Dr. Öğr. Üyesi Türker UYGUR

turkeruygur@harran.edu.tr

Adres: Harran Üniversitesi / Osmanbey Kampüsü/ Fen Edebiyat Fak.
Tarih Bölümü   Haliliye/Şanlıurfa
Tel: 04143183615
Google Scholar
Orcid

Yöksis
Web of Science

/assets/uploads/other/files/tarih/files/T%C3%9CRKER_UYGUR%282%29.pdf

 

BOLOGNA

Bölüm Bilgi Paketi

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

MEZUN PORTALI