Araştırma merkezleri 2547 sayılı YÖK kanununda “yükseköğretim kurumlarında eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü bir yükseköğretim kurumu” olarak tanımlanmaktadır. Harran Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma merkezinin amacı Ortadoğu hakkında bilimsel araştırmalar yaparak bunların sonuçlarını paylaşmak, bu bölgede faaliyet gösteren kamu kurumlarına ve özel kuruluşlara destek vermek ve ilgili lisansüstü programlardaki öğrenciler ile alan uzmanlarının yetişmesine katkı sağlamaktır. Ayrıca merkezimiz yapılacak bilimsel araştırmaların sonuçlarını toplum ve alanın ilgileriyle paylaşarak katkı sunmayı planlamaktadır. Bu doğrultuda yurt içi ve yurt dışındaki üniversite, enstitü, merkez ve diğer ilgili kurumlarla iş birliği kurularak lisans ve lisansüstü programlar çerçevesinde yapılacak Ortadoğu araştırmaları ile ilgili eğitim programlarında öğrenci ve öğretim üyelerinin karşılıklı değişiminde akademik paylaşımlarda bulunmayı hedeflemektedir. Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulacak iş birliği faaliyetleri ile Ortadoğu alanında deneyimli elemanlar ve öğrenciler yetiştirmek için seminerler, kurslar ve programlar düzenleyerek yeni uzmanların yetişmesinde rol oynayacaktır.

BÜLTEN

İLETİŞİM

Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODAM) 


Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü, Fen-Edebiyat Fakültesi, F Blok, Tarih Bölümü, Kat No: 1, Oda No: F106

Tel: +90 414 318 36 20