PROF. DR. KAZIM PAYDAŞ
Adres: Harran üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü
Öğretim Üyesi Osmanbey kampüsü/Şanlıurfa
Tel. İş: 04143183616
E-Posta Adresi : kpaydas@harran.edu.tr
Öğrenim Bilgisi
Doktora:
Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı
Tez Adı: AK-KOYUNLU DEVLET TEŞKİLÂTI (1997-2003)
Yüksek Lisans: Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı
Tez Adı: 11-15. YÜZYILLARDA URFA VE YÖRESİ TARİHİ (1994-1996)
Lisans: Eğe Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü ( 1986-1990)
Görevler:
PROFESÖR: Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü/Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı 2014-Devam ediyor.
DOÇENT: Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü/Ortaçağ 2008-2014 Ocak Tarih Anabilim dalı
YARDIMCI DOÇENT: Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü/Ortaçağ 2005-2008 Tarih Anabilim Dalı
DR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/Ortaçağ 2004-2005 Tarih Anabilim Dalı
DR. ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: Ankara Üniversitesi/Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü/Ortaçağ 2003-2004 Tarih Anabilim Dalı
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: Ankara Üniversitesi/Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü/Ortaçağ 1997-2003 Tarih Anabilim Dalı
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü/Ortaçağ 1994-1997 Tarih Anabilim Dalı
 
 
Yönetilen Tezler: (Biten/ Devam Eden)
Yüksek Lisans
 1. MÜRÜVET KARAGÖZ (2010). Safevi Devletinin Kuruluş Dönemi, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı (Tamamlandı)
 2. NEZİF CIKAY (2012) Seyyahların gözüyle Halep, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü-/Tarih Anabilim Dalı (Tamamlandı)
 3. HASAN DEGİRMENCİOĞLU (2016). Ortaçağ'da Siverek Tarihi, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı (Tamamlandı)
 4. GAMZE BOZKURT DALGAN (2016). Karolenj Krallığı, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı (Tamamlandı)
 5. AHMET ŞEN (2018). 206 Numaralı Urfa Şer'iyye Sicili'nin (H.1282-1287 M.1865-1870) 1-186. Sayfaları Transkripsiyon Ve Değerlendirmesi, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı (Tamamlandı)
 6. HALİL ÇOBAN (2018). 206/3 Numaralı Urfa Şer'iyye Sicili'nin Transkripsiyon ve Değerlendirilmesi (367 – 602), Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı (Tamamlandı)
 7. AYDIN ATMACA (2018). 206 Numaralı Urfa Şer'iyye Sicili'nin (h.1282-1287 M.1865-1870) 187-366. Sayfaları Transkripsiyon ve Değerlendirmesi, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı (Tamamlandı)
 8. GONCA İSLİM ŞAHİN (2019). Ortaçağ'da Erzincan, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı (Tamamlandı)
 9. ÖMER NARİN (2019). Ortaçağ’da Birecik, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı (Tamamlandı)
 10. AHMET KORKMAZ (2019). Kara-Koyunlu Devleti’nin Askerî Teşkilatı, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı (Devam Ediyor).
 11. ABDULLAH KUBAT (2019). Eyyûbilerde Askerî Teşkilat, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Tarih Anabilim Dalı (Devam Ediyor).
Doktora
1. EFE DURMUŞ (2014). Bahrî Memlûklar Döneminde Halep Naipliği, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü-/Tarih Anabilim Dalı (Tamamlandı)
2. İBRAHİM HALİL TANIK (2019). Demokrat Parti Dönemi'nde Urfa (1950-1960), Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü-/Tarih Anabilim Dalı (Tamamlandı)
3. NEZİF CIKAY (2019) Halep Ahkâm Defterlerine Göre Taşradan Saraya Adalet Arayışı, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü-/Tarih Anabilim Dalı (Tamamlandı)
4. HACER VİLGENOĞLU (2015). Şeriyye Sicillerine Göre H.1039/1040-M.1629/1630 Yıllarında Ruha, Bursa ve Ankara Şehirlerinde Gündelik Hayat, Harran Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü-/Tarih Anabilim Dalı (Devam Ediyor)
 
İdari Görevler
Anabilim Dalı Başkanı: Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı 2013
Bölüm Başkanı: Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü 2013-2014
Bölüm Başkanı: Harran Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Sanat Tarihi Bölümü 2015-2019
Ödüller
1. Prof. Dr. Işın Demirkent Tarih Ödülü, Demirkent Ödülleri, 2012
 
Eserler
Yazılan ulusal/uluslararası kitap ve kitaplardaki bölümler:
 
 1. Osmanlı Urfası Cilt: I, Bölüm adı: (Urfa’nın Osmanlı Hâkimiyetine Geçmesi) (2018), KÂZIM PAYDAŞ, Urfa Okulu Yayınlar, Editör: Abdullah Ekinci, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 2.  Osmanlı Urfası Cilt: I, Bölüm adı: (Kuruluşundan Osmanlı Hâkimiyetine: Urfa Siyasi Tarihi) (2018), ABDULLAH EKİNCİ-KÂZIM PAYDAŞ, Urfa Okulu Yayınlar, Editör: Abdullah Ekinci, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 
 1. İslâm Tarihi ve Medeniyeti Müslüman Türk Devletleri-II, Cilt: 9, Bölüm adı: (Akkoyunlar) (2018), KÂZIM PAYDAŞ, Siyer Yayınları, Editörler: Muhammet Hanefi Palabıyık- Osman Çetin, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 2. İslâm Tarihi ve Medeniyeti Müslüman Türk Devletleri-II, Cilt: 9, Bölüm adı: (Karakoyunlular) (2018), KÂZIM PAYDAŞ, Siyer Yayınları, Editörler: Muhammet Hanefi Palabıyık- Osman Çetin, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 3. Tarih Yazımı Üzerine-II (Araştırma, İlke, Yaklaşım ve Yöntemler), Bölüm adı: (Kitab-ı Diyarbekriyye ve Tarih-i Âlem Arâ-yı Emininin Ak-Koyunlu Tarihi Araştırmalarındaki Yeri) (2018)., KÂZIM PAYDAŞ, Editör: İsmail Özçelik, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 4. Abdulkadir Yuvalı Armağanı c. I, Bölüm adı: (Selçuklu Atabeglerinden Şemseddin İldeniz) (2015), KÂZIM PAYDAŞ, Kardeşler Ofset, Editörler: Editörler: Mustafa Öztürk-Şakir Batmaz-Erhan Yoska, Türkçe (Bilimsel Kitap).
 5. Geçmişten Günümüze Şanlıurfa'da Dini Hayat, Bölüm adı: (Tarihte Urfa) (2011)., ABDULLAH EKİNCİ, KÂZIM PAYDAŞ, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın, Editör: Yusuf Ziya Keskin, ISBN:978-605-363-801-8, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 413934).
 6. Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, Bölüm adı:(Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlu Devletleri Tarihi Kaynakları) (2008)., KÂZIM PAYDAŞ, Kriter Yayınevi, Editör: Altan Çetin, ISBN:978-605-5863-00-5, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 412445)
 7. Makalelerle Mardin Tarihi I Tarih-Coğrafya, Bölüm adı: (Ak-Koyunlular Döneminde Mardin) (2007)., KÂZIM PAYDAŞ, İmak Ofset Basım Yayın, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 406810).
 8. Ak-Koyunlu Devleti Tarih (Siyaset-Teşkilat-Kültür) (2007)., İLHAN ERDEM, KÂZIM PAYDAŞ, Bileşik Yayınevi. Türkçe (Bilimsel Kitap).
 9. Türkler Ansiklopedisi, Bölüm adı: (Akkoyunlularda Devlet Teşkilatı) (2002)., KÂZIM PAYDAŞ, Yeni Türkiye , Türkçe (Ansiklopedi Maddesi), (Yayın No: 372588).
Ulusal/Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:
 
 1. KÂZIM PAYDAŞ-İBRAHİM HALİL TANIK (2019). “Urfa’da Genel Seçimler (9., 10. ve 11. Dönem) Mukaddime Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 10, (2019).
 2. KÂZIM PAYDAŞ (2015). “Atabeg Şemseddin İldeniz’in Kafkaslarda Gürcülerle Olan Münasebetleri”, Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı VIII, Sayı 78, Temmuz- Aralık.
 3. KÂZIM PAYDAŞ (2015) “Ak-Koyunluların Kafkaslarda Gürcülere Karşı Gerçekleştirdiği Seferler”, Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı II, Sayı 72, Temmuz- Aralık.
 4. KÂZIM PAYDAŞ (2015). “Ak-Koyunlularda Devlet Teşkilatı”,  Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı II, Sayı 72, Temmuz- Aralık.
 5. İLHAN ERDEM-KÂZIM PAYDAŞ (2015) “Ak-Koyunlular: Aşiret, Beylik ve Devlet (1403-1502), Yeni Türkiye, Kafkaslar Özel Sayısı II, Sayı 72, Temmuz- Aralık.
 6. KÂZIM PAYDAŞ (2014) “Moğol İstilasından Sonra Hısn Keyfa”, Türk Dünyası Araştırmaları, Mart-Nisan 2014, İstanbul.
 7. KÂZIM PAYDAŞ (2013). “Eflakinin Menakb’ül Arifin Adlı Eserine Göre 13-14. Yüzyılda Selçuklu Payitahtında Kadınların Konumu”. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (8) (Yayın No:369411)
 8. KÂZIM PAYDAŞ (2013). “Bilge Bir Hükümdar Gazneli Sultan İbrahim b. Mesud (450-492/1059-1099)”. The Journal of Academic Social Science Studies, 6 (5) (Yayın No: 369293)
 9. KÂZIM PAYDAŞ (2006). "Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlu Türkmenlerinin Gürcistan'a Yaptıkları Seferler", Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, c. XXI/2, 177-196, (Yayın No: 356162).
 10. KÂZIM PAYDAŞ (2006). “Moğol ve Türk İslam Devletlerinde Suyurgal Uygulaması", Bilig, (39), 195-218 (2006) (Yayın No: 335602).
 11. KÂZIM PAYDAŞ (2012). “Osmanlılara Sığınmış Önemli Bir Ak-Koyunlu Şahzadesi: Uğurlu Mehmed Bey”, Türk Dünyası Araştırmaları, 100(199) (Kontrol No: 370229).
 12. KÂZIM PAYDAŞ (2012). “Emeviler ve Abbasiler Döneminde Önemli Bir Sugur Şehri Tarsus”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, (51) (Kontrol No: 370138).
 13. KÂZIM PAYDAŞ (2009). “Emir Timur Döneminde Elçilik Teatisi”, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (1) (Kontrol No: 370028)
 14. KÂZIM PAYDAŞ (2009). “Emir Timur'un Fetihlerinde Haber Alma Teşkilatının Önemi”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, 38(46) (Kontrol No: 369897)
 15. KÂZIM PAYDAŞ (2006). “Ak-Koyunlu Devletinin Çöküşü”, Abay Türkoloji Yıllığı Abay Devlet Pedegoji Üniversitesi,(2) (Kontrol No: 356325)
 16. KÂZIM PAYDAŞ (2006). “Baysungur Döneminden Şah İsmail'in Ortaya Çıkışına Kadar Ak-Koyunlular'ın Safeviler ile olan Münasebetleri”, Türk Dünyası Araştırmaları (164), 119-130. (Kontrol No: 356270)
 17. KÂZIM PAYDAŞ (2006). “Timurlu ve Türkmenlerin Şirvanşahlarla olan Münasebetleri”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi, (40), 113-140. (Kontrol No: 356088)
 18. KÂZIM PAYDAŞ (2006). “Timur'un Gürcistan Seferleri", Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1), 419-437. (Kontrol No: 356223)
 19.  KÂZIM PAYDAŞ (2005). “Kutalmışoğulları'nın Urfa ve Havalisine Gelmeleri ve Bu Hadisenin Anadolu Selçuklu Devleti'nin Kuruluşundaki Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları (155), 91-99. (Kontrol No: 356393)
 20. KÂZIM PAYDAŞ (2005). “Büyük Selçuklu Devleti Kumandanlarından Urfa Fatihi Bozan Bey”, Türk Dünyası Araştırmaları (156), 75-82. (Kontrol No: 356354)
 21. KÂZIM PAYDAŞ (2004). “Artuklular'ın Urfa ve Çevresindeki Faaliyetleri ve Bu Faaliyetlerin Türk Tarihindeki Önemi”, Türk Dünyası Araştırmaları (152), 147-158. (Kontrol No: 356464)
 22. . KÂZIM PAYDAŞ (2004). “Mısırda Kurulmuş Bir Türk Devleti Olan Eyyübiler'in Urfa Yöresindeki Hâkimiyetleri”, Türk Dünyası Araştırmaları (151), 217-226. (Kontrol No: 356487)
 23. KÂZIM PAYDAŞ (2004). “Moğol İstilasından Sonra Urfa ve Harran'a Yerleşen Harezmliler”, Türk Dünyası Araştırmaları (150), 155-165. (Kontrol No: 356506)
 24. KÂZIM PAYDAŞ (2004). “Ak-Koyunlu Ahmed Bey ve Onun Osmanlı İdari Sistemini Ak-Koyunlu Devleti'nde Uygulama Çabası”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi (36), 205-213. (Kontrol No: 356415)
 25. KÂZIM PAYDAŞ (2004). “Ak-Koyunlular Döneminde Ticaret", Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih- Coğrafya Fakültesi Tarih Araştırmaları Dergisi (36), 213-225. (Kontrol No: 356434)
 
 
 
 
 
 Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
 1. KÂZIM PAYDAŞ “Osmanlı Dönemi Urfa Belediyesinin Kuruluşu”, III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu, 6-8 Nisan 2018, Şanlıurfa.
 2. KÂZIM PAYDAŞ-İBRAHİM HALİL TANIK “Demokrat Parti Döneminde Urfa’da Genel Seçimler ve Milletvekilleri (1950-1954-1957), III. Uluslararası Osmanlı Sancağından Cumhuriyet Kentine Urfa Tarihi Sempozyumu, 6-8 Nisan 2018, Şanlıurfa.
 
 1. KÂZIM PAYDAŞ “Haçlıların Harran Üzerinde Hâkimiyet Kurma Çabaları”, Uluslararası Arkeoloji ve Tarih Sempozyumu: Harran ve Çevresi, 3-5 Kasım 2017, Şanlıurfa.
 2. KÂZIM PAYDAŞ “Sabit b. Kurra ve (821-901) Matematik”, International Conference on Mathematics and Mathematics Education Harran University 11-13 May “Mathematics in World’s First University”, Şanlıurfa 2017.
 3. KÂZIM PAYDAŞ “İbnü’l Esir ve İbnü’l Kesir’e Göre Hz. Eyyûb” II. Uluslararası Hz. Eyyûb Peygamber Sabır Günleri Sempozyumu, 21-22 Nisan 2016, Şanlıurfa.
 4. KÂZIM PAYDAŞ “Memlûklar ve Ak-Koyunluların Urfa Üzerindeki Hâkimiyet Mücadeleleri”, I. Uluslararası İslâm Tarihi ve Medeniyetinde Şanlıurfa Sempozyumu, 25-27 Mart 2016, Şanlıurfa.
 5. KÂZIM PAYDAŞ “Ak-Koyunlu ve Kara-Koyunlu Devletleri Yönetiminde Ermeniler” Uluslararası Tarih Boyunca Türk İdaresinde Ermeniler Sempozyumu, 8-10 Mayıs 2014, Kars.
 6. KÂZIM PAYDAŞ “Timurlular ve Ak-Koyunlu, Kara-Koyunlu Türkmenlerinde Kengeş Meclisi”, I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 18-21 Mart 2014, Niğde.
 7. KÂZIM PAYDAŞ “Münecimbaşına Göre Alanya”, Alanya XII. Tarih ve Kültür Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:370879)
 8. KÂZIM PAYDAŞ “Selçuklular Döneminden Safeviler'e Ortaçağda Siirt”, Uluslararası Siirt Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:370568)
 9. KÂZIM PAYDAŞ “Timur'un Askeri Faaliyetlerinde Av'ın Önemi”, Uluslararası Av Sempozyumu Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:370637)
 10. KÂZIM PAYDAŞ “Eski Türklerde Ticaret” Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslararası Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:371004)
 11. KÂZIM PAYDAŞ “Mevlânâ Celâleddin'in Anadolu Selçukluları ile olan Münasebetleri”, Uluslararası Mevlana ve Mevlevilik Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:370769)
 12. KÂZIM PAYDAŞ “Selçuklular Döneminde Emân Müessesi”, I. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:370835)
 13. KÂZIM PAYDAŞ “Artuklular ve Gürcüler”, I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/) (Yayın No:370709).
Diğer Yayınlar:
 1. KÂZIM PAYDAŞ (1997). “Akkoyunlular Döneminde Urfa”, Türk Dünyası Tarih Dergisi (129) (Ulusal) (Hakemsiz) (MAKALE Özgün Makale) (Yayın No: 371449)