http://web.harran.edu.tr/assets/uploads/sites/69/files/ismail-asoglu-cv-04082021.pdf
                                               
                                     
  İSMAİL ASOĞLU      
  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ      
                                     
                                               
        E-Posta Adresi : iasoglu@harran.edu.tr  
        Telefon (İş) : -  
        Telefon (Cep) :                    
        Harran Üniversitesi Osmanbey Kampüsü Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Kat.1-F107. Şanlıurfa  
                             
                             
                                               
    Öğrenim Bilgisi                  
                                               
               
                                               
    Doktora   HARRAN ÜNİVERSİTESİ          
      SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (DR)          
                             
    2014            
    12/Nisan/2019            
      Tez adı: Birliktelikten yol ayrımına Urfa kazasında gayrimüslimler (1880-1910) (2019) Tez Danışmanı:(ABDULLAH EKİNCİ)          
                             
                                               
               
                                               
    Yüksek Lisans   HARRAN ÜNİVERSİTESİ          
      SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ/TARİH (YL) (TEZLİ)          
                             
    2011            
    25/Eylül/2014            
      Tez adı: 223 numaralı Şanlıurfa Şerʿiyye Sicili’xxnin transkripsiyon ve değerlendirmesi (H.1304-H.1334 /M.1887-M.1916) (2014) Tez Danışmanı:(İLHAN PALALI)          
                             
                                               
               
                                               
    Lisans   ANKARA ÜNİVERSİTESİ          
      DİL VE TARİH COĞRAFYA FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/TARİH PR.          
                             
    2004            
    3/Temmuz/2009            
                                 
                                               
    Akademik Görevler                          
                                               
               
    DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ HARRAN ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ/YAKINÇAĞ TARİHİ ANABİLİM DALI)          
    2020          
                                               
    Projelerde Yaptığı Görevler:                        
            BİRLİKTELİKTEN YOL AYRIMINA URFA SANCAĞI'INDA GAYRİMÜSLİMLER 1880-1910), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Bursiyer:İSMAİL ASOĞLU, Yürütücü:ABDULLAH EKİNCİ, , 30/05/2016 - 30/11/2018 (ULUSAL)      
      1.      
                 
                                               
            ''Edessa'da Hristiyanlığa Ait Mekanlar ve Hristiyan Din Adamları ( Başlangıçtan 1144 Tarihine Kadar) '', Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, null, , 23/07/2020 (Devam Ediyor) (ULUSAL)      
      2.      
                 
                                               
            Osmanlı Urfa'sında Memur Olmak: İdareciler, Sâkinler ve Düzen/sizlik (1850-1910), Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Bursiyer:İSMAİL ASOĞLU, Yürütücü:ABDULLAH EKİNCİ, , 10/04/2018 - 10/04/2020 (ULUSAL)      
      3.      
                 
                                               
    Eserler                                  
    Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:        
          ASOĞLU İSMAİL (2021).  Osmanlı Urfası'nda Kahve, Kahvehaneler ve Müdavimleri.  History Studies, 13(1), 99-112., Doi: 10.9737/hist.2021.979 (Yayın No: 6935418)        
    1.        
                 
                                               
                                    1  
                       
  Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:        
        ASOĞLU İSMAİL (2018).  Osmanlı Son Döneminde Urfa’da Bir Ermeni Yerleşkesi: Telfutur Mahallesi ve Sakinleri.  Turkish Studies - Historical Analysis (Yayın No: 6568368)        
  2.        
               
                       
    C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
     C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:
   
                       
          Osmanlı Urfası Cilt 1, Bölüm adı:(XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Urfa'da Eytam Sandıkları Üzerine Bir Değerlendirme) (2021)., ASOĞLU İSMAİL,  Orient Basım Yayın, Editör:Abdullah Ekinci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 441, ISBN:9789758165315, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7144596)      
      1.      
               
                       
          Harran ve Çevresi - Tarih, Bölüm adı:(II. Abdülhamid Devrinde (1876-1909) Sosyo-Mekansal Değişimler) (2019)., ASOĞLU İSMAİL,  Şurkav Yayınları, Editör:Abdullah Ekinci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 538, ISBN:978-975-7394-54-9, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6936859)      
      2.      
               
                       
          Osmanlı Urfası Cilt 1, Bölüm adı:(Kadı Sicillerine Göre XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında Urfa'da Gündelik Hayat) (2018)., ASOĞLU İSMAİL,  Orient Basım Yayın, Editör:Abdullah Ekinci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 441, ISBN:9789758165315, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7144605)      
      3.      
               
                       
          Osmanlı Urfası Cilt 1, Bölüm adı:(Urfa Kadı Mahkemesinde Müvekkiller ve Gayrimüslim Dava Vekilleri) (2018)., ASOĞLU İSMAİL,  Orient Basım Yayın, Editör:Abdullah Ekinci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 441, ISBN:9789758165315, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7144593)      
      4.      
               
                       
          Osmanlı Urfası Cilt 1, Bölüm adı:(Urfa'da Bir Hristiyan Kadın Misyoner: Corinna Shattuck ve Faaliyetleri) (2018)., ASOĞLU İSMAİL,  Orient Basım Yayın, Editör:Abdullah Ekinci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 441, ISBN:9789758165315, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7144602)      
      5.      
               
                       
          Osmanlı Urfası Cilt 2, Bölüm adı:(Son Dönem Osmanlı Bürokrasisinde Urfalı Memurlar) (2018)., ASOĞLU İSMAİL, EKİNCİ ABDULLAH,  Orient Basım Yayın, Editör:Abdullah Ekinci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 496, ISBN:978-975-8165-36-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6936877)      
      6.      
               
                       
          Osmanlı Urfası Cilt 2., Bölüm adı:(Karaköprü Karyesinin Şazeli Şeyh Ali Dede'ye Temlikine Dair Ferman) (2018)., ASOĞLU İSMAİL,  Orient Basım Yayın, Editör:Abdullah Ekinci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 497, ISBN:978-975-8165-36-0, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7144582)      
      7.      
               
                       
          Osmanlı Urfası Cilt 1, Bölüm adı:(Osmanlı'da Sıbyan Mektepleri ve Urfa Örneği) (2018)., ASOĞLU İSMAİL,  Orient Basım Yayın, Editör:Abdullah Ekinci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 441, ISBN:9789758165315, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 7144588)      
      8.      
               
                       
          Osmanlı Urfası Cilt 1, Bölüm adı:(Meşrutiyet Yıllarında Urfa'da Cemiyetler ve Kulüpler) (2018)., ASOĞLU İSMAİL, EKİNCİ ABDULLAH,  Orient Basım Yayın, Editör:Abdullah Ekinci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 436, ISBN:9789758165315, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6937872)      
      9.      
               
                       
          ŞANLIURFA - The City Of Civilizations Where Prophets Met, Bölüm adı:(Daily Life and Culture) (2017)., ASOĞLU İSMAİL, EKİNCİ ABDULLAH,  KUM PUBLİSHED- ALBUKHARY FUNDATION, Editör:Alparslan Açıkgenç, Abdullak Ekinci, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 246, ISBN:9789758165315, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 6937897)      
      10.      
               
                       
  D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :        
        ASOĞLU İSMAİL, EKİNCİ ABDULLAH (2017).  Osmanlı Arşive Vesikalarına Göre Misyoner Hekimler ve Urfa'daki Faaliyetleri.  Şehir ve İrfan(5), 106-117. (Kontrol No: 6936242)        
  1.        
               
                       
  Diğer Yayınlar            
        ASOĞLU İSMAİL (2016).  Bir Darbe Girişimi ve Sonuçları.  Şehir ve İrfan(2), 64-68. (Ulusal) (Hakemli) (MAKALE Kısa Makale) (Yayın No: 7144624)        
  1.        
               
                       
           
                 
           
               
                       
              2