İLHAN PALALI

Dr. Öğr. Ü.
HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH
BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI

E-Posta Adresi
: ilhanpalali@harran.edu.tr

Telefon: 0414318300-3620

Öğrenim Bilgisi

1993-1999
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI
Tez adı
: XIX. yüzyılın ikinci yarısında Diyarbakır (Vilayet salnameleri ve mahalli kaynaklara
göre) (1869-1905) (1999) Tez Danışmanı:(PROF.DR. REFİK TURAN)

Doktora
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
1983-1987

TÜRK İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ
Tez adı:
Diyarbakır vilayeti Salnamelerine göre maarif (1292-1323) (1987) Tez Danışmanı:
(PROF.DR. BAHAEDDİN ÖGEL)

Yüksek Lisans
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
1974-1979

Lisans
DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Görevler
YARDIMCI DOÇENT HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ
2003 TARİHİ ANABİLİM DALI)

Yönetilen Tezler

Yüksek Lisans


1.UYANIK ESRA, (2016). I. TBMM'de Siverek-Şanlıurfa milletvekilleri ve siyasi faaliyetleri, Harran
Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
2.ŞİLEN MEHMET, (2015). 208 numaralı Urfa Şeriyye Sicilinin transkripsiyon ve değerlendirilmesi (H.
1296-1299/M.1879-1882), Harran Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
3.ASOĞLU İSMAİL, (2014). 223 numaralı Şanlıurfa Şer?iyye Sicili'nin transkripsiyon ve değerlendirmesi
(H.1304-H.1334 /M.1887-M.1916), Harran Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
4.ERDEM MAHMUT, (2009). 19.yüzyılın ikinci yarısında Urfa'da sancak idaresi, Harran Üniversitesi-
>Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
5.ÖZTÜRK ŞEHNAZ, (2006). Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Urfa'da eğitim, Harran Üniversitesi->Sosyal
Bilimler Enstitüsü->Diğer

İdari Görevler

 
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. PALALI İLHAN (2016). Milli Mücadelede Urfa. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, 114, 125-136.
(Yayın No: 2894803)
2. PALALI İLHAN (2014). İlk Dönemlerden Osmanlı Devleti’nin Sonuna Kadar Diyarbakır’ın Nüfusu ve
Etnik Yapısı. Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi (210), 29-48. (Yayın No: 2894779)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
(proceedings) basılan bildiriler :


1.PALALI İLHAN (2016). Eyyüb Peygamberin Mezarının Nerede Olduğu ile ilgili Görüşler. II.
Uluslararası Hz.Eyyüb Peygamber Sabır Günleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:
2895088)
2.PALALI İLHAN (2016). H.z Eyyûb'un Mezarının Nerede Olduğu İle İlgili Görüşlerin
Değerlendirilmesi. 2.Uluslararası Hz. Eyyüp Peygamber Sabır Günleri Sempozyumu (Tam Metin
Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3302508)
3.PALALI İLHAN (2016). Osmanlı Devleti’nde Rüşdiye Mekteblerinin Açılması ve Urfa Rüşdiye
Mektebleri. İslam Tarihi ve Medeniyetinde Uluslar arası Şanlıurfa Sempozyumu (Tam Metin
Bildiri/)(Yayın No:2895067)
4.PALALI İLHAN (2016). Osmanlı Devleti'nde Rüştiye Mekteplerinin Açılması ve Urfa Rüştiye
Mektepleri. İslam Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa, 361-375. (Tam Metin Bildiri/Davetli
Konuşmacı)(Yayın No:3302061)
5.PALALI İLHAN (2015). Urfa Şeriyye Sicillerine Göre Türk- Ermeni İlişkileri. Kadim Dostluğun
Yüzyıllık Açmazında Türk Ermeni İlişkileri Uluslararası Sempozyumu: Toplumsal Bellek, Önyargılar
ve Gerçekler (Özet Bildiri/)(Yayın No:2895095)
6.PALALI İLHAN (2015). Urfa Şer'iye Sicillerine göre Türk Ermeni İlişkileri. Kadim Dostluğun
Yüzyıllık Açmazında Türk-Ermeni İlişkileri (Özet Bildiri/)(Yayın No:2524710)
7.PALALI İLHAN (2014). Milli Mücadele Döneminde Ermeni-İngiliz-Fransız İlişkileri (Urfa Örneği)..
Kafkas Üniversitesi Uluslar arası Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu (Tam
Metin Bildiri/)(Yayın No:2895081)
8.PALALI İLHAN (2012). Osmanlı’da Ticaret Meclisleri, Urfa Ticaret Meclis Örneği. Halk Kültüründe
İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2895106)
9.PALALI İLHAN (2006). Urfa Mevlevihanesi. Uluslar arası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu, 1,
599-611. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2895121)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:


Prof.Dr.ABDULKADİR YUVALI ARMAGANI, Bölüm adı:(Urfa Mevlevihanesi Urfa'Mevlevilik)
(2015)., PALALI İLHAN, Kardeşler Ofset, Editör:Mustafa Öztürk ,Şakir Batmaz, Türkçe(Bilimsel
Kitap), (Yayın No: 2525759)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. PALALI İLHAN (2010). Osmanlı Salnameleri ve Tarih Araştırmalarındaki Kaynak Olarak Değeri.
Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1-13. (Kontrol No: 2894808)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. PALALI İLHAN (2012). Evliya Çelebi’ye Göre Alanya. Alanya XII. Tarih ve Kültür Sempozyumu, 437-
442. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2895069)

Diğer Yayınlar
1. PALALI İLHAN (2007). Uceymi Sadun Paşa. Gezgini, Kültür, Sanat, Turizm Dergisi, 2-7. (Ulusal)
(Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 2895057)
2. PALALI İLHAN (2004). Milli Egemenlik ve Şanlıurfa’ya Yansımaları. Şurkav Kültür, Eğitim, Sanat
ve Bilim Araştırma Dergisi(3), 1-4. (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No:2895046)

Üniversite Dışı Deneyim
1980-1983 tarih öğretmeni urfa imam hatib lisesi, öğretmen