Bölüm Başkanı: Ögr. Gör. Mehmet OYMAK

Program Başkanı: Öğr.Gör.Adil İBİN 

Program Öğretim Görevlileri:
Örg. Gör. Aziz İlgazi