TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 2019 MÜFREDATI
 
1. Yarıyıl   2. Yarıyıl
D.Kodu Dersin Adı T U K AKTS D.Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0623150 FİZİK-I 2 2 3 4 0623250 İKLİM BİLGİSİ 2 0 2 3
0623151 KİMYA-I 2 2 3 4 0623251 TARIM EKO. BİLGİSAYAR KULLANIMI-II 2 2 3 4
0623152 MATEMATİK-I 4 0 4 4 0623252 İSTATİSTİK 2 2 3 4
0623153 BOTANİK-I 2 2 3 4 0623253 MİKRO EKONOMİ 3 0 3 4
0623154 GENEL EKONOMİ 3 0 3 3 0623254 TARIMSAL EKOLOJİ 2 0 2 3
0623155 TARIM EKO. BİLGİSAYAR KULLANIMI-I 2 2 3 3 0623255 DAVRANIŞ BİLİMİ 2 0 2 2
0623156 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I 2 0 2 2 0623256 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİ 2 0 2 2
0623157 TÜRK DİLİ-I 2 0 2 2 0623257 ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-II 2 0 2 2
0623158 YABANCI DİL-I 2 0 2 2 0623258 TÜRK DİLİ-II 2 0 2 2
0623159 TARIMSAL UYGULAMALAR-I 0 4 2 2 0623259 YABANCI DİL-II 2 0 2 2
  TOPLAM 21 12 27 30 0623260 TARIMSAL UYGULAMALAR-II 0 4 2 2
    TOPLAM 21 8 25 30
 
3. Yarıyıl   4. Yarıyıl
D.Kodu Dersin Adı T U K AKTS D.Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0623350 MAKRO EKONOMİ 3 0 3 4 0623450 TARIM ALET VE MAKİNELERİ 2 2 3 4
0623351 TARLA BİTKİLERİ 2 2 3 4 0623451 ÜRETİM EKONOMİSİ 2 2 3 4
0623352 HAYVAN YETİŞTİRME 2 2 3 4 0623452 BİTKİ KORUMA 2 2 3 4
0623353 TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA 2 2 3 4 0623453 TARIM EKONOMİSİ 3 0 3 4
0623354 BAHÇE BİTKİLERİ 2 2 3 4 0623454 TOPRAK BİLGİSİ 2 2 3 4
0623355 EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK 2 2 3 4 0623455 TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ 3 0 3 4
0623356 KIRSAL SOSYOLOJİ 2 2 3 4 0623456 İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ 2 2 3 4
0623357 GİRİŞİMCİLİK-I 2 0 2 2 0623457 GİRİŞİMCİLİK-II 2 0 2 2
  TOPLAM 17 12 23 30   TOPLAM 18 10 23 30
 
5. Yarıyıl   6. Yarıyıl
D.Kodu Dersin Adı T U K AKTS D.Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0623550 TARIMSAL PAZARLAMA 2 0 2 2 0623650 DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ 3 0 3 3
0623551 ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI 2 0 2 2 0623651 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2 0 2 2
0623552 TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM 2 2 3 4 0623652 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3 0 3 3
0623553 TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE
PLANLANMASI
3 0 3 3 0623653 TARIMSAL FİNANSMAN VE KREDİ 3 0 3 4
0623554 TARIM EKONOMİSİ İSTATİSTİĞİ 2 2 3 4 0623654 TARIMSAL DEĞERLEME VE BİLİRKİŞİLİK 3 0 3 3
0623555 MESLEKİ UYGULAMA-I 0 4 2 3 0623655 MESLEKİ UYGULAMA-II 0 4 2 3
0623571 Bölümden Seçmeli Ders-1 2 0 2 3 0623671 Bölümden Seçmeli Ders-1 2 0 2 3
0623572 Bölümden Seçmeli Ders-2 2 0 2 3 0623672 Bölümden Seçmeli Ders-2 2 0 2 3
0623573 Diğer Bölümden Seçmeli Ders-1 2 0 2 3 0623673 Diğer Bölümden Seçmeli Ders-1 2 0 2 3
0623574 Diğer Bölümden Seçmeli Ders-2 2 0 2 3 0623674 Diğer Bölümden Seçmeli Ders-2 2 0 2 3
  TOPLAM 19 8 23 30   TOPLAM 22 4 24 30
                       
  5.Yarıyıl Seçmeli Dersler           6.Yarıyıl Seçmeli Dersler        
0623556 5-S1) Mesleki İngilizce-I 2 0 2 3 0623656 6-S1) Mesleki İngilizce-II 2 0 2 3
0623557 5-S2) Tarımsal Kuruluş ve Organizasyon 2 0 2 3 0623657 6-S2) Dış Ticaret Politikası 2 0 2 3
0623558 5-S2) Genel Girişimcilik 2 0 2 3 0623658 6-S2) Uygulamalı Girişimcilik 2 0 2 3
0623559 5-S3) Tarımsal Yayım ve Haberleşme 2 0 2 3 0623659 6-S3) Tarımsal Vergilendirme 2 0 2 3
0623560 5-S3) Kırsal Turizm 2 0 2 3 0623660 6-S4) Kırsal Alanda Katılımcı Yaklaşımlar 2 0 2 3
0623561 5-S4) Uluslararası İlişkiler ve Türkiye Tarımı 2 0 2 3 0623661 6-S4) Tarımda Bilirkişilik 2 0 2 3
 
7. Yarıyıl   8. Yarıyıl
              Tercih- A) Fakültede Ders Devamı        
D.Kodu Dersin Adı T U K AKTS D.Kodu Dersin Adı T U K AKTS
0623750 KIRSAL KALKINMA 2 2 3 3 0623850 Ürün Borsaları (S) 2 0 2 3
0623751 TARIM POLİTİKASI 2 0 2 2 0623851 Tüketici Davranışları (S) 2 0 2 3
0623752 SULAMA İŞLETMECİLİĞİ 2 2 3 4 0623852 Hayvancılık İşletmelerinde Yönetim ve Projelendirme (S) 2 0 2 3
0623753 PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME 2 2 3 3 0623853 Tarım Hukuku (S) 2 0 2 3
0623754 EKONOMETRİ 3 0 3 3 0623854 Sosyal Sorumluluk Projeleri (S) 2 2 3 4
0623755 TARIMSAL MUHASEBE 3 0 3 3 0623855 Tarım Sigortaları ve Risk Yönetimi (S) 3 0 3 4
0623756 TARIMSAL ÖRGÜTLENME 3 0 3 3 0623856 Bilgisayarda Ekonometri Uygulamaları (S) 2 2 3 4
0623757 BİTİRME TEZİ-I 0 4 2 3 0623857 Türkiye Ekonomisi (S) 2 0 2 3
0623771 Bölümden Seçmeli Ders 2 0 2 3 0623858 BİTİRME TEZİ-II 0 4 2 3
0623772 Diğer Bölümden Seçmeli Ders 2 0 2 3   TOPLAM 17 8 21 30
  TOPLAM 21 10 26 30            
              Tercih- B) İş Yerinde Çalışma        
  7.Yarıyıl Seçmeli Dersler         0623858 BİTİRME TEZİ-II 0 4 2 3
0623758 7-S1) Tarımda Fiyat Analizi 2 0 2 3 0623859 İŞ YERİ EĞİTİMİ (S) 0 36 18 27
0623759 7-S2) Kırsal Alanda Toplumsal Cinsiyet 2 0 2 3   TOPLAM 0 40 20 30

HIZLI ERİŞİM LİNKLERİ

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri (Lisans) Araştırma Projeleri Destekleme Programı için TIKLAYINIZ.

ULUSAL TEZ MERKEZİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TARIM İSTATİSTİKLERİ

Food and Agriculture Organization of the United Nations STATISTICS DIVISION (FAOSTAT)

Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) OECD DATA

 Türkiye Fullbright Eğitim Komisyonu