Curriculum of Vitae
                                 
    İRFAN ÖZBERK    
    YÜKSEKÖĞRETİM KURULU    
    Professor    
    26.03.2015    
                                 
                                 
                                           
    Adres/address : Faculty of Agriculture, the  University of Harran    
             
    Telefon : 04143183685            
    E-posta : ozberki@harran.edu.tr            
    Doğum Tarihi : 02.07.1958            
    Faks :                    
    Kadro Yeri : Department of Field crops    
             
    Görev Yeri : Sanliurfa    
             
                                           
      Education                
                                           
             
                                           
      M.Phil.   The University of Birmingham      
        plant breeding crop improvement       
      1990-1992        
                                           
             
                                           
      Ph.D   ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/ Cukurova university      
        ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Faculty of Agriculture/ Dept. of field crops
     
      1989-1997        
                                           
             
                                           
      Lisans/undergraduate   EGE ÜNİVERSİTESİ /Aegean University      
        ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR.
Faculty of Agriculture/ dept. of field crops
     
      1976-1981        
                                           
                                           
      Akademik Ünvanlar /Academic career                      
               
      Assist. Prof.Dr. HARRAN ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Harran University/ fac. Of Agriculture/Dept. of Field Crops
       
      2000-2006        
                                           
               
      Assoc. Prof.Dr. HARRAN ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI
Harran University/ fac. Of Agriculture/Dept. of Field Crops
       
      2006-2011        
                                           
               
      Professor HARRAN ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Harran University/ fac. Of Agriculture/Dept. of Field Crops
       
      2010-2014        
                                           
                                           
      Foreign Language
 
Foreig /Foreing
                   
                                           
      İspanyolca (Spanish) KPDS,   2010  (Bahar),  Puan: 60  
               
                                           
      İngilizce(English)
 
KPDS,   1993  (Bahar),  Puan: 90  
               
                                           
                                           
      background                        
                                           
                                           
                                  1    
                                 
                                 
    Background1 : Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı/ Agriculture        
    Backgraound2 : Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı/cereals breeding        
          Key word 1 : Tahıl Yetiştirme ve Islahı/ wheat and barley breeding        
          Key word2 : Biyometri/ Biometrical genetics,  plant breeding        
          Key Word 3 : Genetik/ Genetics        
                                 
                                 
                                 
    Thesis (supervised)            
                                 
    Doktora/Ph.D            
                                 
      COŞKUN YALÇIN, (2009). Makarnalık buğdayda bazı kalite ve verim ile ilişkili karakterlerde genetik analizler, Harran Üniversitesi. /Genetic analysis for some yield and quality characteristics in durum wheat
 
 
 
 
     
    Yüksek Lisans/M.Sc.            
                                 
    . YAVUZ SÜLEYMAN, (2008). Makarnalık buğdayda sırta ekimde girdi tasarrufunun bazı tarımsal karakterlere ve üretimde karlılığa etkisi, Harran Üniversitesi/The effect of some input saving activities on some agronomic characteristics in durum wheat under bed planting       
    . DEMİR EMİNE, (2005). Anaç olarak kullanılabilecek bazı ekmeklik buğday çeşit ve hatlarının bazı özelliklerinde genetik varyasyonun saptanması, Harran Üniversitesi/ An assessment on genetic variation for some agronomic characteristics  in bread wheat crossing block.      
    . ALÇİN AYINZELİHA, (2004). Makarnalık buğday melezleme bahçesinde bazı agronomik karakterlerde genetik varyasyonun saptanması, Harran Üniversitesi/ An assessment on genetic variation for some agronomic characteristics  in durum wheat crossing block.
 
ÖZKAN,REMZİ (2016). Ekmeklik ve makarnalık buğdayda azotlu gübreye tasarruflu çeşitlerin belirlenmesi / An assesment on N saving cultivars in durum and bread wheat
 
MACCA,İMAM (2016). Adıyaman’da ekilen buğday çeşitlerinin tercihinde verim, kalite ve Pazar fiyatlarının etkisi / The effects of yield, quality and marketing prices on to variety preference in wheat in Adıyaman
     
                                 
                                 
                                 
    Project mission                    
      Researcher              
                                 
      2005-2008 TÜBİTAK PROJESİ:GAP bölgesinde buğday saplarının kağıt yapımında kullanım potansiyeli / The potential  use of wheat residues in paper industry    
       buğday saplarının kağıt yapımına uygunluk    
               
                                 
      Supervisor              
                                 
      2007-2009 DİĞER:Makarnalık buğdayda bazı kalite ve verim ile ilişkili karakterlerde genetik analizler/Genetic analysis for some quantitative characteristics in durum wheat.    
      sırta ekim    
               
                                 
      2007-2008 DİĞER:Makarnalık buğday sırta ekimde girdi tasarrufunun bazı tarımsal karakterlere ve üretimde karlılığa etkisi/The effect of some input saving activities  on to some quantitative characterisitics in durum wheat under bed planting conditions    
      sırta ekim    
               
                                 
      2004-2005 DİĞER:Ekmeklik buğday melezleme bahçesinde bazı agronomik karakterlerde genetik varyasyonun saptanması/ An assessment on genetic variation for some agronomic characteristics  in bread wheat crossing block.    
      ekmeklik buğday karakterizasyon    
               
                                 
      2003-2004 DİĞER:Makarnalık buğday melezleme bahçesinde bazı agronomik karakterlerde genetik varyasyonun saptanması/ An assessment on genetic variation for some agronomic characteristics  in durum wheat crossing block.    
      makarnalık buğday karakterizasyon
 
DİĞER: Arpa ıslah programı  çeşit geliştirme/ variety improvement Project in barley
 
 
DİĞER: Makarnalık buğday ıslah programı  çeşit geliştirme/ variety improvement project for  durum wheat
 
 
 
 
Üyelikler /membership
Üye
 
 
Türkiye Bitki Islahçıları derneği  , 2004-2016 /plant breeders association of Turkey, 2004-2016
Eucarpia
 
 
 
Patentler/Patents
 
Patent Başvuru Sahipleri: İrfan Özberk / variety release  submission : İrfan Özberk
Patent Buluş Sahipleri: İrfan Özberk / breeder: İrfan özberk
Başlık: Özberk ve Urfa-2005 buğday çeşitleri tescili, / Title: Released durum wheat varieties of Urfa-2005 and  Ozberk
 
 Int.published articles
1. Özberk,İ., Yolcu,S., Yücel, A., Köten,M, Nichol, J.M., 2011. The impact of seed gall nematode on grain yield, quality and marketing prices on durum wheat in Anatolia, Turkey. AJAR 6(16):3891-3896
 
2. Özberk,İ., Kılıç,H., Özberk,F., Atlı, A., Karlı,B., Coşkun,Y., 2011. Variety selection based on net return per hectare in durum wheat (T. durum L.), AJAR 6(4):1016-1024
 
3. Özberk,İ.,Coşkun,Y.,İlkhan,A., Köten,M.,Karlı,B., Ryan,J.,2009. Comparison of bed planting furrow irrigation with conventional planting –fload irrigation in durum wheat (T.durum desf) in southeastern Turkey. PJBS 12 (10):772-778
 
4. Özberk, İ, Kılıç, H., Atlı, A., Özberk, F., Karlı, B., 2006.  Selection of wheat based on economic returns per unit area Euphytica (2006)152:235-245.
 
5. Özberk, İ., Atlı, A., Özberk, F.,Yücel, A., 2006 The effect of Lygus bug (Exolygus pratensis L.) on marketing price of red lentils in Anatolia, Turkey Crop Protection 25 (2006) 1227-1230.
 
6. Özberk, İ.,Atlı, A., Özberk, F., Braun, H.J, 2006 The effect of some grading factors on marketing prices in durum wheat. PJBS 9(6):1132-1138
 
7. Özberk, I., Atlı, A., Pfeiffer, W., özberk, F., Coşkun, Y., 2005. The effect of sunn pest (Eurigaster integriceps) damage on durum wheat: impact in the market place. Crop Protection, Volume 24, Issue 3, March 2005, Pages 267-274
 
8. Özberk,İ., Atlı,A., Yücel,A., Özberk,F., Çoşkun,Y.,2005. Wheat stem sawfly (Cephus pygmaeus L.) damage; impacts on grain yield, quality and marketing prices in Anatolia. Crop Protection  24, pp:1054-1060.
 
9. Özberk, I., Ozberk,F., Braun,H.J., 2005 AMMI stability of some of internationally derived durum wheat varieties in the South-east of Anatolia. Pakistan Journal of Biological Science,vol.8(1),pp.118-122.
 
10. Bayaa, B.,Kumari,S. G. ,Akkaya, A. ,Erskine ,W .,Makkouk, K. M. ,Türk, Z.and Özberk,İ., 1998. Survey of major biotic stresses of lentil in the Southeastern of Anatolia, Turkey. Review, Phytopat. Medit., 37, pp:88-95.
 
11. Ozberk,F., Ozberk,I., Bayhan, M., Bilgiç,C., 2015. Black barley marketing prices and profitability vs. white from 2005 to 2015 in the south east Anatolia. Transylvanian review, Vol 24, No:3, pp:1-10