YETKİ GÖREV VE SORUMLULUKLAR

     1-ÖYP Kurum Koordinatörlüğü Teşkilat ve Personel Şeması
     2-ÖYP Kurum Koordinatörü
     3-ÖYP Gerçekleştirme Görevlisi
     4-ÖYP Koordinasyon Birimi ve Görevleri

1-ÖYP Kurum Koordinatörlüğü Teşkilat ve Personel Şeması
              REKTÖR
     PROF. DR. MEHMET SABRİ ÇELİK

                            ÖYP KURUM KOORDİNATÖRÜ
                             ÖĞ.GÖR. ŞERAFETTİN YILMAZ

                                                         GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ 
                                                          MEMUR SEMRA BULUT 
             
 
ÖYP Koordinasyon birimi  Yenişehir kampüsü Rektörlük binası karşısındadır. Koordinasyon birimi web sayfası http oyp harran edu tr. Olup dahili telefon 2260 tır.

2-ÖYP Kurum Koordinatörü
Üniversitemizin Rektörlüğe bağlı olarak ÖYP koordinasyon biriminin faaliyetlerinin Üniversite adına yürütülmesinden sorumlu olan ve Rektör tarafından görevlendirilen öğretim üyesidir.
Yabancı Diller meslek yüksek okulu Öğr. Gör. Şerafettin YILMAZ  Üniversitemizin ÖYP Kurum Koordinatörü görevini yürütmektedir.

3-Gerçekleştirme Görevlisi
Harcama yetkilisi tarafından ÖYP Kurum Koordinasyon Biriminde görevli Tek. Yard. Semra BULUT Gerçekleştirme Görevlisi olarak belirlenmiştir.
Gerçekleştirme Görevlisi yapacağı iş ve işlemlere ait belgeleri Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmenliğe uygun olarak hazırlar.

4-ÖYP Koordinasyon Birimi ve Görevleri
Yükseköğretim kurumlarında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programının Sekretarya hizmetlerinin programa ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi ile her türlü harcamanın yapılmasında yetkili v sorumlu birimdir.
ÖYP Koordinasyon birimi; ÖYP Koordinatörü ÖYP Gerçekleştirme görevlisi ve ÖYP biriminde çalışan diğer memurlardan oluşur.
ÖYP Koordinasyon birimin görevleri şunlardır.
- Üniversitede ÖYP sekretarya hizmetini yürütmek.
- Üniversite Personel Daire Başkanlığı ile işbirliği içinde Üniversiteni ÖYP kapsamında Araştırma Görevlisi taleplerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
- Üniversiteye ÖYP kapsamında atanan araştırma görevlilerinin yabancı dil eğitimi ile ilgili işlemleri yürütmek.
- ÖYP kapsamında ödeme ve giderlerle ilgili işlemleri gerçekleştirmek ve ilgili makamlara harcamalara ilişkin rapor sunmak.