Prof. Dr. Aydın İZGİ 
YÖK Akademik
(Bölüm Başkanı)
e-mail: a_izgi@harran.edu.tr
dahili: 3653
Prof. Dr. Tanfer TANRIVERDİ
YÖK Akademik
e-mail: ttanriverdi@harran.edu.tr
dahili: 3596
Prof. Dr. Sevilay KIRCI SERENBAY
YÖK Akademik
email: skserenbay@harran.edu.tr
dahili: 3595

Doç. Dr. Haydar ALICI
YÖK Akademik
email: haydara@harran.edu.tr
dahili: 3599
Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
YÖK Akademik
e-mail: mehmetgulbahar@harran.edu.tr
dahili:
 
Doç. Dr. Mahmut Modanlı
YÖK Akademik
e-mail: mmodanlı@harran.edu.tr
dahili:1591
Dr. Öğr. Ü. N. Feyza YALÇIN 
YÖK Akademik 
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-mail: fyalcin@harran.edu.tr
dahili: 1284


 

Dr. Öğr. Ü. Zehra VELİOĞLU
YÖK Akademik 
(Bölüm Başkan Yardımcısı)
e-mail: zehrav@harran.edu.tr
dahili:1433
Dr. Öğr. Ü. Abdullah YILDIRIM
YÖK Akademik
email: abdullahyildirim@harran.edu.tr
dahili: 3598
Dr. Öğr. Ü. Fatih ÖZBAĞ
YÖK Akademik
email: fozbag@harran.edu.tr
dahili: 1597
Dr. Öğr. Ü. Kemal TOKER
YÖK Akademik
email:ktoker@harran.edu.tr
dahili: 1179
Dr. Öğr. Ü. Bayram BALA
YÖK Akademik
email:bbala@harran.edu.tr
dahili: 3601
Arş. Gör. Dr. Esra ERKAN
YÖK Akademik
email: esraerkan@harran.edu.tr
dahili: 2206
 

TEZ LATEX FORMATI

Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız.

Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

BOLOGNA

DUYURULAR
 


ETKİNLİKLER

UCATIONL CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı