Prof. Dr. Abdullah EKİNCİ                        

Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölüm Başkanı                      
E-Posta: aekinci@harran.edu.tr/
ekinci63@gmail.com


ÖZGEÇMİŞ
 
1967’de Şanlıurfa’da doğdu. İlk ve Orta öğrenimi Şanlıurfa’da tamamladı. Uludağ Üniversitesi’nde İlahiyat ve Fırat Üniversitesi’nde Tarih eğitimini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda öğretmen ve idareci olarak çalıştı. Tarih Anabilim Dalında “III.-XII. Yüzyıllar Arasında Urfa’da Dini ve Fikri Hayat” adlı Yüksek Lisans tezini 1996 yılında tamamladı. 2002 yılında ise “IX.-XII. Yüzyıllar Arasında Ortadoğu’da Karmatilerin Siyasi, İdari, İktisadi, Sosyal ve Kültürel Faaliyetleri” adlı doktora tezini sundu. 2006 yılında doçent, 2012 yılında ise profesör oldu. 2007-2010 yılları arasında Fen Edebiyat Fakültesi dekan yardımcısı olarak görev yaptı. Halen Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölüm Başkanlığı’nı yürütmektedir.
Temel çalışma alanları; şehir tarihi, kimliği, kültürü ve kurumları ile İslam Heterodoksisi, Ortadoğu, Akdeniz havzasında oluşan siyasi, iktisadi, kültürel faaliyetler ve İslam düşünce tarihi ile fikir hareketleridir. Söz konusu alanlarda yayınlanmış bilimsel makale, bildiri ve eserleri bulunmaktadır.
  
ÖĞRENİM BİLGİSİ
 
Doktora
 
Fırat Üniversitesi (1997-2002), İnsan ve Sosyal Bilimler Fakültesi/Tarih Bölümü/Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Tez adı: IX.-XI. Yüzyıllarda Ortadoğu’da Karmatîlerin, Siyasi, Sosyal ve İktisadi Faaliyetleri
(2002)

Yüksek Lisans
 
Harran Üniversitesi1(993-1997) Sosyal Bilimler Enstitüsü/Genel Türk Tarihi (Yüksek Lisans/Tezli)
Tez adı: III-XII. Yüzyılda Urfa'da Dini ve Fikri Hayat (1996)

Lisans
Uludağ Üniversitesi (1986-1992) İlahiyat Fakültesi.

Görevler  
            
Profesör Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/2012
Doçent Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/2006
Yardımcı Doçent Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/2003-2006
Öğretim Görevlisi Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü)1995-2002.
Milli Eğitim/Öğretmen ve İdari Görevler/1992-1995
 
         YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR
 
 1. EKİNCİ, AbdullahŞanlıurfa and Harran (2015),  Republic of Turkey Ministry of Culture and Tourism Pub, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 182, ISBN:978-975-17-3799-1, İngilizce (Araştırma Kitabı), (Yayın No: 2324486).
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  Ortadoğu’da Marjinal Bir Hareket; Karmatîler (Siyasi, Sosyal ve İktisadi Faaliyetleri/Ortadoğu’da ilk Sosyalist Yapılanma, (2005). ODAK YAYINEVI, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 336645).
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, Osmanlı Urfası, C. I, (Editör), İstanbul 2018.
 
 1. EKİNCİ, AbdullahOsmanlı Urfası, C. II, (Editör), İstanbul 2018
 
 1. EKİNCİ, AbdullahŞanlıurfa The City Of Civilizations Where Prophets Met, (Editör) İstanbul 2017.
 
 1. EKİNCİ, Abdullahİslam Tarihinin İlk asrından Günümüze Darbeler Tarihi,  (Editör), Ankara 2017.
 
 1. EKİNCİ, AbdullahPAYDAŞ, KazımTaş Devrinden Osmanlıya Urfa Tarihi  Kültür Bakanlığı Yayınları, 2008, Sayfa Sayısı 346, ISBN:9789755859903, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 26147).
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  Harran Mitolojisi ve Tarihi (2008), Kültür Bakanlığı Yayınları, Sayfa Sayısı 194, ISBN: 9789755859989, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 76924).
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  Ortaçağ’da Urfa, Efsane, Tarih, İnanç, İlim ve Felsefe Kenti Gazi Kitapevi, (2006).Sayfa Sayısı 388, ISBN: 9758895729, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 77081).
 
 1. EKİNCİ, AbdullahMüze Şehir Urfa,  Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006. Sayfa Sayısı 150, ISBN: 9755855726, (Yayın No: 26173)
 
 1. EKİNCİ, AbdullahEyyüb Peygamber, (Editör), Ankara 2016.
 
 1. EKİNCİ, AbdullahŞehir ve Medeniyet/Kavramlar, Mekânlar ve Olaylar (Basımda)
 
 
        ULUSAL/ULUSLARARASI BİLİMSEL DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (1997),  “Dört Halife Döneminde Urfa ve Fethi”, Akademik Bakış Dergisi, S.2, 1996, s. 22-25.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2002), “Irak-Suriye Bölgesinde Abbasi-Karmatî Mücadelesi”, Harran Ün. İlahiyat Dergisi, 4, 83-106. (Kontrol No: 339996)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,   (2003),  “Urfa Valisi Muzafferüddin Gökböri’nin Siyasi ve Sosyal Faaliyetleri”, ŞURKAV Dergisi, S.1, s. 20-29.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2003), “İhşidilerin Suriye-Filistin Bölgesinde Hâkimiyet Kurma Mücadelesi”, Ortadoğu Dergisi, 1(1) (Kontrol No: 339049)
 
 1. EKİNCİ ABDULLAH, (2003), “Karmati Terimine Dair Düşünceler”, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi e-dergi (Kontrol No: 338817)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2003), “Ortadoğu’da Ortaya Çıkan Fikir Akımları ( 8-10. Yüzyıllar)”, Orta-Doğu Araştırmalar Dergisi, 1(2), 61-77. (Kontrol No: 338926)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2003), “XIV Yüzyıllarda Urfa ve Çevresinde Döğerler ve Milli Bütünlüğümüz”, Türk Dünyası Araştırmaları, 155-165. (Kontrol No: 338672)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2004), “Gazneli Devletinin İslam Dünyası’nın Siyasal ve Sosyal Bütünlüğünü Sağlama Teşebbüsleri”, Fırat Üniversitesi, Ortadoğu Dergisi, 2 (2), 29-49. (Kontrol No: 339681)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2004), “The Struggle of Sadjıds Against The Marjsinal Groups of Middle East In Middle Ages”, Archiv orientální (Kontrol No: 338547)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2004), “Urfa ve Çevresinde Türk Akınları (M.Ö. VII - M. S. XIV. Yüzyıl), Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 14(1), 259-273. (Kontrol No: 339484)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  YILDIZ, Abdulvahap (2004), “Ahmet Câm Nâmekî ile İlgili Şiir ve Menkıbelerde Sultan Sencer’in Şahsiyeti”, Türk Dünyası Tarih Araştırmaları (152), 111-118. (Kontrol No: 339319)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2005), “Anadolu Selçuklu Devletinin Deniz Hâkimiyetini Tesisi ve Denizcilikte Kurumsallaşma Çabaları”, Türk Dünyası Tarih Araştırmaları (155) (Kontrol No: 339794)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2005), “Ortaçağ Ortadoğu’sundaki Marjinal Hareketlerin (İsma’ilî-Karmatî Hareketi’nin) Dönemin İslam Dünyasına Alternatif Sosyal Yaşam Sunma Çabaları”, Belleten, 19, (Kontrol No: 338150)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2005), Ortadoğu’da Ortaya Çıkan Heterodoks Akımların Tarihsel Arka Planı”, Türk Dünyası Tarih Araştırmaları(141), 83-98. (Kontrol No: 339590)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2005), Türkiye Selçuklularının Akdeniz Politikası ve Doğu Akdeniz’de Hâkimiyetin Tesisi”, Doğu Batı Dergisi’nin “Akdeniz” (Kontrol No: 340109)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2006), Selçukluların İslam Dünyasındaki Heterodoks Hareketlerle (Isma’ilî-Karmatî) Mücadelesi”, Türk Dünyası Tarih Araştırmaları(163), 203-223. (Kontrol No: 340213)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2007), Urfa’da Artuklu Bakiyeleri ve Döğerler”, Uluslararası I. Artuklu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:343388).
 
 1. EKİNCİ, AbdullahKÜTÜK, Ahmet (2007), Güneydoğu Anadolu’nun Medeniyet Tarihi Açısından Önemi Ve Urfa Okulu”, Makalelerle Mardin I Tarih Coğrafya, 91-105. (Kontrol No: 340429)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  KÜTÜK, Ahmet (2007), “Güneydoğu Anadolu’nun Medeniyet Tarihi Açısından Önemi ve Nusaybin Okulu”, Makalelerle Mardin III, Eğitim-Kültür-Edebiyat, 1-29. (Kontrol No:340814)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2008), “İki Tepeli Urfa Şehrinin Tarihi Mahalleleri”, ŞURKAV (Kontrol No:341044)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2009),  “Edessa ve Harran’da Tanrı ve Tanrıçalar”, ŞURKAV Dergisi, S.4. s.23-32.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2009)“Şehrin Aynası Kapılar”, SURKAV, (Kontrol No: 341109)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2009), “Urfa Evlerinde Gündelik Hayat”, SURKAV, (Kontrol No: 341176)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2010), “Kayıp Yıllar ve 1902’de Urfa İdadisi’nin ve 1946’da Urfa Lisesi’nin Açılışı”, ŞURKAV Dergisi, S.7. s. 15-18.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2010), Tulunoğullarının Heterodoks Hareketlerle (Isma’ili-Karmati) Mücadelesi”, Türk Dünyası Araştırmaları(189), 185-204. (Kontrol No: 341695)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2011),  “İslam Şehrinde Mistik Bir Kavram: Mecmaü’l-Bahr”, Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, S.194, s. 197-207.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2011), Kaybettiğimiz Yerelin Şartlarını Harekete Geçiren Zihin Dünyasıdır”, İMARET Dergisi, S.5. s. 87-91.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2012)“Urfa, Harran ve Çevresinde Yer Alan Bazı Önemli Yerleşimlerin Kuruluş ve Adlarının Menşei”, ŞURKAV(14) (Kontrol No: 341275)
 
 1.  EKİNCİ, Abdullah(2013), Meydan Kültürü ve Urfa’da Meydanlar”, ŞURKAV Dergisi, S.17, s. 9-12.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2013), “Antik Site’den Postmodern Çağa Urfa’da Ölmeyen Bir Ruh: Onikiler”, SURKAV(16) (Kontrol No: 341547)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2013), “Tarihsel Süreçte Urfa’da Değerler ve Kırılmalar”, ŞURKAV (Kontrol No:341399)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2014), Urfa’da Ticaret ve Ticaret Konsolosluğu”, 36-37. (Kontrol No: 340988)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2016), Bu Şarkı Burada Bitmez”, Şehir ve İrfan Dergisi, S.2, s. 7-11.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  GÜNARSLAN, Hüseyin, (2016),  Da’ilerin Sırtında Kurulan Saltanat: Ağahanlar”, Şehir ve İrfan S.2, s. 49-57.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2016), Geleneksel Karaköprü “Ali Dede Hayratı” ve İslam Şehirlerinde Hayrat Sistemi,” Şehir ve İrfan Dergisi, S.1, s. 93-103.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, (2016),  “Orta Çağ İslam Dünyası’nda İhanetler ve Suikastler: İsmaili, Karmati ve Nizariler”, Şehir ve İrfan Dergisi, S.2, s. 29-45.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2016)“Bir Saltanat Naibi Olarak Valide Sultanların Aziller, Tayinler ve Bağışlardaki Rolleri ile Kösem ve Turhal Sultanın Karaköprü Karyesinin Bağışındaki Etkisi”, Şehir ve İrfan Dergisi, S.1, s. 13-19.
 
 1. EKİNCİ, AbdullahASOĞLU İsmail, (2016), “Karaköprü Karyesinin Şazeli Şeyh Ali Dede’ye Temlikine Dair Ferman Sureti Üzerine Bir Değerlendirme”, Şehir ve İrfan Dergisi, S.1, s. 27-33.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, (2016), “Karaköprü’de Dört Bin Altı Yüz Yıllık Gizemli Bir Antik Kent: Titriş”, Şehir ve İrfan Dergisi, S.1, s. 61-75.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2016), “Mekânın Zaman İçinde Şehre Yolculuğu: Karaköprü”, Şehir ve İrfan Dergisi, S.1, s. 5-9.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2016), “Orta Çağ İslam Dünyasında İhanetler ve Suikastlar: İsma'ili, Karmati ve Nizari Gruplar”, Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi(36),30-50. (Kontrol No:3127555)
  
 1. EKİNCİ, Abdullah(2016), “Muzafferüddin Gökböri,” Yeni Türkiye Ortadoğu Özel Sayısı, (84), 170-177. (Kontrol No:3128486)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2016), “Halkın Gücü Tankın Gücüne Galip Geldi”, Şehir ve İrfan Dergisi, S.2, s. 23-29.
 
 1.  EKİNCİ, AbdullahASOĞLU İsmail, (2017), “II. Meşrutiyet Yıllarında Urfa’da Cemiyetler ve Kulüpler”, Şehir ve İrfan Dergisi, S.4, s. 43-51.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, (2017), “Urfa Siyaset Kültürü (1808-1980) Tarihsel ve Sosyolojik Çözümlemeler”, Şehir ve İrfan Dergisi, S.4, s. 18-31.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, (2017), “Üç Tarz-ı Siyaset”, Şehir ve İrfan Dergisi, S.4, s. 77-82.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, “İslam Medeniyetinde Bahçe Kültürü ve Peyzaj”, Şehir ve İrfan, S. 3, Ankara 2016.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah“Mekânlara Ad Vermenin Estetiği veya Ruhsuzlaştırma” Şehir ve İrfan, S. 3, Ankara 2016.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah“Urfa Mutfağı Lezzet Sanatı” Şehir ve İrfan, S. 3, Ankara 2016.

      .   Ekinci, Abdullah, ŞENEL, Serkan, "Osmanlı Toplumunda Müslüman Kadının Mahremiyeti: Urfa Örneği (1866-1895)" Mukaddime Dergisi, s. 154-176. C.11 S.1. 2020.

 
  ULUSAL/ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN VE BİLDİRİ KİTAPLARINDA BASILAN BİLDİRİLER
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, (2018), "Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak Sempozyumu ve Restorasyon Sergisi", Kastamonu.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2018), “Meydan Kültürü ve Ortaçağ İslam Şehirciliğinde Meydan”, Şehir Kültürü - Kültürlü Şehir Bilgi Şöleni, Elazığ. 
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2018), “Son Dönem Osmanlı Urfa’sında Meşâyih ve Memurların Entelektüel Birikimleri”, III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri).
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  ŞENEL, Serkan, (2018), “Seyahatnamelerde Urfa’da İnsan, Mekân ve Gündelik Hayata Dair Tasvirler”, III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,   ASOĞLU, İsmail, (2018), “XX. Yüzyılın Başlarında Urfa’da Bir Misyoner Hekim Dr. Andreas Vischer ve Urfa’daki Faaliyetleri”, III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2018),  “Danişmenlilerin Düşünce Dünyası ve Ortodoks İslam Anlayışına Katkıları”, Uluslararası Malatya’nın Fethi ve Dânişmenliler Sempozyumu Eylül-2018  Malatya.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2017), “Bilimin Öncü Şehri: Urfa”, Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu: Harran ve Çevresi, (Tam Metin Bildiri)
  
 1. EKİNCİ, AbdullahBOZKURT, Abdülbaki (2017), Osmanlı Fethine Kadar Ra’sü’l-Ayn”, Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu: Harran ve Çevresi, (Tam Metin Bildiri)
 
 1. EKİNCİ Abdullah, Günarslan, Hüseyin, (2016), “Activities of Islamic Heterodoxy in Europe and America: The Example of Aga Khans in Portugal and the Canada”, Sempozyum, 104-113. (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı) (Yayın No:3129723).
   . EKİNCİ, Abdullah,  (2007), “Karmatilerin Alternatif Sosyal Yasam Sunma Çabaları. Uluslararası Asya ve Afrika Çalışmalar Kongresi” (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:343174)  
 
 1. EKİNCİ, AbdullahKÜTÜK Ahmet (2007), “İki Mekân Bir İsim: Nusaybin veya Nusaybin ile ilgili Kaynaklarda Geçen Bir Hatanın Tashihi”, Makalelerle Mardin-I, Tarih Coğrafya Sempozyumu, s. 91-105.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2015), “İslam Şehrinde Mistik Bir Kavram: Mecmaül Bahr”, 3. Milletlerarası Şehir Yazarları Kongresi(56), 93-102. (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:2325267).
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2015)“İslam Geleneğinde Toplum, Mekân ve Şehir Tasavvuru”, Memursen Eğitim-Bir-Sen Şanlıurfa 1 No’lu Şube Seminerleri, (Yayın No:2349297).
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2013)“Urfa’nın Tarihsel Kimliği”, Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344678).
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2013), “Urfa Bilge Şehri’dir”, Gap Gündemi Gazetesi. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344396)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2013), “Şehir Olgusu”, İmaret Dergisi Röportaj (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344630).
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2013). “Göbekli Tepe’den Günümüze Urfa’nın Benzersiz Uygarlık Serüveni”, İl Mili Eğitim Konferans (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344263)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2013)“İslam Şehrinde Bir Sosyo Kültürel Merkez”, Şehir Yazarları Kongresi, Konya Büyükşehir-Türkiye Yazarlar Birliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:343767)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2013)“Urfa’da Gettolaşma Tehlikesi”, (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344197)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2013), “Harran ve Entelektüel Birikimi”, Şanlıurfa Harran Kaymakamlığı (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344774)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2013), “1. Hz. İbrahim ve Urfa'nın Değerleri”, 1. Hz. İbrahim ve Dostluk Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:344155)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2013). “İrfan ve İmar Eksenli Bir Kentleşme”, Şanlıurfa 1. Kitap Fuarı (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:344584)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2013),“Urfa’nın Dünü, Bugünü ve Yarını”, Urfa Tanıtım Günleri (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:344813)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2012), “Akdeniz Havzasında Bir Liman Kenti ve Selçuklu Merkezi Alanya”,  Alanya XII. Tarih ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:343911)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2012), “Ortadoğu’nun Derin Akıntısı Şii Hilali”, Star Gazetesi- Açık Görüş (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:345420)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2011), “Güneydoğu’da ‘İmtiyazlı Demokrasi’ Yıkılıyor”, Star Gazetesi- Açık Görüş (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:345309)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2010), “İslam Şehrinin Tarihi ve Fiziki Gelişmesinde Dinin Rolü”, 1. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi, Türkiye Yazarlar Birliği Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:343826)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2008), “Dünden Bugüne Hilvan ve Çevresi Tarihi”,. Gap Ekseninde Gelişen/Değişen Hilvan Sempozyumu, (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:344023)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2006), “İslam Kültürü ile Türklerdeki Av Geleneğinde İktisadi ve Sosyo-Kültürel Paralellikler ve Farklılıklar”, Türk Kültüründe Av konulu Uluslararası Sempozyum (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:342900)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2006), “Harran ve Harran Okulunu Etkileyen Siyasi, Dinî, Coğrafi ve İlmî Unsurlar”, Uluslararası Katılımlı Bilim, Din ve Felsefe Tarihinde Harran Okulu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:342406)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, (2005), İslam Dünyasında Hurufîler ve Timurluların Mücadelesi”, Ölümünün 600.Yılında Emir Timur Mirası Sempozyumu. İslam Dünyasında Hurufîler ve Timurluların Mücadelesi” Ölümünün 600. Yılında Emir Timur Mirası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:343085)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2004), “Ortadoğu Heterodoksisine Dair Düşünceler (Harici, Sii ve Karmati Kavramları)”, Birinci Ortadoğu Semineri (Kavramlar Kaynaklar ve Metodoloji), Birinci Ortadoğu Semineri (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:343531)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2004), “Artuklu Dönemi Dinî Yapısı ve Marjinal Gruplar İle Olan Münasebetler”, Belek Gazi ve Dönemi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:343674)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2004)“Nuruddevle Belek’in Tarih Sahnesine Çıkısı ve Siyasi Faaliyetleri”, Belek Gazi ve Dönemi Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)(Yayın No:343602)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2017), “Günümüz STK ve Vakıfların Hayır Çalışmalarıyla Tarihi Vakıfların Hayır Faaliyetlerinin Karşılaştırılması”, Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar ve STK Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2016), “Bilmek, Anlamak ve Yüzleşmenin Diğer Adı: Izdırap/Acı Ya da Acı’nın Tarihi”, Eyyüb Peygamber Sabır Günleri Sempozyumu (Tam Metin Bildiri) (Yayın No:3139728).
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2016), “Bir Medeniyet Meselesi Olarak Orta Doğu’nun Sosyo-Kültürel Yapısı”, Bir Medeniyet Merkezi Olarak Ortadoğu Uluslararası Sempozyumu, (Tam Metin Bildir).
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2017), "Kudüs'un Üç Fatihi: Hz. Ömer, Selahaddin, Yavuz Sultan Selim ve Mabed Şehir Kudüs Algısı" Uluslararası Kudüs ve Mescid-i Aksa Sempozyumu, Mardin 2017.
 
          YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  “Eyyüb Peygamber ve Eyyüb Peygamber Makamını Kaynaklar ve Tarihi Arka Plan Açısından Bir Değerlendirme”, Eyyüb Peygamber, (Makaleler, 2016 Semih Ofset Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 10, ISBN:978-605-83817-6-6, Türkçe (Araştırma Kitabı), (Yayın No: 3318323)
 
 1.  EKİNCİ, Abdullah,  “Urfa'da Mutfak ve Mutfak Kültürünün Tarihi Arka Planı”, Tandırlıktan Gelen Lezzet, (2016),  Altan Matbaacılık, Basım sayısı:3, Sayfa Sayısı ISBN:978-975-8165-25-4, Türkçe (Araştırma Kitabı), (Yayın No: 3318744)
 
 1.  EKİNCİ, Abdullah(2015), “Marka Şehir Urfa”, Marka Şehirler (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2327193)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, (2011), “Urfa’da Yahudilik ve Hıristiyanlık”, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat, 71-80. (Kontrol No: 337769)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  PAYDAŞ Kazım (2011), “Tarihte Urfa”, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat, 23-42. (Kontrol No: 341907).
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2011), “Edessa ve Harran’da Tanrı ve Tanrıçalar”, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat, 43-60. (Kontrol No: 342104)
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2011), “Urfalı Bilginler”, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat, 211-222. (Kontrol No: 341775).
 
 1. EKİNCİ, Abdullah(2011), “Urfa’da Türbeler ve Ziyaretgâhlar”, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat, 189-194. (Kontrol No: 341973).
 
 1. EKİNCİ, Abdullah,  (2011), Urfa’da Sabiîlik”, Geçmişten Günümüze Şanlıurfa’da Dinî Hayat, 61-70. (Kontrol No: 342035)
 
 1.  EKİNCİ, Abdullah(2017), Kazım Paydaş and Alparslan Açıkgenç, “The History”, Şanlıurfa The City Of Civilizations Where Prophets Met, İstanbul 2017.
 
 1.  EKİNCİ, Abdullah(2017), Religions And Prophets”, Şanlıurfa The City Of Civilizations Where Prophets Met, İstanbul 2017.
 
 1.  EKİNCİ, Abdullah,  ASOĞLU, İsmail, (2017). “Daily Life And Culture”, Şanlıurfa The City Of Civilizations Where Prophets Met, İstanbul 2017.
 
 1.  EKİNCİ, Abdullah,  KAYA, Ömer Faruk,  (2017). “Nature And The Environment”, Şanlıurfa The City Of Civilizations Where Prophets Met, İstanbul 2017.
 
 1.  EKİNCİ, AbdullahAÇIKGENÇ, Alparslan, (2017). “History Of Thought And Science”, Şanlıurfa The City Of Civilizations Where Prophets Met, İstanbul 2017.
 
 1.  EKİNCİ, Abdullah(2017), “Gods And Goddesses”, Şanlıurfa The City Of Civilizations Where Prophets Met, İstanbul 2017.
 
 1.  EKİNCİ, Abdullah(2002), Muzafferüddin Gökböri’nin Siyasi ve Sosyal Faaliyetleri, Türkler Ansiklopedisi, C.4, s. 856-863.
 
 
        MAKALELER, KONFERANSLAR, PANELLER VE RÖPORTAJLAR 
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, “Gezi Parkı Olaylarının Bir Arka Planı Bulunuyor” Şanlıurfa Sembol Gazetesi –Röportaj. 10-06-2013.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, “İrfan ve İmar Eksenli Bir Kentleşme” Milli Eğitim Müdürlüğü ve Timaş Yayınları işbirliğiyle geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Şanlıurfa 1. Kitap Fuarı kapsamında Konferans, 23 Mayıs 2013.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, “Harran ve Entelektüel Birikimi” Şanlıurfa Harran Kaymakamlığı, Harran, 21-06-2013.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, “Şehir Olgusu” “İmaret Dergisi” 2007.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, “Göbelitepe’den Günümüze Urfa’nın Benzersiz Uygarlık Serüveni” İl Mili Eğitim Konferans Salonu, 2008.
  
 1. EKİNCİ, Abdullah, “Urfa’nın Tarihsel Kimliği” Türkiye Yazarlar Birliği Şanlıurfa Şubesi.
  
 1. EKİNCİ, Abdullah, “Urfa Bilge Şehridir” Gap Gündemi Gazetesi.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, “Urfa Sanal Bir Kenttir, Urfa’nın İmkânlar ve Çıkmazları”  TYB Şanlıurfa şubesi/ Rızvaniye.
 
 1. EKİNCİ, Abdullah, “Urfa’nın Dünü, Bugünü ve Yarını” Urfa Tanıtım Günleri, Ankara, Nisan 2013
 

          ULUSAL, SANATSAL YARIŞMALARDA JÜRİ ÜYELİĞİ 
 
 1. Sergi, 20.12.2016-20.12.2016, Halep Fotoğraf Sergisi, (No: 109032)
  Arkeolojık Kazı Ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak/, 15.03.2016-30.11.2016, Arkeolojik Kazı.
 
 1. Arkeolojık Kazı Ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak/, 06.04.2015-12.12.2015, Harran Kazısı.
 
 1. Arkeolojık Kazı Ve Yüzey Araştırmaları/Arkeolojik Kazıya Katılmak/, 15.03.2016-30.11.2017, Harran Kazısı.
 
 
         EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİKLER 
 
 1. Mukaddime (Diğer endeksler), Dergi, Yayın Kurulu Üyeliği, Creative Commons
  Attribution, 04.01.2016-04.04.2016
 
 1. Şurkav Dergisi,(Şanlıurfa Kültür Sanat Tarih ve Turizm)  Yayın Kurulu Üyeliği, ŞURRKAV.
 
 1. Şehir ve İrfan Dergisi, "Şehir Kimliği", S. I, 2016.
 
 1. Şehir ve İrfan Dergisi “Şehir ve Siyaset”, S.4, 2016.
 
 1. Şehri ve İrfan Dergisi “Şehir ve Estetik”/Ortaçağ İslam Bahçeleri, S. 3, 2016
 
 1. Şehir ve İrfan Dergisi “Darbeler Özel sayısı”, S2, 2016.
 
 1. Şehir ve İrfan Dergisi, “Şehir ve Mimarlık”, S. 6, 2017.
 
 1. Vakıflar Dergisi
   
         YÖNETİLEN TEZLER (Biten/ Devam Eden Tezler)
 
         Doktora Tezleri
 
 1. Günaslan, Hüseyin, Ağa Hanlar ve Günümüzdeki Faaliyetler,  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
 1. Bozkurt, Abdulbaki, Ortaçağ’da Ra’sü’l-Ayn Tarihi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
 1. Asoğlu, İsmail, Birliktelikten Yol Ayrımına Urfa Kazası'nda Gayrimüslimler (1880-1910), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
 1. Olcay, Bahaddin, İbn Haldun’un Kitab-ül İber adlı Eserine Göre İnsan ve Mekân, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
 1. Kısak, Mehmet, Rıza Şah Pehlevi Dönemi Fars Birliği Politikası Bağlamında Aşiret- Devlet İlişkisi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
 1. Orak, Abdullah, İsrail-Filistin Çatışmalarının Gölgesinde Lübnan’da Haç ve Hilal (1948-1975), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
        Yüksek Lisans Tezleri
 
 1. Nasıroğlu, Mehtap, (2010). Batılı seyyahların gözüyle Mardin ve çevresi (Mardin, Nusaybin ve Hasankeyf), Harran Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
 
 1. Kütük, Ahmet, (2006). Orta çağda Nusaybin bölgesinin siyasi, sosyal, iktisadi ve kültürel durumu, Harran Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Tarih Anabilim Dalı
 
 1. Tuncer, Dilek, Mekân ve İnsan Bağlamında Ortadoğu’da Dürziler, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı
 
 1. Altınova, Remzi, 20. Yüzyılın Başlarında Birecik Ermenileri ve Ermeni Tehcir Kafileleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
 1. Küçükaslan, İsmet, 213 Numaralı Şanlıurfa Şer’iyye Sicili’nin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
 1. Şenel, Serkan, Geç Dönem Osmanlı Urfa’sında Kadın, Mahremiyet ve Kadının Sosyo-Ekonomik Statüsü (1845-1915), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
 1. İlci, Muhammed İkbal, İlk Tunç Dönemi Şanlıurfa Yerleşimleri, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
 1. Yakan, İsmail, 209 Numaralı Urfa Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi (H. 1294-1300/M.1878-1884) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
 1. Türkmen, Rahime, 215/1 Numaralı Urfa Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi (H.1320-1324/M. 1902-1906) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
 1. Tülay Geçgel, 215/2 Numaralı Urfa Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi (H. 1320-1324/M. 1902-1906) Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
 1. Tekin, Hatice, 219 Numaralı Urfa Şer’iyye Sicilinin Transkripsiyon ve Değerlendirmesi (H.1311-1312/M.1893-1895), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
 
 1. Özpolat, Halil İbrahim, Almanca Yazılmış Kaynaklarda Harran, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı.
  
        PROJELER (TAMAMALANAN VE DEVAM EDENLER)
     
      
1. Ortaçağ ve Osmanlı Dönemi Urfa'sında Gündelik Hayat ve Ritm, Yürütücü: EKİNCİ, Abdullah, BAP, 2016-2017.

      2. Ağa Hanlar ve Günümüzdeki Faaliyetleri, Yürütücü: EKİNCİ, Abdullah, BAP, 2016-2017.

      3. İslam Heterodoksisinin Avrupa ve ABD'deki Faaliyetleri: Ağa Hanlar Örneği, Yürütücü: EKİNCİ, Abdullah, BAP, 2016-2016.


      4. İlk Tunç Dönemi Şanlıurfa Yerleşimleri,  Yürütücü: EKİNCİ, Abdullah, BAP, 2017-2019.

      5. Birliktelikten Yol Ayrımına Urfa Kazası'nda Gayrimüslimler (1880-1910),  Yürütücü: EKİNCİ, Abdullah, BAP, 2016-2019.

      6. Geç Dönem Osmanlı Urfa’sında Kadın, Mahremiyet ve Kadının Sosyo-Ekonomik Statüsü (1845-1915), Yürütücü: EKİNCİ, Abdullah, BAP, 2017-2018.


      7. Urfa Şer'iyye Sicillerine Göre Urfa Kazası'nda Zanaatkarlar ve Meslek Erbabları, Yürütücü: EKİNCİ, Abdullah, BAP, 2019-2020.

      8. Almanca Yazılmış Kaynaklarda Harran, Yürütücü: EKİNCİ, Abdullah, BAP, 2019-2020.

        İDARİ GÖREVLER
 
 1. Bölüm Bşk. Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü, 2007-2018.
 
 1. Anabilim Dalı Başkanı Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı 2007-2018
 
 1. Dekan Yardımcısı Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü, 2007-2009
 
 1. Bölüm Bşk. Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü, 2011-(halen devam Etmektedir)
 
 1. Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda İdari Görevler
 
       STK ÜYELİKLERİ 
 
 1. Yeşilay Disiplin Üyeliği
 2. Şanlıurfa İli Kültür Eğitim Sanat ve Araştırma Vakfı (ŞURKAV) Mütevelli Üyeliği
 3. Şanlıurfa Valiliği Çevre Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi
 4. Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği