Doktora Öğretim Planı
(İlgili derse tıklanarak içeriğe ulaşılabilir.)

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ

I. Yarıyıl (GÜZ)

SIRA NO

KODU

DERSİN ADI

Z/S

Haftalık Ders Saati

AKTS

Teori

Uygulama

Kredi

1

5102101

İleri Yapı Dinamiği

S

3

0

3

6

2

5102103

Plak Teorisi

S

3

0

3

6

3

5102104

İleri Beton Teknolojisi

S

3

0

3

6

4

5102105

İleri Yapı Statiği

S

3

0

3

6

5

5102107

İleri Mekanik

S

3

0

3

6

6

5102109

Hidromekanik I

S

3

0

3

6

7

5102111

Su Kaynakları Sistemleri

S

3

0

3

6

8

5102113

Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi

S

3

0

3

6

9

5102117

Yapıların Optimizasyonu

S

3

0

3

6

10

5102119

Açık Kanal Hidroliği

S

3

0

3

6

11

5102121

Taşkın Hidrolojisi

S

3

0

3

6

12

5102123

Ulaştırma Planlaması

S

3

0

3

6

13

5102125

Hafif Raylı Sistemler

S

3

0

3

6

14

5102129

Hidrolojik Analiz  ve Tasarım

S

3

0

3

6

15

5102131

Yap. Hasar Tesp. ve Yapı Kor.

S

3

0

3

6

16

5102133

Genetik Algoritmalar ve Uygulamaları

S

3

0

3

6

17

5102135

Temel Mekaniği ve Uygulamaları I

S

3

0

3

6

18

5102137

Şekil Değiştiren Cisimlerin Mekaniği

S

3

0

3

6

19

5102139

Yapılarda Aktif Ve Pasif Kontrol Yöntemleri

S

3

0

3

6

20

5102140

Kritik Durum Zemin Mekaniği Kuramı

S

3

0

3

6

21

5102141

İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Geosentet...

S

3

0

3

6

22

5102142

Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi

S

3

0

3

6

23

5102143

Şev Tasarımları

S

3

0

3

6

24

5102144

Sulama Sistemlerinin Tasarımı

S

3

0

3

6

25

5102145

Hidrodinamik-I

S

3

0

3

6

26

5102146

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

S

3

0

3

6

27

5102147

Taşkın Kontrolü

S

3

0

3

6

28

5102148

Havza Hidrolojisi

S

3

0

3

6

29

5102149

Taşkın Hidrolojisi

S

3

0

3

6

30

5102150

Rüzgar Etkisindeki Yapıların Dinamik Davranış...

S

3

0

3

6

31

5102151

Kaya Mekaniği

S

3

0

3

6

32

5102152

Hidrometrik Verilerin Değerlendirilmesi

S

3

0

3

6

33

5102153

Hesaplamalı Hidrolik

S

3

0

3

6

34

5102154

Beton Katkı Maddeleri

S

3

0

3

6

35

5102155

Yapı Malzemesi Deneylerinde Verilerin Değerle...

S

3

0

3

6

36

5102156

Betonerme Yapılarda Donatı Korozyonu

S

3

0

3

6

37

5102157

Analiz Metodları ve Laboratuar Uygulamaları

S

3

0

3

6

38

5102158

Betonun Mekanik Özellikleri

S

3

0

3

6

39

5102159

CBS de Konumsal Analizler

S

3

0

3

6

40

5102161

Taze ve Sertleşmiş Betonda Deneysel Çalışmala...

S

3

0

3

6

41

5102108

Derin Kazıların Geoteknik Tasarım Prensipleri

S

3

0

3

6

42

5102106

Avrupa Standartlarıyla Geoteknik Tasarım Uygulamaları

S

3

0

3

6

43

5102160

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Z

3

0

3

6

44

5102102

Seminer

Z

0

2

0

6

 

5102701

Danışmanlık

Z

0

1

0

0

 

5102703

Uzmanlık Alanı Dersi

Z

4

0

4

6

 

 

Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü

 

 

 

21

30

Z: Zorunlu
S: Seçmeli

II. Yarıyıl (BAHAR)

SIRA NO

KODU

DERSİN ADI

Z/S

Haftalık Ders Saati

AKTS

Teori

Uygulama

Kredi

1

5102202

Birikt. Hazn. Tasarımı ve İşletilmesi

S

3

0

3

6

2

5102203

Mühendislik Sismolojisi

S

3

0

3

6

3

5102204

Yapıların Stabilite Analizi

S

3

0

3

6

4

5102205

Özel Betonlar

S

3

0

3

6

5

5102206

Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri

S

3

0

3

6

6

5102208

Yapıların Deprem Boyutlandırılması

S

3

0

3

6

7

5102210

Kabuk Teorisi

S

3

0

3

6

8

5102212

Baraj Planlama ve Tasarımı

S

3

0

3

6

9

5102214

İnşaat Müh. Son Gelişmeler

S

3

0

3

6

10

5102216

Betonarme Özel Mühendislik Yapıları

S

3

0

3

6

11

5102218

Zeminlerin Mühendislik Özellikleri

S

3

0

3

6

12

5102220

Esnek Üstyapılar

S

3

0

3

6

13

5102222

Yüksek Standartlı Yol Tasarımı

S

3

0

3

6

14

5102226

İleri Mukavemet

S

3

0

3

6

15

5102228

Akarsu Hidroliği

S

3

0

3

6

16

5102230

Hidrolojide İstatistik Yöntemler

S

3

0

3

6

17

5102234

Tah. ve Tahrip Yapı Muayene Yönt.

S

3

0

3

6

18

5102236

Hasar Görmüş Yap. Güçlend.

S

3

0

3

6

19

5102238

Temel Mekaniği ve Uygulamaları  II

S

3

0

3

6

20

5102240

Yapılarda Polimer kompoz. kullanımı

S

3

0

3

6

21

5102241

Kentsel Altyapı Hidroliği

S

3

0

3

6

22

5102242

Geoteknik Deprem Mühendisliği

S

3

0

3

6

23

5102243

Endüstiyel Yapı Temellerinin Geoteknik Tasarı..

S

3

0

3

6

24

5102244

Taşınmaz Mal Değerlemesi

S

3

0

3

6

25

5102245

Bilgisayar Destekli Tünel ve Tahkimat Tasarım...

S

3

0

3

6

26

5102246

Türbülans

S

3

0

3

6

27

5102247

Yapı Malzemesinde Reoloji

S

3

0

3

6

28

5102248

Bağlayıcı Maddeler

S

3

0

3

6

29

5102249

Beton ve Betonerme Yapılarda Dayanıklılık

S

3

0

3

6

30

5102250

Hidrodinamik-II

S

3

0

3

6

31

5102251

Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği

S

3

0

3

6

32

5102252

Geoneknik Saha Uygulamaları

S

3

0

3

6

32

5102253

Su Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

S

3

0

3

6

33

5102254

Havza Hidrolojisinde Modelleme

S

3

0

3

6

34

5102255

Tarihi Yığma Yapıların Statik ve Dinamik Yükl..

S

3

0

3

6

35

5102256

İleri Kaya Mekaniği

S

3

0

3

6

36

5102257

CBS de Konumsal Analizler ve Uygulamaları

S

3

0

3

6

37

5102209

Sıvılaşabilen Zeminlerde Kazık Temellerin Tasarımı

S

3

0

3

6

38

5102207

Kazık Temeller ve Pratik Uygulama Esasları

S

3

0

3

6

38

5102258

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Z

3

0

3

6

39

5102201

Seminer

Z

0

2

0

6

40

5102601

Danışmanlık

Z

0

1

0

0

41

5102604

Uzmanlık Alanı Dersi

Z

4

0

4

6

 

 

Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü

 

 

 

21

30

 * Daha sonraki yarıyıllar için doktora dersleri yeterlik, tez izleme vb. durumlar gözetilerek danışman tarafından enstitü kurallarına uygun olarak belirlenir.

 

 
 

Ders içeriklerini indirmek için tıklayınız.

BAĞLANTILAR

     

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Osmanbey Kampüsü

PK 153 63000 , Şanlıurfa

Telefon 
0 414 318 30 00 / 1360 (Bölüm Sekreterliği)

Faks
0414 3183799

E-Posta
insaatmuh@harran.edu.tr