HARRAN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ 
                      BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
                      2013 MÜFREDATI LİSANS DERSLERİ AKTS TABLOSU 

 
1. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı T+U=KREDİ AKTS(ECTS)
Ortak Matematik  I 4+0=4 6
Ortak Fizik  I 4+2=5 6
504103 Bilgisayara Giriş 2+2=3 6
Ortak Yabancı Dil I (İngilizce) 2+0=2 1
504105 Algoritmalar ve Programlama  I 3+2=4 7
Ortak Türk Dili I 2+0=2 1
Ortak Atatürk İlkeleri ve İnkılap trihi I 2+0=2 1
504108 Beden Eğitimi I 2+0=2 2
    24 30
       
                                                2. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı KREDİ AKTS(ECTS)
Ortak Matematik  II 4+0=4 6
Ortak Fizik II 4+2=5 6
504203 Bilgisayar Bilimlerine Giriş 2+2=3 6
504204 Algoritmalar ve Programlama  II 3+2=4 7
Ortak Yabancı Dil (İngilizce) 2+0=2 1
Ortak Türk Dili II 2+0=2 1
Ortak Atatürk İlkeleri ve İnkılap trihi II 2+0=2 1
504208 Beden Eğitimi II 2+0=2 2
    24 30
       
                                               3. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı KREDİ AKTS(ECTS)
504301 Lineer Cebir ve Diferansiyel Denklemler 4 5
504302 Veri Yapıları 4 6
504303 Sayısal Mantık Temelleri 4 6
504305 Soyut Yapılar 3 4
504306 Elektrik Devre Temelleri 3 5
504307 Seçmeli Ders I (Görsel Programlama) 3 4
       
 
 
                                                4. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı KREDİ AKTS(ECTS)
504401 Hesaplama Kuramı 3 4
504402 Programlama Dilleri 3 4
504403 Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi 4 6
504404 Olasılık ve İstatistiğe Giriş 3 4
504405 Seçmeli Ders II (Robotik) 3 4
504406 Mesleki Yabancı Dil I (ing) 2 2
504407 Proje I 1 6
504408 Seçmeli Ders II (Nesneye Dayalı Prog.Giriş) 3 4
                                               5. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı KREDİ AKTS(ECTS)
504501 Algoritma Tasarımı ve Analizi 3 5
504502 İşletim Sistemleri 3 5
504503 Nesneye Dayalı Programlama 3 5
504504 Sayısal Elektroniğe Giriş 3 5
504505 Seçmeli Ders III(İleri Bilgisayar Ağları) 3 4
504506 Mesleki Yabancı Dil II (ing) 2 3
504507 Ekonomi 2 2
       
                                               6. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı KREDİ AKTS(ECTS)
504601 Sistem Programlama 3 4
504602 Yazılım Mühendisliği 3 3
504603 Veritabanı Yönetim Sistemleri 3 4
504604 Seçmeli Ders IV (Bilgisayar Grafikleri) 3 4
504605 Seçmeli Ders V  (Sayısal Analiz)  3 4
504606 Mesleki Yabancı Dil III (ing) 2 2
504607 Mikroişlemciler 3 4
504608 Proje II  1 5
504609 Seçmeli Ders IV (Yeni İnternet Uygulamaları ve Tasarım 3 4
                                                                       
                                               7. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı KREDİ AKTS(ECTS)
504701 Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı 3 5
504702 Bilgisayar Ağları 3 5
504703 Paralel Programlama 3 5
504704 Sayısal İşaret İşleme 3 5
504705 Seçmeli Ders VI (Mantıksal prog. ve Uzman Sistemler) 3 4
504706 Mesleki Yabancı Dil IV (ing) 2 3
504707 İş Hukuku 2 3
504708  Bitirme Projesi  2 8
       
                                               8. Yarıyıl
Kodu Dersin Adı KREDİ AKTS(ECTS)
504801 Bitirme Projesi 2 8
504802 Yapay Zekaya Giriş 3 5
504803 Sistem Simülasyonu ve Modelleme 3 5
504804 Seçmeli Ders VII (Elektronik Ticaret) 3 4
504805 Seçmeli Ders VIII (İnternet Teknolijileri) 3
504806 Seçmeli Ders IX(Görüntü İşleme) 3 4
       
       
KREDİLER TOPLAMI:  166  kredi saattir.
 
                                             Seçmeli Dersler
Dersin Kodu Dersin Adı   AKTS(ECTS)
  Dijital Haberlerşme   4
  Derleyici Tasarımı   4
504605 Sayısal Analiz   4
504806 Görüntü İşleme   4
504604 Bilgisayar Grafikleri   4
504705 Mantıksal Programlama ve Uzman Sistemler   4
504307 Görsel Programlama   4
504405 Robotik   4
504505 İleri Bilgisayar Ağları   4
  Genel Metroloji   4
Seçmeli Dersler (tüm dersler 3 kredidir).

Tüm derslere ait ders içerikleri için tıklayınız.

PAYDAŞLAR

İLETİŞİM

Placeholder Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, Haliliye, Şanlıurfa, Türkiye
+90 414 318 1382
bilgisayar@harran.edu.tr