Ders Programı için tıklayınız.

 


ETKİNLİKLER

UCATIONL CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı