DUYURULAR

 

Ulusal Ajans Uzmanlarınca 11 Ekim 2022 tarihinde üniversitemizde gerçekleştirilen "Akademisyenler için Erasmus+ Yüksek Öğretim Fırsatları" Konulu Proje Eğitimlerine Katılım Sağladık. 

Merkezimiz incleme alanını oluşturan ve AB tarafından 7. Bölge olarak tanımlanan Ortadoğu Ülkeleri  (Bahreyn, İran, Irak, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Yemen) ile geliştirilebilecek KA171 Projeleri hakkında bilgi alarak yeni projelerin gelitşirilmesi için yapılabilecekler konusunda Ulusal Ajans uzmanları ile istişarelerde bulunulmuştur. 
 

Kalite Koordinatörlüğü bünyesinde yürütülen YÖKAK-KAP Değerlendirme Süreci Çalışmalarına Katılım Sağladık.

 
Müdürlüğümüz, üniversitemiz bünyesinde yürütülen Kalite Çalışmalarına ve YÖKAK-KAP Değerlendirme süreçlerine dair gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlayarak gerekli çalışmaları başlatmıştır.


YENİ YAYIN... 

Üniversitemiz Ortadoğu Araştırmaları Merkez Müdürü Doç.Dr. Ayşe Cebeci Manğal, Göç Araştırmaları Merkez Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Hakan Gülerce ve İstanbul Üniversitesinden Prof.Dr. Veysel Bozkurt tarafından hazırlanan "ARAP DÜNYASINDA COVİD-19 PANDEMİSİNİN SOSYOEKONOMİK ETKİLERİ" çalışması ORSAM tarafından yayınlandı.   

"Küreselleşmenin oldukça ileri düzeyde olduğu bir süreçte ortaya çıkan Covid-19 salgını çok hızlı bir şekilde dünya geneline yayılarak pandemi hâlini almıştır. Bu süreci yönetmek ve salgını durdurmak için alınan tedbirler tüm toplumları, toplumsal yaşamın her yönü ile etkilemiştir. Ancak salgın, sağlık açısından tüm dünyada benzer etkiler göstermesine rağmen toplumsal ve ekonomik yapıları farklı olan ülkelerde bu etkiler farklılaşmaktadır. Zira toplumsal yaşamı etkileyen (formel ve enformel kurumlar) farklılaşmaktadır. Çalışmanın sahasını oluşturan Arap ülkelerinin de salgından etkilenme şekli diğer toplumlarla kıyaslandığında önemli farklılıkların ortaya çıkacağı düşüncesiyle Covid-19 salgınının Arap dünyasındaki sosyal etkilerinin analiz edilmesi hedeflenmiştir." 

Çalışmanın tam metnine (PDF formatında) yayınlar sekmesinden ulaşabilirsiniz.
YENİ YAYIN...

Merkez müdürümüz Doç. Dr. Ayşe Cebeci Manğal ve merkez yöneticilerimizden Dr. Öğr. Üyesi Zerife Yıldırım'ın saha çalışmalarını tamamladığı "Suriyeli Göçmenlerin İşgücü Piyasasına Entegrasyonunda Kurumsal Etkiler: UNDP Örneği" adlı çalışma Gazi Kitabevi tarafından yayınlanmıştır.

Ayrıntılı bilgiye erişim için: 
https://www.gazikitabevi.com.tr/urun/suriyeli-gocmenlerin-isgucu-piyasasina-entegrasyonunda-kurumsal-etkiler-undp-ornegi


ODAM PERŞEMBE TOPLANTILARI (2018-2019 Bahar Dönemi) 

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi olarak geçen dönem her hafta Çarşamba günü gerçekleştirdiğimiz ülke çalışma grubu toplantılarımız 2018-2019 Bahar döneminde Perşembe günleri saat 14:00-17:00 arasında gerçekleştirilecektir. Dönemin ilk toplantısı 14.02.2019 Çarşamba günü İİBF. Yüksek Lisans salonunda gerçekleştirilecektir. Toplantılarımız her bölümden lisans, yüksek lisans öğrencileri ve ilgililerin katılımına açıktır. ODAM ÇARŞAMBA TOPLANTILARI 

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi olarak her Çarşamba Saat: 15:00'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Zemin Kattaki merkez odamızda çalışma alanlarımıza yönelik olarak belirlenen konular ve kaynaklar kapsamında yürüttüğümüz toplantılarımız 24.10.2018 tarihi itibariyle "Kapitalizm'de Devlet" tarışmaları ile başlamıştır. 

19.12.2018 Çarşamba günü yapılacak olan toplantı "Suudi Arabistan'ın Uluslararası Sermaye Birikimine Eklemlenmesinde Kurumların Etkisi" başlığı ile gerçekleştirilecektir.  

Toplantılarımız her bölümden lisans, yüksek lisans öğrencileri ve ilgililerin katılımına açıktır. 8. CURRENT DEBATES ON SOCIAL SCIENCES KONGRESİ 
Ortadoğu Araştırmaları Merkezi Müdürümüz Dr. Ayşe CEBECİ, Dr. Şenel Gerçek (Kocaeli Üniversitesi) ve Dr. Julia Dobreva (VUZF Üniversitesi) ortak başkanlığında düzenlenen Current Debates on Social Sciences (CUDES 2018) uluslararası kongresinde sunulan çalışmalar IJOPEC London yayınlarından uluslararası kitap olarak yayınlandı. 

*   IJOPEC Publication'dan yayınlanan kitaplara http://ijopec.co.uk/2018/04/29/current-debates-in-economics/ adresinden ulaşabilirsiniz. 

*   28-30 Eylül 2018 tarihinde İstanbul'da düzenlenecek 9. CUDES konsresi için başvuru ve yayın olanaklarına dair bilgilere  http://cudes2018.org/   adresinden ulaşabilirsiniz. 

 

 

BÜLTEN

İLETİŞİM

Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODAM) 

Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü İİBF. Binası (-1) Zemin Kat 

e-mail: 183171@gmail.com 
Tel: +90 414 318 35 44