TARİH BÖLÜMÜ
Ortaçağ Tarihi A.B.D.
Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ 3614 aekinci@harran.edu.tr
Prof. Dr. Kazım PAYDAŞ 3616 kpaydas@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Efe DURMUŞ 3617 efedurmus@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Türker UYGUR 3615 turkeruygur@harran.edu.tr
Yeniçağ Tarihi A.B.D.
Prof. Dr. Mehmet Emin ÜNER 3622 meuner@harran.edu.tr
Doç. Dr. Mehmet Ali TÜRKMENOĞLU 3619 maliturkmenoglu@harran.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Zafer BENZER 3569 zaferbenzer@harran.edu.tr
Yakınçağ Tarihi A.B.D.
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ASOĞLU 1167 iasoglu@harran.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Serkan ŞENEL 1665 serkansenel@harran.edu.tr
Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi A.B.D.
Doç. Dr. Yasin TAŞ 1594 y.tas@harran.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Mustafa DAĞ 3620 mustafadag@harran.edu.tr
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi  A.B.D.
Prof. Dr. Ahmet İLYAS 3570 ahmetilyas@harran.edu.tr
Doç. Dr. Gülşah ESER 3572 gulsaheser@harran.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil TANIK 3618 ihaliltanik@harran.edu.tr

BOLOGNA

Bölüm Bilgi Paketi

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

MEZUN PORTALI