Curriculum vitae
  tu-small   UE drapeau
1.    Family name: YILMAZ  
2.    First name: Ahmet  
3.    Date of birth: December 10, 1959  
4.    Nationality: Turkish  
5.    Civil status: Married  
6.    Education:    
  Institution (Date from - Date to) Degree(s) or Diploma(s) obtained  
  ■    University of  Dicle, Fakulty of Agriculture, Field Crops Department (09/1980 – 06/1984) ■    Joint Graduate Diploma Programme on Agricultural Field Crops Department  
  ■    Institute of Science, University of Çukurova, Department of Field Crops (1984/1986) ■    Post Graduate Diploma Programme (M. Sc.) in cotton growing and foliar applications  
  ■    Institute of Science, University of Ege, Department of Field Crops (1986/1989) ■    Post Graduate Diploma Programme (Doctorate) in oil Crops breeding  
               
 
Others:
 
7.    Language skills: (1 - excellent; 5 - basic)
Language Reading Speaking Writing
Turkish 1 1 1
English 2 2 2
 
8.    Specific experience in the region:
Country Date from - Date to
TURKEY, including GAP Region June 1999 to date
 
 
 
 
 
 
PUBLICATIONS
 
 (SSCI,SCI,SCI-EXPANDED,AHCI)
                       
1. YılmazA, Boydak E (2014).  The Effects of Cobalt-60 Applications on Yield and Yield Components of Cotton (Gossypium hirsutum L.).  Pakistan Journal of Biological Sciences, 9(15), 2761-2769.
                       
                       
Articles Published in National
                       
1. Haliloğlu H, Beyyavaş V, Yılmaz A (2014).  Farklı Ekim Yöntemleri ve Ekim Derinliklerinin Pamuğun (Gossypium hirsutum L.) Verim, Verim Unsurları ve Lif Teknolojik Özelliklerine Etkisi.  Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 12(1), 47-60.
 
                       
2. Haliloğlu H, Beyyavaş V, Cevheri C İ, Boydak, E, Yılmaz, A (2007).  Farklı Ekim Zamanlarında Yetiştirilen Dört Soya (Glycine max (L.) Merill) Çeşidinde Verim ve Verime Etkili Karakterler Arası Korelasyon ve Path Analizi.  Türkiye VII. Tarla Bitkileri Kongresi, 1, 535-538.
 
                       
3. Beyyavaş V, Haliloğlu H, Yılmaz A, Boydak, E, Cevheri, C İ (2007).  Gamma Işınlamasının Acalpi 952 (G.hirsutum L. X G. barbadense L.) ve Sayar-314 (G. hirsutum L.) Pamuk Çeşitlerinde Polen Büyüklüğü ve Stylus Uzunluğuna Etkisinin Belirlenmesi.  Türkiye VII. TArla Bitkileri Kongresi , 1, 531-534.
 
                       
4. Yılmaz A, Haliloğlu H, Beyyavaş V, Çopur, O, Boydak, E (2007).  Gamma Işınlamasının (Cobalt-60) Sayar 314 (Gossypium hirsutum L.) Pamuk çeşidinin Bazı Verim Özelliklerine Etkisi.  Türkiye VII: Tarla Bitkileri Kongresi , 1, 416-419.
 
     
5. Haliloğlu H, Yılmaz A, Beyyavaş V (2006).  Pamukta (Gossypium hirsutum L.) Farklı Dönemlerde Yaprak Gübresi Uygulamalarının Bitkisel ve Lif Teknolojik Özelliklerine Etkisi.  Tarım Bilimleri Dergisi, Ankara Üniv. Ziraat Fak. dergisi, 1(12), 1-7.
 
     
6. Yılmaz A, Beyyavaş V, Cevheri İ, Haliloğlu, H (2005).  Harran Ovası Ekolojisinde İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Soya (Glycine max (L.) Merill) Çeşit ve Genotiplerinin Belirlenmesi.  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 9(2), 55-61.
 
     
7. Yılmaz A, Boydak E, Cevheri C İ, Beyyavaş, V, Güneş, A (2005).  Harran Ovası Ekolojik Koşullarında II. Ürün Susam (Sesamum indicum L.) Tarımında En Uygun Sıra Üzeri Mesafesinin Belirlenmesi.  GAP IV. Tarım Kongresi, Harran Üniv. Ziraat Fak., 1, 780-785.
 
     
8. Yılmaz A, Boydak E, Beyyavaş V, Cevheri, C İ, Haliloğlu, H (2005).  Şanlıurfa Ekolojisinde İkinci Ürün Olarak Bazı Susam (Sesamum indicum L.) Çeşit ve Hatlarının Yetiştirilme Olanakları Üzerinde Bir Araştırma.  Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 67-75.
 
     
9. Yılmaz A, Cevheri C İ, Beyyavaş V, Haliloğlu, H (2005).  Gamma Işınlamasının (Cobalt-60) Acalpi-952 Pamuk (G. hirsutum X G. barbadense L.) Çeşidinde M1 ve M2 Generasyonlarında Mutasyon Etkilerinin Saptanması.  Türkiye VI. TArla Bitkileri Kongresi, 51-57.
 
     
10. Güllüoğlu L, Yılmaz A (2003).  Harran Ovası Ekolojik Koşullarında Yetiştirilebilecek Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin Belirlenmesi.  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi dergisi, 7(1), 27-37.
     
11. Yılmaz A, Ünalan M, Cevheri İ, Beyyavaş, V (2003).  Patates (Solanum tuberosum L.)'te Bazı Kantitatif Karakterler ile Verim Arasındaki İlişkiler.  Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi, 1, 493-498.
     
12. Cevheri İ, Yılmaz A, Beyyavaş V (2003).  Organik TArım ve Organik Tarım İçinde Pamuğun Yeri ve Önemi.  Türkiye 5.Tarla Bitkileri Kongresi, 1, 387-391.
     
13. YILMAZ AHMET (2002).  Kahramanmaraş Ekolojisinde Farklı Sıra Üzeri Mesafelerle Yetiştirilen NC-/ Yerfıstığı (Arachis hypogea L.) Çeşidinde Farklı Hasat Zamanlarının Verim ve Verim Ögelerine Etkisi.  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(3), 47-57.
 
     
14. Güvercin Ş, Tanrıverdi M, Yılmaz HA (2002).  Harran Ovası'nda Yetiştirilebilecek Bazı Ayçiçeği Çeşitlerinin Verim ve Önemli Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi.  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(3), 57-65.
 
     
15. Yılmaz A, Mungan A (2002).  Effect of Different Intra Row Spacing on Some Agricultural and Chemical Properties of Two Peanut (Arachis hypogea L.) Varieties Under Kahramanmaraş Conditions..  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 6(1), 65-74.
 
     
16. Yılmaz A, Güllüoğlu L (2002).  Harran Ovası Koşullarında Yetiştirilebilen Kimi Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinin Tarımsal ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerinde bir Araştırma.  III. Ulusal Patates Kongresi, 23-27.
     
17. Tanrıverdi M, Yılmaz HA, Güvercin RŞ (2000).  Harran Ovası Şartlarında İkinci Ürün Olarak Yetiştirilebilecek Bazı Soya Çeşitlerinin (Glycine max (L.) Merill) Verim ve Önemli Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi.  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1), 86-96.
 
     
18. YILMAZ AHMET (2000).  Farklı Sıra Arası Mesafelerle Yetiştirilen İki Soya (Glycine max (L.) Merill) Çeşidinde Bazı Karakterler Arası İlişkiler.  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 4(1), 77-86.
     
19. Düzenli S, Kıllı F, Uslu Ö, Karaaltın, S, Yılmaz, A (1999).  Effect of Soaking Charasteristic Free Amino Acid and Protein Leakace of Cotton (Gossypium hirsutum L.).  Türk Dünyasında Pamuk Tarımı Lif Teknolojisi ve Tekstil 1. Sempozyumu, 91-99.
 
     
20. YILMAZ AHMET (1999).  Farklı Sıra Arası Mesafelerle Yetiştirilen İki Yer Fıstığı (Arachis hypogea L.) Genotipinde Verim İle Verim Komponentleri Arasındaki İlişkilerin Path Analizi ile İrdelenmesi.  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(4), 87-96.
 
     
21. Yılmaz HA, Güllüoğlu L (1999).  Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşit ve Hatlarının Verim ve Kimi Tarımsal Karakterlerinin Belirlenmesi.  Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 3(3), 73-86.
 
     
22. YILMAZ AHMET (1999).  Farklı Ekim Sıklıklarının İki Yerfıstığı (Arachis hypogea L.) genotipinde Verim, Verim Unsurları, Yağ ve Protein İçeriklerine Etkisi.  TÜBİTAK, Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23(3), 299-308.
     
23. Yılmaz HA, Efe L (1998).  Bazı Soya (Glycine max (L.) Merill) Çeşitlerinin Kahramanmaraş Koşullarında II. Ürün Olarak Yetiştirilebilme Olanakları.  TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 22(2), 135-142.
     
24. Yılmaz HA, Efe L (1997).  Bazı Ayçiçeği (Helianthus annus L.) Genotiplerinin Ana Ürün Koşullarında Kahramanmaraş Bölgesine Adaptasyonu Üzerinde Araştırmalar.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(1), 71-81.
 
     
25. Koç H, Kandemir N, Yılmaz HA (1997).  Tokat Kazova Şartlarında Yazlık Aspir (Carthamus tinctorius L.) Yetiştirme Potansiyeli ve Uygun Ekim Zamanının Tespiti.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(1), 61-70.
 
     
26. YILMAZ AHMET (1997).  Pamuk Melezlerinde G. hirsutum L. X G. barbadense L.)Lif Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(1), 51-60.
 
     
27. Karaaltın SB, Yılmaz HA, Budak H, Uslu, ÖS (1997).  A Simple and Gel-Electrophoretic Technique Useful for Evaluation Some Cereal Crops for Cold Tolerance.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(1), 61-70.
 
     
28. YILMAZ AHMET (1997).  Kahramanmaraş Koşullarında Bazı Aspir (Carthamus tinctorius L.) Çeşitlerinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi Üzerinde Bir Araştırma.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve Mühendislik Dergisi, 1(1), 42-51.
 
     
29. Karaaltın S, Düzenli S, Kıllı F, Yılmaz, HA (1997).  Germination and Seedling of Some Cotton Seed in Response to Invigoration By Polyethylene Glycol 6000.  Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen ve
       
  Mühendislik Dergisi, 1(1), 82-93.
       
30. YILMAZ AHMET (1997).  Türler Arası Melezleme ile Elde Edilen Hibrit Pamuk (G. hirsutum L.X G. barbadense L.)'un Erkencilik Verim ve Verim Karakterlerinde Melez Azmanlığı.  Türkiye II. Tarla Bitkileri Kongresi OMÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ve Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, 337-341.
 
       
31. Yılmaz HA, Karaaltın S, Efe L (1997).  Bazı Ayçiçeği (Halianthus annus L.) Genotiplerinde Yağ, Protein ve Tohum İç Oranının Farklı Hasat Zamanına Göre DEğişimi.  Türkiye II. TArla Bitkileri Kongresi OMÜ Ziraat Fakültei Tarla Bitkileri Bölümü ve Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, 621-623.
 
       
32. YILMAZ AHMET (1997).  Kahramanmaraş Ekolojisinde Farklı Ekim Sıklıklarının İki Soya Glycine max (L.) Merill) Çeşidinde Verim ve Verim Unsurlarına Etkisi.  TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23(2), 223-232.
 
       
33. Yılmaz HA, Bayraktar N (1996).  Şanlıurfa ve Kahramanmaraş Koşullarında İkinci Ürün Yerfıstığı (Arachis hypogea L.)'nın Verim ve Bazı Verim Ögeleri.  Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 5(1), 29-39.
 
       
34. Yılmaz HA, Bayraktar N (1996).  İki Farklı Lokasyonda 12 Ayçiçeği (Helianthus annus L.) Çeşidinin Verim ve Verim Unsurlarının Belirlenmesi.  Ankara Üniversitesi Tarım Bilimleri Dergisi, 2(3), 63-69.
       
35. Yılmaz HA, Emiroğlu ŞH (1995).  Hibrit Ayçiçeği (Helianthus annus L.)Islahında Orobanş'a Dayanıklılık Verim Unsurları ve Bazı Kimyasal Karakterler Üzerinde Araştırmalar.  TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 19(1), 397-406.
 
       
36. YILMAZ AHMET (1994).  Farklı Ekim Sıklıklarının Maraş 92 Pamuk Çeşidinde Verim ve Teknolojik Özelliklere Etkisi.  Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi, EÜZF Tarla Bitkileri, Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, TÜBİTAK ve ÜSİGEM, 1(1), 289-292.
 
       
37. Yılmaz HA, Dokuyucu T (1994).  Kahramanmaraş Koşullarında Uygun ve Yüksek Verimli Makarnalık Buğday Çeşitlerinin Saptanması.  Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi, EÜZF Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, TÜBİTAK ve ÜSİGEM, 1(1), 9-12.
 
       
38. Arıoğlu H, Yılmaz HA, Çulluoğlu N (1994).  Kahramanmaraş Bölgesinde Yerfıstığı (Arachis hypogea L.) Yetiştirebilme Olanakları Üzerinde Araştırmalar.  Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi, E.Ü.Z.F. Tarla Bitkileri Bölümü, Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, TÜBİTAK ve ÜSİGEM  , 1(1), 193-196.
 
       
39. Yılmaz HA, Kıllı F, Borzan G (1994).  Farklı Sıra Arası ve Sıra Üzeri Mesafelerinin Erşan 92 Pamuk Çeşidinde Verim ve Lif Teknolojik Özelliklere Etkisi.  Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi, EÜZF Tarla Bitkileri, Tarla Bitkileri Bilimi Derneği, TÜBİTAK ve ÜSİGEM, 1(1), 210-213.
 
       
40. Arıoğlu H, Yılmaz HA, Çulluoğlu N (1994).  Bazı Soya Çeşitlerinin Kahramanmaraş Bölgesinde Ana Ürün Olarak Yetişebilme Olanaklarının Belirlenmesi Üzerinde Araştırmalar.  Türkiye I. Tarla Bitkileri Kongresi, EÜZF Tarla Bitkileri Bölümü, TArla Bitkileri Bilimi Derneği, TÜBİTAK ve ÜSİGEM, 1(1), 303-306.