Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ                        

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölüm Başkanı                      
E-Posta: aekinci@harran.edu.tr/
ekinci63@gmail.com


ÖZGEÇMİŞ
 
1967’de Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimi Şanlıurfa’da tamamladı. Uludağ Üniversitesi’nde İlahiyat ve Fırat Üniversitesi’nde Tarih eğitimini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Tarih Anabilim Dalında “III.-XII. Yüzyıllar Arasında Urfa’da Dini ve Fikri Hayat” adlı Yüksek Lisans tezini 1996 yılında tamamladı. 2002 yılında ise “IX.-XII. Yüzyıllar Arasında Ortadoğu’da Karmatilerin Siyasi, İdari, İktisadi, Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri” adlı doktora tezini sundu. 2006 yılında doçent, 2012 yılında ise profesör oldu. 2007-2010 yılları arasında Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Halen Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı’nı yürütmektedir.
Temel çalışma alanları; şehir tarihi, kimliği, kültürü ve kurumları ile İslam Heterodoksisi, Ortadoğu, Akdeniz havzasında oluşan siyasi, iktisadi, kültürel faaliyetler ve İslam düşünce tarihi ile fikir hareketleridir. Söz konusu alanlarda yayınlanmış bilimsel makale, bildiri ve eserleri bulunmaktadır.

Detaylı Özgeçmiş için bkz.


Google Scholar
Orcid
Yöksis
Web of Science
  

BOLOGNA

Bölüm Bilgi Paketi

ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİ

MEZUN PORTALI