Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Koordinasyonunda Öğretim Üyesi Yetiştirme Programları kapsamında lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim üyesi ihtiyacı olan diğer yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırması yoluyla öğretim üyesi yetiştirmesine ilişkin bir projedir.
    ÖYP uygulaması 2002 yılında ilk olarak Ortadoğu Teknik Üniversitesinde başlatılmıştır. Daha sonra Hacettepe, Ankara, Ege, Gazi, Boğaziçi ve İstanbul Teknik Üniversitelerinde yürütülmüştür.
   ÖYP aslında yurt içi ve yurt dışı lisansüstü eğitim programlarının harmanlamasıyla elde edilmiştir. Bir model ile öğretim üyesi yetiştirilmesini amaçlamaktadır. Bir başka deyişle ÖYP ilave imkânlara sahip bir 35. Madde uygulamasıdır.
    ÖYP’nin amacı lisansüstü eğitim verme imkânına sahip olan yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlilerine lisansüstü eğitim yaptırarak öğretim üyesi yetiştirilmesini sağlamaktır.
    ÖYP kapsamındaki araştırma görevlileri 35. Madde kapsamındakilere ek olarak eğitim süreleri boyunca proje ve seyahat ödeneğine sahip olmakta ve yurtiçi yurtdışı kısa süreli görevlendirilmektedir.
    Ayrıca Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının desteklerinden faydalanarak yüksek lisans tez araştırma desteği ile en fazla 3 ay doktora tez araştırma desteği ile en fazla 1 yıl süreyle yurtdışında görevlendirilmektedir.