1996 yılında Şanlıurfa'da Fen-Edebiyat Fakültesi Müzik Bölümü adı altında kurulan bölüm 1998 yılında tüm Türkiye'de de olduğu gibi Müzik Öğretmenliği adını aldı ve son olarak 2008 yılında HRÜ Eğitim Fakültesi'ne bağlanarak Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı olarak yeniden yapılandırıldı.

Anabilim Dalı, kurulduğundan bu yana Türkiye'de müzik eğitimini ulu önder Atatürk'ün çizdiği “Çağdaş uygarlık düzeyine” erişme yolunda biçimlendirilip geliştirilmesinde, önemli bir rol oynamaktadır.

Anabilim Dalına, TYT’den belli bir başarı puanını koşulundan sonra; müziksel işitme, müziksel çalma ve müziksel söyleme boyutlarını içeren özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaktadır.

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı’nda bireysel çalgı eğitimi ve öğretimi kapsamına giren çalgılar şu şekilde sınıflandırılabilir.

• Yaylı Çalgılar (Keman, Viyola, Viyolonsel)

• Tuşlu Çalgılar (Piyano)

• Telli Çalgılar (Gitar)

• Mızraplı Çalgılar (Bağlama, Kanun)

• Nefesli Çalgılar (Flüt)

Müzik Eğitimi Anabilim Dalı, kendi bünyesinde verdiği konserlerin yanında halk konserleri de vererek yöresel, bölgesel ve evrensel müzik örneklerinden oluşan repertuarı ile halka açılmıştır. Bunun yanı sıra Güzel Sanatlar Lisesi, Kültür Bakanlığı THM Korosu ile işbirliği içinde eğitim-öğretim faaliyetlerini ve konser etkinliklerini sürdürmektedir. Anabilim Dalı, orkestra ve korosu ile ilçelerde de konserler vererek etkinliklerini artırmaya devam etmektedir.

Anabilim Dalından mezun olan öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı devlet veya özel okullarda öğretmen olarak çalışmakta; lisansüstü eğitim olanağı ile akademik kariyer imkânına sahip olabilmekte, ayrıca çeşitli kamu ve özel kurum/kuruluşlarda sanat danışmanı olarak da çalışabilmektedirler.

Misyonumuz; müzik eğitimi alanında, ulusal ve uluslararası birikimleri izleyen, uygulayan, bilgi toplumunun yeniliklerine hazır olan, müzik eğitimi alacak her düzeydeki bireyin müziksel düşünme becerisini geliştirecek, müziğin doğasına ve yapısına uygun olan bir müzik eğitimi sunacak akademisyenler ve öğretmenler yetiştirmektir.

Vizyonumuz; müzik eğitimi alanında ulusal ve uluslararası camiada başarıyı temsil eden bir araştırma ve eğitim kurumu haline gelmek ve toplumda müzik kültürüne sahip insanların artmasına katkı sağlamaktır.