Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ
 
Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
E-Posta Adresi : aekinci@harran.edu.tr/ekinci63@gmail.com
 
Tel.: 4143183614
 
ÖZGEÇMİŞİM
Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimi Şanlıurfa’da yaptı. Uludağ Üniversitesi’nde İlahiyat ve Fırat Üniversitesi’nde Tarih eğitimi aldı. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen-idareci olarak çalıştı. Tarih Anabilim Dalında “III.-XII. Yüzyıllar Arasında Urfa’da Dini ve Fikri Hayat” adlı Yüksek Lisansını 1996 yılında tamamladı. 2002 yılında ise “IX.-XII. Yüzyıllar Arasında Ortadoğu’da Karmatilerin Siyasi, İdari, İktisadi, Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri” adlı teziyle doktorasını tamamladı. 2006 Yılında doçent oldu. 2012 yılında profesör oldu. 2007-2010 yılları arasında Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Halen Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığını yürütmektedir. Şehir kimliği ve kültürü ile ilgili yerel yönetimler ve STK’lara katkı sunmakta olan Prof. Dr. Abdullah Ekinci, aynı zamanda Şanlıurfa Valiliği Çevre Koruma Vakfı, Yönetim Kurulu üyesi ve Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesidir. Temel çalışma alanları “Ortadoğu’da Fikir Hareketleri, Şehir Tarihi ve Kurumları, Ortadoğu ve Akdeniz havzasında oluşan siyasi, iktisadi ve sosyokültürel faaliyetler ile günümüz Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki tarihi kentler ve yerleşimlerdir.
 
 ÖGRENİM BİLGİSİ
 
Doktora
Fırat Üniversitesi 1997-2002. İnsanı ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Tarih Bölümü/Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Tez adı: IX.-XI. Yüzyıllarda Ortadoğu’da Karmatîlerin, Siyasi, Sosyal ve İktisadi Faaliyetleri
(2002)
 
Yüksek Lisans
1993-1997 Sosyal Bilimler Enstitüsü/Genel Türk Tarihi (Yl) (Tezli)
Tez adı: III-XII. Yüzyılda Urfa'da Dini ve Fikri Hayat (1996)

Lisans
(1986-1992) İlahiyat Fakültesi/ İslam Tarihi Ve Sanatları Bölümü, Uludağ Üniversitesi

Görevler
Profesör Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı) 2012
Doçent Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı) 2006
Yardımcı Doçent Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı) 2003-2006
Okutman Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü) 1995-2002.
Milli Eğitim/Öğretmen ve İdari Görevler
 
 
YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR
 
 1. EKİNCİ ABDULLAH, Şanlıurfa and Harran (2015),  Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism Pub, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 182, ISBN:978-975-17-3799-1, İngilizce (Araştırma Kitabı), (Yayın No: 2324486).
 
 1. EKİNCİ ABDULLAH,  Ortadoğu’da Marjinal Bir Hareket; Karmatîler (Siyasi, Sosyal ve İktisadi Faaliyetleri/Ortadoğu’da ilk Sosyalist Yapılanma (2005). ODAK YAYINEVI, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 336645).
 
 1. EKİNCİ ABDULLAH, Kazım PAYDAS, Taş Devrinden Osmanlıya Urfa Tarihi  (2008), Kültür Bakanlığı Yayınları, Sayfa Sayısı 346, ISBN:9789755859903, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 26147).
 
 1. EKİNCİ ABDULLAH, Harran Mitolojisi ve Tarihi (2008), Kültür Bakanlığı Yayınları, Sayfa Sayısı 194, ISBN: 9789755859989, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 76924).
 
 1. EKİNCİ ABDULLAH, Ortaçağ’da Urfa, Efsane, Tarih, İnanç, İlim ve Felsefe Kenti (2006).Gazi Kitapevi, Sayfa Sayısı 388, ISBN:9758895729, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 77081).
 
 1. EKİNCİ ABDULLAH,  Müze Şehir Urfa (2006,  Kültür Bakanlığı Yayınları, Sayfa Sayısı 150, ISBN: 9755855726, (Yayın No: 26173)
 
 1. EKİNCİ ABDULLAH, Eyyüb Peygamber, Kitap, Editör, Semih Yayınevi, 21.12.2016.
 
 
 1. EKİNCİ ABDULLAH, Osmanlı Urfası, c. I, (Editör), Ankara 2017.
 
 1. EKİNCİ ABDULLAH, Osmanlı Urfası, c. II, (Editör), Ankara 2017.
 
 1. EKİNCİ ABDULLAH, Şanlıurfa The City Of Civilizations Where Prophets Met, (Editör) İstanbul 2017. 
 
 1. EKİNCİ ABDULLAH, Darbeler Tarihi, Kitap, (Editör), Ankara 2017.
 
ULUSAL/ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER:
 
 1. EKİNCİ ABDULLAH,  (2004). The Struggle of Sadjıds Against The Marjsinal Groups of Middle East In Middle Ages. Archiv orientální (Kontrol No: 338547)
 2. EKİNCİ ABDULLAH, (2003). Ihsidilerin Suriye-Filistin Bölgesinde Hâkimiyet Kurma Mücadelesi. Ortadoğu Dergisi, 1(1) (Kontrol No: 339049)
 3. EKİNCİ ABDULLAH, (2003). Ortadoğu’da Ortaya Çıkan Fikir Akımları ( 8-10. Yüzyıllar). Orta-Doğu Araştırmalar Dergisi, 1(2), 61-77. (Kontrol No: 338926)
 4. EKİNCİ ABDULLAH, (2003). Karmati Terimine Dair Düşünceler. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi e-dergi (Kontrol No: 338817)
 5. EKİNCİ ABDULLAH, (2006). Selçukluların İslam Dünyasındaki Heterodoks Hareketlerle (Isma’ilî-Karmatî) Mücadelesi. Türk Dünyası Tarih Araştırmaları(163), 203-223. (Kontrol No: 340213)
 6. EKİNCİ ABDULLAH, (2005). Ortadoğu’da Ortaya Çıkan Heterodoks Akımların Tarihsel Arka Planı. Türk Dünyası Tarih Araştırmaları(141), 83-98. (Kontrol No: 339590)
 7. EKİNCİ ABDULLAH, (2005). Türkiye Selçuklularının Akdeniz Politikası ve Doğu Akdeniz’de Hâkimiyetin Tesisi, Doğu Batı Dergisi’nin “Akdeniz” (Kontrol No: 340109)
 8. EKİNCİ ABDULLAH, (2005). Ortaçağ Ortadoğu’sundaki Marjinal Hareketlerin (Isma’ilî-Karmatî Hareketi’nin) Dönemin İslam Dünyasına Alternatif Sosyal Yaşam Sunma Çabaları. Belleten, 19, (Kontrol No: 338150)
 9. EKİNCİ ABDULLAH, (2005). Anadolu Selçuklu Devletinin Deniz Hâkimiyetini Tesisi ve Denizcilikte Kurumsallaşma Çabaları. Türk Dünyası Tarih Araştırmaları (155) (Kontrol No: 339794)
 10. EKİNCİ ABDULLAH, (2004). Gazneli Devletinin İslam Dünyası’nın Siyasal ve Sosyal Bütünlüğünü Sağlama Teşebbüsleri. Fırat Üniversitesi, Ortadoğu Dergisi, 2 (2), 29-49. (Kontrol No: 339681)
 11. EKİNCİ ABDULLAH, (2010). Tulunoğullarının Heterodoks Hareketlerle (Isma’ili-Karmati) Mücadelesi. Türk Dünyası Araştırmaları(189), 185-204. (Kontrol No: 341695)
 12. EKİNCİ ABDULLAH, (2007). Urfa’da Artuklu Bakiyeleri ve Döğerler. Uluslararası I. Artuklu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:343388).
 13. İslam Şehrinde Bir Sosyo-Kültürel Merkez (Meydan): Mirbad, Şehir ve Medeniyet (Kontrol No: 341620)
 14. EKİNCİ ABDULLAH, (2013). Antik Site’den Postmodern Çağa Urfa’da Ölmeyen Bir Ruh: Onikiler. SURKAV(16) (Kontrol No: 341547)
 15. EKİNCİ ABDULLAH, (2012). Urfa, Harran ve Çevresinde Yer Alan Bazı Önemli Yerleşimlerin Kuruluş ve Adlarının Menşei. ŞURKAV(14) (Kontrol No: 341275)
 16. EKİNCİ ABDULLAH, (2009). Urfa Evlerinde Gündelik Hayat. SURKAV(3) (Kontrol No: 341176)
 17. EKİNCİ ABDULLAH, (2009). Şehrin Aynası Kapılar. SURKAV(5) (Kontrol No: 341109)
 18. EKİNCİ ABDULLAH, (2008). İki Tepeli Urfa Şehrinin Tarihi Mahalleri. SURKAV(2) (Kontrol No:341044)
 19. EKİNCİ ABDULLAH,, KÜTÜK Ahmet (2007). Güneydoğu Anadolu’nun Medeniyet Tarihi Açısından Önemi ve Nusaybin Okulu. Makalelerle Mardin III, Eğitim-Kültür-Edebiyat,, 1-29. (Kontrol No:340814)
 20. EKİNCİ ABDULLAH, KÜTÜK Ahmet (2007). Güneydoğu Anadolu’nun Medeniyet Tarihi Açısından Önemi Ve Urfa Okulu, Makalelerle Mardin I Tarih Coğrafya, 91-105. (Kontrol No: 340429)
 21. EKİNCİ ABDULLAH, (2004). Urfa ve Çevresinde Türk Akınları (M.Ö. VII - M. S. XIV. Yüzyıl). Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 259-273. (Kontrol No: 339484)
 22. EKİNCİ ABDULLAH, YILDIZ Abdulvahap (2004). Ahmet Câm Nâmekî ile İlgili Şiir ve Menkıbelerde Sultan Sencer’in Şahsiyeti. Türk Dünyası Tarih Araştırmaları (152), 111-118. (Kontrol No: 339319
 23. EKİNCİ ABDULLAH, (2003). XIV Yüzyıllarda Urfa ve Çevresinde Döğerler ve Milli Bütünlüğümüz. Türk Dünyası Araştırmaları, 155-165. (Kontrol No: 338672)
 24. EKİNCİ ABDULLAH, (2002). Irak-Suriye Bölgesinde Abbasi-Karmatî Mücadelesi. Harran Ün. İlahiyat Dergisi, 4, 83-106. (Kontrol No: 339996)
 25. EKİNCİ ABDULLAH, (1995). Dört Halife Döneminde Urfa. Akademik Bakış (Kontrol No: 340907)
 26. EKİNCİ ABDULLAH, (2016). Orta Çağ İslam Dünyasında İhanetler ve Suikastlar: Isma'ili, Karmati ve Nizari Gruplar. Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(36),30-50. (Kontrol No:3127555)
 27. EKİNCİ ABDULLAH, (2016). Muzafferüddin Gökböri. Yeni Türkiye(84), 170-177. (Kontrol No:3128486)
 28. EKİNCİ ABDULLAH, (2014). Urfa’da Ticaret ve Ticaret Konsolosluğu, 36-37. (Kontrol No: 340988)
 29. EKİNCİ ABDULLAH, (2013). Tarihsel Süreçte Urfa’da Değerler ve Kırılmalar, ŞURKAV (Kontrol No:341399)
  
YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER: 

1. EKİNCİ ABDULLAH,  “Eyyüb Peygamber ve Eyyüb Peygamber Makamını Kaynaklar ve Tarihi Arka Plan Açısından Bir Değerlendirme”, Eyyüb Peygamber, (Makaleler/,2016 Semih Ofset Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 10, ISBN:978-605-83817-6-6, Türkçe (Araştırma Kitabı), (Yayın No: 3318323)
2. EKİNCİ ABDULLAH,  “Urfa'da Mutfak ve Mutfak Kültürünün Tarihi Arka Planı”, Tandırlıktan Gelen Lezzet, (2016),  Altan Matbaacılık, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı ISBN:978-975-8165-25-4, Türkçe (Araştırma Kitabı), (Yayın No: 3318744)
3. EKİNCİ ABDULLAH, (2015). “Marka Şehir Urfa”, Marka Şehirler (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2327193)
4. EKİNCİ ABDULLAH, (2011). “Urfa’da Yahudilik ve Hıristiyanlık”, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat, 71-80. (Kontrol No: 337769)
5. EKİNCİ ABDULLAH, PAYDAŞ Kazım (2011). “Tarihte Urfa”, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat, 23-42. (Kontrol No: 341907).
6. EKİNCİ ABDULLAH, (2011). “Edessa ve Harran’da Tanrı ve Tanrıçalar”, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat, 43-60. (Kontrol No: 342104)
7. EKİNCİ ABDULLAH, (2011). “Urfalı Bilginler”, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat, 211-222. (Kontrol No: 341775).
8. EKİNCİ ABDULLAH, (2011). “Urfa’da Türbeler ve Ziyaretgâhlar”, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat, 189-194. (Kontrol No: 341973).
9. EKINCI ABDULLAH (2011). “Urfa’da Sabiîlik”, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat, 61-70. (Kontrol No: 342035)
10. EKİNCİ ABDULLAH,, Kazım Paydaş and Alparslan Açıkgenç, “The History”, Şanlıurfa The City Of Civilizations Where Prophets Met, İstanbul 2017.
11. EKİNCİ ABDULLAH, “Religions And Prophets”, Şanlıurfa The City Of Civilizations Where Prophets Met, İstanbul 2017.
12. EKİNCİ ABDULLAH and İsmail Asoğlu, “Daily Life And Culture”, Şanlıurfa The City Of Civilizations Where Prophets Met, İstanbul 2017.
13. EKİNCİ ABDULLAH and Ömer Faruk Kaya, “Nature And The Environment”, Şanlıurfa The City Of Civilizations Where Prophets Met, İstanbul 2017.
14. EKİNCİ ABDULLAH, and Alparslan Açıkgenç, “History Of Thought And Science”, Şanlıurfa The City Of Civilizations Where Prophets Met, İstanbul 2017.
15. EKİNCİ ABDULLAH, “Gods And Goddesses”, Şanlıurfa The City Of Civilizations Where Prophets Met, İstanbul 2017.
 
ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER:
 
 1. EKİNCİ ABDULLAH (2016). Activities of Islamic Heterodoxy in Europe and America: The Example of Aga Khans in Portugal and the Canada. Sempozyum, 104-113. (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:3129723).
 2. EKINCI ABDULLAH (2007). Karmatilerin Alternatif Sosyal Yasam Sunma Çabaları. Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmalar Kongresi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:343174)
 3. EKİNCİ ABDULLAH, (2015). İslam Şehrinde Mistik Bir Kavram: Mecmaül Bahr. 3. Milletlerarası Şehir Yazarları Kongresi(56), 93-102. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:2325267).
 4. EKİNCİ ABDULLAH, (2015). İslam Şehrinde Mistik Bir Kavram: Mecmaül Bahr. 3. Milletlerarası Şehir Yazarları Kongresi(56), 93-102. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:2325267).
 5. EKİNCİ ABDULLAH, (2015). İslam Geleneğinde Toplum, Mekân ve Şehir Tasavvuru”. Memursen Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu Şube Seminerleri, (Yayın No:2349297)
 6. EKİNCİ ABDULLAH, (2013). “Urfa’nın Tarihsel Kimliği”, Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344678).
 7. EKİNCİ ABDULLAH, (2013). “Urfa Bilge Şehri’dir”, Gap Gündemi Gazetesi. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344396)
 8. EKİNCİ ABDULLAH, (2013). “Şehir Olgusu”, İmaret Dergisi Röportaj (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344630).
 9. EKİNCİ ABDULLAH, (2013). “Göbekli Tepe’den Günümüze Urfa’nın Benzersiz Uygarlık Serüveni”, İl Mili Eğitim Konferans (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344263)
 10. EKİNCİ ABDULLAH, (2013). “İslam Şehrinde Bir Sosyo Kültürel Merkez”, Şehir Yazarları Kongresi, Konya Büyükşehir-Türkiye Yazarlar Birliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:343767)
 11. EKİNCİ ABDULLAH, (2013). “Urfa’da Gettolaşma Tehlikesi”, Urfa’da Gettolaşma Tehlikesi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344197)
 12. EKİNCİ ABDULLAH, (2013)., “Harran ve Entelektüel Birikimi”, Şanlıurfa Harran Kaymakamlığı (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344774)
 13. EKİNCİ ABDULLAH, (2013), “1. Hz. İbrahim ve Urfa'nın Değerleri”, 1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344155)
 14. EKİNCİ ABDULLAH, (2013). “İrfan ve İmar Eksenli Bir Kentleşme”, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Timas Yayınları Şanlıurfa 1. Kitap Fuarı (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344584)
 15. EKİNCİ ABDULLAH, (2013),“Urfa’nın Dünü, Bugünü ve Yarını”, Urfa Tanıtım Günleri (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:344813)
 16. EKİNCİ ABDULLAH, (2012), “Akdeniz Havzasında Bir Liman Kenti ve Selçuklu Merkezi Alanya”,  Alanya XII. Tarih ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:343911)
 17. EKİNCİ ABDULLAH, (2012), “Ortadoğu’nun Derin akıntısı Şii Hilali”, Star Gazetesi- Açık Görüş (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:345420)
 18. EKİNCİ ABDULLAH, (2011), Güneydoğu’da ‘İmtiyazlı Demokrasi’ Yıkılıyor”, Star Gazetesi- Açık Görüş (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:345309)
 19. EKİNCİ ABDULLAH, (2010), “İslam Şehrinin Tarihi ve Fiziki Gelişmesinde Dinin Rolü”, 1. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Türkiye Yazarlar Birliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:343826)
 20. EKİNCİ ABDULLAH, (2008), “Dünden Bugüne Hilvan ve Çevresi Tarihi”,. Gap Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344023)
 21. EKİNCİ ABDULLAH, (2006), “İslam Kültürü ile Türklerdeki Av Geleneğinde İktisadi ve Sosyo-Kültürel Paralellikler ve Farklılıklar”, Türk Kültüründe Av konulu Uluslararası Sempozyum (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:342900)
 22. EKİNCİ ABDULLAH, 2006), “Harran ve Harran Okulunu Etkileyen Siyasi, Dinî, Coğrafi ve İlmî Unsurlar”, Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:342406)
 23. EKİNCİ ABDULLAH, (2005), “İslam Dünyasında Hurufîler ve Timurluların Mücadelesi”, Ölümünün 600.Yılında Emir Timur Mirası Sempozyumu. İslam Dünyasında Hurufîler ve Timurluların Mücadelesi” Ölümünün 600. Yılında Emir Timur Mirası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:343085)
 24. EKINCI ABDULLAH, (2004), “Ortadoğu Heterodoksisine Dair Düşünceler (Harici, Sii ve Karmati Kavramları)”, Birinci Ortadoğu Semineri (Kavramlar Kaynaklar ve Metodoloji), Birinci Ortadoğu Semineri (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:343531)
 25. EKİNCİ ABDULLAH, (2004), “Artuklu Dönemi Dinî Yapısı Ve Marjinal Gruplar İle Olan Münasebetler”, Belek Gazi ve Dönemi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:343674)
 26. EKİNCİ ABDULLAH, (2004), “Nuruddevle Belek’in Tarih Sahnesine Çıkısı Ve Siyasi Faaliyetleri”, Belek Gazi ve Dönemi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:343602)
 27. EKİNCİ ABDULLAH, (2017), “Günümüz STK ve Vakıfların Hayır Çalışmalarıyla Tarihi Vakıfların Hayır Faaliyetlerinin Karşılaştırılması” (Tam Metin Bildiri/), Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar ve STK Sempozyumu Ankara 2016.
 28. EKİNCİ ABDULLAH, (2016), “Bilmek, Anlamak ve Yüzleşmenin Diğer Adı: Izdırap/Acı Ya da Acı’nın Tarihi”, Eyyüb Peygamber Sabır Günleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:3139728).
 29. EKİNCİ ABDULLAH, (2017), "Kudüs'un Üç Fatihi: Hz. Ömer, Selahaddin, Yavuz Sultan Selim ve Mabed Şehir Kudüs Algısı" Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu, Mardin 2017.

 ULUSAL, SANATSAL YARISMALARDA JÜRI ÜYELIGI

SERGİ, 20.12.2016-20.12.2016, Halep Fotoğraf Sergisi, (No: 109032)
ARKEOLOJIK KAZI VE YÜZEY ARASTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/, 15.03.2016-30.11.2016, Arkeolojik Kazı.
ARKEOLOJIK KAZI VE YÜZEY ARASTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/, 06.04.2015-12.12.2015, Harran Kazısı.
ARKEOLOJIK KAZI VE YÜZEY ARASTIRMALARI/Arkeolojik Kazıya Katılmak/, 15.03.2016-30.11.2017, Harran Kazısı.
 
EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİKLER
 
Mukaddime (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Creative Commons
Attribution, 04.01.2016-04.04.2016
Şurkav Dergisi,(Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm)  Yayın Kurulu Üyeliği, ŞURRKAV.
Şehir ve İrfan Dergisi, "Şehir Kimliği",
Şehir ve İrfan Dergisi “Şehir ve Siyaset”, sayısı.
Şehri ve İrfan Dergisi “Şehir ve Estetik” sayısı
Şehir ve İrfan Dergisi “Darbeler Özel sayısı”


YÖNETİLEN TEZLER

Doktora Tezleri
 
Günaslan, Hüseyin, Ağa Hanlar ve Günümüzdeki Faaliyetler,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.  
Bozkurt, Abdulbaki, Ortaçağ’da Ra’sü’l-Ayn Tarihi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.  
Asoğlu, İsmail, Birliktelikten Yol Ayrıma: Urfa Gayr-ı Müslümleri 1850-1915, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.  
Olcay, Bahaddin, İbn Haldun’un Kitab-ül İber adlı Eserine Göre İnsan ve Mekân, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
Yüksek Lisans 

1. N. Mehtap, (2010). Batılı seyyahların gözüyle Mardin ve çevresi (Mardin, Nusaybin ve
Hasankeyf), Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
2. Kütük Ahmet, (2006). Orta çağda Nusaybin bölgesinin siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel durumu,
Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
3. Tuncer, Dilek, Mekan ve İnsan Bağlamında Ortadoğu’da Dürziler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı 
4. Küçükaslan, İsmet, 213 Numaralı Şanlıurfa Şer’iyye Sicili’nin Transkripsiyon ve  Değerlendirmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
5. Şenel, Serkan, Geç Dönem Osmanlı Urfasında Kadının Mahrem Hayatı ve Sosyo- Ekonomik Statüsü (1845-1915).
6. İlci, Muhammet İkbal, İlk Tunç Dönemi Şanlıurfa Yerleşmeleri
 
İDARİ GÖREVLER

Bölüm Bşk. Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü, 2007-2010.
Anabilim Dalı Başkanı Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı 2007-2010
Dekan Yardımcısı Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü, 2007-2009
Bölüm Bşk. Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü, 2011-(halen devam Etmektedir)
Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda İdari Görevler
 
STK ÜYELİKLERİ
TYB (Türkiye Yazarlar Birliği)Üyeliği
Yeşilay Disiplin Üyeliği
Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) Mütevelli Üyeliği
Birlik Vakfı (Şanlıurfa Şubesi) Üyeliği ve Yönetim Kurulu
Şanlıurfa Valiliği Çevre Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği