GÜLŞAH ESER
YARDIMCI DOÇENT


E-Posta Adresi: gulsaheser@harran.edu.tr
Tel.: 4143183000-3572
Faks: 04143183541
Adres: Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü Osmanbey/ŞANLIURFA


Öğrenim Bilgisi

DOKTORA

2006-2011
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ


Tez adı: Köy enstitüleri'nde bir öncü: Özgün arşivi ışığında Göl Köy Enstitüsü (2011) Tez
Danışmanı:(AYNUR SOYDAN ERDEMİR)


Yüksek Lisans

2002-2005
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ


Tez adı: Mekteb-i Harbiye'nin Türkiye'de Modern Bilimlerin Gelişmesindeki yeri (1834-1876)
(2005) Tez Danışmanı:(MUSTAFA KAÇAR)


Lisans

1998-2002
EDEBİYAT FAKÜLTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİGörevler

YARDIMCI DOÇENT (HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TÜRKİYE
2012 CUMHURİYETİ TARİHİ ANABİLİM DALI)

OKUTMAN (HARRAN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK/ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ
2012-2012 BÖLÜMÜ)

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans


1.ORAK ABDULLAH, (2015). II. Dünya Savaşı sürecinde Urfa (1939-1945), Harran Üniversitesi->Sosyal
Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
2.Yönetilen Tezler * Yurt içi/Yurt Dışı Üniversitelerde veya Diğer Kurumlarda yönetilen tezler
  NARGÜLÜ MUSTAFA, Kore Savaşı ve Urfalı Kore Gazileri (1950-1953), HARRAN ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL
BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YL)/ (Devam Ediyor)
3.KISAK MEHMET, (2016). , Kıbrıs Barış Harekâtına Katılan Urfalı Gaziler, HARRAN ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL
BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YL)

Projelerde Yaptığı Görevler:

 1.Kıbrıs Barış Herakatı'na Katılan Urfalı Gaziler, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel
araştırma projesi, Yürütücü, , 30/05/2016 - 02/12/2016 (ULUSAL)
 2.Cumhuriyet Döneminde Urfa'da Teknik Öğretim: Özgün Arşivi Işığında Urfa Erkek Sanat Enstitüsü,
Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 25/02/2016 -
25/11/2016 (ULUSAL)
3.Cumhuriyet Dönemi'nde Türkçe'nin Eğitimi ve Öğretimi: Urfa Halkevi Örneği, Yükseköğretim
Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, , 23/03/2015 - 17/09/2015
(ULUSAL)
4.II. Dünya Savaşı Sürecinde Urfa (1939-1945), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel
araştırma projesi, Yürütücü, , 03/11/2014 - 02/07/2015 (ULUSAL)
5.Ulusal Basında Londra Halkevi, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma
projesi, Yürütücü, , 24/09/2014 - 10/07/2015 (ULUSAL)
6.Türkiye'de Halkevleri ve Urfa Halkevi Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel
araştırma projesi, Yürütücü, , 20/06/2013 - 19/06/2015 (ULUSAL)
7.Köy Enstitülerinde Bir Öncü: Özgün Arşivi Işığında Göl Köy Enstitüsü, BAP, Yönetici, 2009-2013
(ULUSAL)

İdari Görevler

2016
Komisyon Üyeliği:
HARRAN ÜNİVERSİTESİ/REKTÖRLÜK

Dersler *                                                               Öğrenim Dili Ders Saati
                                                                                    

Lisans
(2015-2016) CUMHURİYET DÖNEMİ DİPLOMASİ TARİHİ Türkçe 3
(2015-2016) TARİH FELSEFESİ Türkçe 3
(2014-2015) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Türkçe    2
CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM VE KÜLTÜR POLİTİKALARI II  3
(2014-2015) Türkçe                                                                       
(2014-2015) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Türkçe 2
(2014-2015) YAKINÇAĞ OSMANLI MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI Türkçe  3
(2014-2015) CUMHURİYET DÖNEMİ DİPLOMASİ TARİHİ Türkçe 2
(2014-2015) TARİH FELSEFESİ I Türkçe 3
(2014-2015) FELSEFEYE GİRİŞ Türkçe  2
(2015-2016) TÜRKİYE CUMHURİYETİ SOSYAL TARİHİ Türkçe 2
(2015-2016) CUMHURİYET DÖNEMİ ARŞİVCİLİK VE BİBLİYOGRAFYA Türkçe  2
(2015-2016) ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ Türkçe 3   
(2015-2016) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II Türkçe 2
(2015-2016) ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I Türkçe 2
(2014-2015) ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ Türkçe 2

Yüksek Lisans
(2015-2016) TÜRK DIŞ POLİTİKASI (1923-1950) Türkçe 3
(2015-2016) UZMANLIK ALANI (DERS VE TEZ) Türkçe 8
(2014-2015) SEMİNER Türkçe 2
CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM VE KÜLTÜR POLİTİKALARII
(2014-2015) Türkçe 3
(2014-2015) UZMANLIK ALANI (DERS VE TEZ) Türkçe 2
(2015-2016) CUMHURİYET DÖNEMİ EĞİTİM VE KÜLTÜR POLİTİKALARI I 3
(2015-2016) SEMİNER 2    
(2014-2015) TÜRKİYE CUMHURİYETİ SİYASİ TARİHİ 3
 
   
* Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Eserler
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


1. ESER GÜLŞAH,ORAK ABDULLAH (2016). TÜRKİYE DE MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİMİN
GELİŞTİRİLMESİNDE ÖNCÜ BİR KURUM: URFA ERKEK SANAT ENSTİTÜSÜ. Journal of
International Social Research, 9(46), 185-185., Doi: 10.17719/jisr.20164622589 (Yayın No:
2895982)

2. ESER GÜLŞAH (2016). HALKEVLERİ'NDE GÜZEL SANATLAR ÇALIŞMALARI: URFA HALKEVİ
ÖRNEĞİ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (Journal of International Social Research),
9(42), 630-640., Doi: 10.17719/jisr.20164216177 (Yayın No: 2707888)

3. ESER GÜLŞAH, ORAK ABDULLAH(2015). CUMHURİYET DÖNEMİ KADIN EĞİTİMİNDE BİR ATILIM:
URFA KIZ ENSTİTÜSÜ. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (Journal of International Social
Research), 8(41), 421-440., Doi: 10.17719/jisr.20154115030 (Yayın No: 2148710)

4. ESER GÜLŞAH (2015). CUMHURİYET DÖNEMİNDE TÜRKÇE'NİN EĞİTİMİ VE ÖĞRETİMİ: URFA
HALKEVİ ÖRNEĞİ. International Journal of Languages' Education, 1(UDES 2015), 1176-1184.,
Doi: 10.18298/ijlet.328 (Yayın No: 2707658)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings)
basılan bildiriler
:

 1.ESER GÜLŞAH (2015). Cumhuriyet Döneminde Türkçe'nin Eğitimi ve Öğretimi: Urfa Halkevi
Örneği. 1. Uluslararası Dil Eğitimi ve Öğretimi Sempozyumu, 120-120. (Özet Bildiri/)(Yayın
No:2195465)
2.ESER GÜLŞAH (2015). II. Dünya Savaşı Sürecinde Türkiye'de Sıtma ile Mücadele: Kocaeli Örneği.
Uluslararası Kara Mürsel Alp ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu-II, 3, 1657-1668. (Tam Metin
Bildiri/)(Yayın No:2649890)
3.ESER GÜLŞAH (2015). Otto Liman Von Sanders'e Dair İzlenimler: The Times Gazetesi Örneği.
Dördüncü Uluslararası Gelibolu Sempozyumıu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2800079)
4.ESER GÜLŞAH (2014). Lozan Barışı'nın Onuncu Yıldönümünün Ulusal Basına Yansımaları.
Taraflarının Bakışıyla Lozan Uluslararası Sempozyumu, 248-258. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın
No:2649898)
5.ESER GÜLŞAH (2014). Arifiye Köy Enstitüsü'nün Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi'ndeki Balıkçılık
Çalışmaları. Uluslararası Gazi Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyumu, 3, 1231-1242. (Tam
Metin Bildiri/)(Yayın No:2649885)
6.ESER GÜLŞAH (2010). “The Role of the Military School in the Development of Veterinary Medicine
in Turkey”. XXXIX. Wahvm Congress-III. National Symposium of the Turkish Association for the
History of Veterinary Medicine&Professional Ethics, 103-116. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın
No:1090629)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:


Düşünen Tohum Konuşan Toprak (Cumhuriyet'in Köy Enstitüleri), Bölüm adı:(Göl Köy Enstitüsü
Tarihine Kısa Bir Bakış) (2012)., ESER GÜLŞAH, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Editör:Ekrem
Işın, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 10, ISBN:978-605-4642-02-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın
No: 2649908)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. ESER GÜLŞAH (2012). Türkiye'de Modern Bilimlerin Eğitiminde Mekteb-i Harbiye Örneği. Osmanlı
Bilimi Araştırmaları, 13(2), 99-114. (Kontrol No: 364873)
2. ESER GÜLŞAH (2012). Kastamonu-Göl Eğitmen Kursu'nun 1940 Yılı Faaliyetleri. Yakın Dönem
Türkiye Araştırmaları, 11(21), 91-117. (Kontrol No: 367724)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. ESER GÜLŞAH (2016). Türkiye'de Kadın Kimliğinin İnşasında Kız Enstitüleri ve Köy Enstitüleri.
Akademik Düzlemde Köy Enstitüleri Sempozyumu, 331-352. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2720739)
2. ESER GÜLŞAH (2015). Mustafa Kemal'in Ardından Türk ve İngiliz Basınında Çanakkale Zaferi Üzerine
Değerlendirmeler (Cumhuriyet ve The Times Gazeteleri). 100'üncü Yılında Çanakkale Zaferi
Sempozyumu, 589-600. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2169794)
3. ESER GÜLŞAH (2014). Köy Eğitmeni Yetiştirme Kurslarında İnşaat Dersleri ve Uygulamalarına Verilen
Önem. XVII. Türk Tarih Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2800118)
4. ESER GÜLŞAH (2010). Köy Enstitülerinde Cumartesi Toplantıları. Kuruluşunun 70. Yılında Bir
Toplumsal Değişim Projesi Olarak Köy Enstitüleri Sempozyumu, 968-978. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın
No:1890163)

F. Sanat ve tasarım etkinlikleri :
1.Ulusal, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, 30.03.2016-30.03.2016, Çanakkale'nin Yerel Basınında
Çanakkale Zaferinin Yıldönümü (1935-1950), Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi,
(No: 83941)
3.Ulusal, SERGİLER/Bireysel (kişisel) sergiler/, 18.03.2015-18.03.2015, Çanakkale'den Cumhuriyet'e
Fotoğraflarla Mustafa Kemal, Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Büyük Amfi, (No: 52332)
Üniversite Dışı Deneyim
1.Öğretmen MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Cengiz Topel İlköğretim Okulu, Sözleşmeli ve vekil
2003-2004 öğretmenlik, (Kamu)