Dr. Öğr. Ü. Türker UYGUR
 
Harran Üniversitesi
 
Fen-Edebiyat Fakültesi
 
Tarih Bölümü
 
 
  
KİŞiSEL BİLGİLER
 
  Addres : Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 63100 Şanlıurfa/ Türkiye  
  Telefon : +904143183569    
  Faks +904143183541    
  E-mail : turkeruygur@harran.edu.tr    
         
  EĞİTİM BİLGİLERİ      
         
  Lisans Fırat üniversitesi,  2005    
  Yüksek Lisans Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011  
  Doktora Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019  

ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAP VE KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER
 
Uygur, Türker, “Nabi Divanı’nda Adı Geçen Tarihi Şahsiyetler”, Urfalı Nabi (Şair Nabi), Şanlıurfa İl Kültür Turizm Müdürlüğü Yayınları, İstanbul 2008, s.190-200.
 

ULUSAL/ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER                                                                                  

Türker Uygur, Emeviler Döneminde Fars Bölgesi ve Şiraz, Tarih ve Gelecek Dergisi, 5 (2019):131-141.


ULUSLARARASI SEMPOZYUM
   
Türker Uygur, Spirutal Life in Khorasan in the Great Seljuk Era, Second International Symposium Of Turkology "Ouestions and Developments of Modern TurkologyStudies" 12-14 September 2012 Varsav University, Poland
  
Efe  Durmuş,  Türker  Uygur,  “Ortadoğu  Hâkimiyet  Mücadelesinde  Türkiye  Selçukluları- lhanlı-Memlük İlişkileri”, Altıncı Uluslararası Orta Doğu Semineri (Selçuklu ve Osmanlı İdaresinde Orta Doğu’nun Siyasî ve İdarî Vaziyeti) (Elazığ, 11-13 Ekim 2012)
  
Türker Uygur, "İstanbul Mahkemesi 43 Numaralı Şer'iyye Siciline Göre Gedik Sisteminin Uygulanma Şekilleri", Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Sempozyumu, Şanlıurfa, 2012.
 
Türker Uygur, Influences of Sufi Movements in Anatolia during Mongol Invasion on Social Order, International Humanities and SocialSciences Conference17-18 April 2015, Prague
 
Türker Uygur, “Moğol İstilasından Sonra Urfa ve İlhanlıların Bölgedeki Faaliyetleri”, I.Uluslararası İslâm tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu ve IX. İslâm Tarihçileri Kongresi, 25-26-27 Mart Şanlıurfa 2016.

Türker Uygur, “Tarihi ve Kültürel Mirasıyla Şiraz Şehri”, II. Uluslararası Piri Reis Dil-Tarih-Coğrafya Kongresi, 4-6 Mayıs Şanlıurfa 2018.

Yavuz Haykır, Türker Uygur, “Urfa’da Dil Bayramı Kutlamaları” 3. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu 6-8 Nisan Şanlıurfa 2018.

KATILDIĞI PROJELER
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Yüksek Öğretim Kurulu’nun ortaklaşa yürüttüğü “2015K170130” Numaralı “Üniversite Gençliği Profil Araştırması” adlı projede Araştırmacı olarak görev alındı. (Nisan - Mayıs 2016)

“Bahri Memluklar Döneminde Dımaşk Emirleri”  BAP Projesi, Proje No: 18054 (07.05.2018-06.02.2019)