Doktora Öğretim Planı
(İlgili derse tıklanarak içeriğe ulaşılabilir.)

İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ANA BİLİM DALI
BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ

I. Yarıyıl (GÜZ)

SIRA NO

KODU

DERSİN ADI

Z/S

Haftalık Ders Saati

AKTS

Teori

Uygulama

Kredi

1

5102101

İleri Yapı Dinamiği

S

3

0

3

6

2

5102103

Plak Teorisi

S

3

0

3

6

3

5102104

İleri Beton Teknolojisi

S

3

0

3

6

4

5102105

İleri Yapı Statiği

S

3

0

3

6

5

5102107

İleri Mekanik

S

3

0

3

6

6

5102109

Hidromekanik I

S

3

0

3

6

7

5102111

Su Kaynakları Sistemleri

S

3

0

3

6

8

5102113

Mühendislikte Bulanık Mantık Modellemesi

S

3

0

3

6

9

5102117

Yapıların Optimizasyonu

S

3

0

3

6

10

5102119

Açık Kanal Hidroliği

S

3

0

3

6

11

5102121

Taşkın Hidrolojisi

S

3

0

3

6

12

5102123

Ulaştırma Planlaması

S

3

0

3

6

13

5102125

Hafif Raylı Sistemler

S

3

0

3

6

14

5102129

Hidrolojik Analiz  ve Tasarım

S

3

0

3

6

15

5102131

Yap. Hasar Tesp. ve Yapı Kor.

S

3

0

3

6

16

5102133

Genetik Algoritmalar ve Uygulamaları

S

3

0

3

6

17

5102135

Temel Mekaniği ve Uygulamaları I

S

3

0

3

6

18

5102137

Şekil Değiştiren Cisimlerin Mekaniği

S

3

0

3

6

19

5102139

Yapılarda Aktif Ve Pasif Kontrol Yöntemleri

S

3

0

3

6

20

5102140

Kritik Durum Zemin Mekaniği Kuramı

S

3

0

3

6

21

5102141

İnşaat Mühendisliği Uygulamalarında Geosentet...

S

3

0

3

6

22

5102142

Deformasyon Ölçmeleri ve Analizi

S

3

0

3

6

23

5102143

Şev Tasarımları

S

3

0

3

6

24

5102144

Sulama Sistemlerinin Tasarımı

S

3

0

3

6

25

5102145

Hidrodinamik-I

S

3

0

3

6

26

5102146

Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği

S

3

0

3

6

27

5102147

Taşkın Kontrolü

S

3

0

3

6

28

5102148

Havza Hidrolojisi

S

3

0

3

6

29

5102149

Taşkın Hidrolojisi

S

3

0

3

6

30

5102150

Rüzgar Etkisindeki Yapıların Dinamik Davranış...

S

3

0

3

6

31

5102151

Kaya Mekaniği

S

3

0

3

6

32

5102152

Hidrometrik Verilerin Değerlendirilmesi

S

3

0

3

6

33

5102153

Hesaplamalı Hidrolik

S

3

0

3

6

34

5102154

Beton Katkı Maddeleri

S

3

0

3

6

35

5102155

Yapı Malzemesi Deneylerinde Verilerin Değerle...

S

3

0

3

6

36

5102156

Betonerme Yapılarda Donatı Korozyonu

S

3

0

3

6

37

5102157

Analiz Metodları ve Laboratuar Uygulamaları

S

3

0

3

6

38

5102158

Betonun Mekanik Özellikleri

S

3

0

3

6

39

5102159

CBS de Konumsal Analizler

S

3

0

3

6

40

5102161

Taze ve Sertleşmiş Betonda Deneysel Çalışmala...

S

3

0

3

6

41

5102108

Derin Kazıların Geoteknik Tasarım Prensipleri

S

3

0

3

6

42

5102106

Avrupa Standartlarıyla Geoteknik Tasarım Uygulamaları

S

3

0

3

6

43

5102160

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Z

3

0

3

6

44

5102102

Seminer

Z

0

2

0

6

 

5102701

Danışmanlık

Z

0

1

0

0

 

5102703

Uzmanlık Alanı Dersi

Z

4

0

4

6

 

 

Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü

 

 

 

21

30

Z: Zorunlu
S: Seçmeli

II. Yarıyıl (BAHAR)

SIRA NO

KODU

DERSİN ADI

Z/S

Haftalık Ders Saati

AKTS

Teori

Uygulama

Kredi

1

5102202

Birikt. Hazn. Tasarımı ve İşletilmesi

S

3

0

3

6

2

5102203

Mühendislik Sismolojisi

S

3

0

3

6

3

5102204

Yapıların Stabilite Analizi

S

3

0

3

6

4

5102205

Özel Betonlar

S

3

0

3

6

5

5102206

Mühendislikte Optimizasyon Teknikleri

S

3

0

3

6

6

5102208

Yapıların Deprem Boyutlandırılması

S

3

0

3

6

7

5102210

Kabuk Teorisi

S

3

0

3

6

8

5102212

Baraj Planlama ve Tasarımı

S

3

0

3

6

9

5102214

İnşaat Müh. Son Gelişmeler

S

3

0

3

6

10

5102216

Betonarme Özel Mühendislik Yapıları

S

3

0

3

6

11

5102218

Zeminlerin Mühendislik Özellikleri

S

3

0

3

6

12

5102220

Esnek Üstyapılar

S

3

0

3

6

13

5102222

Yüksek Standartlı Yol Tasarımı

S

3

0

3

6

14

5102226

İleri Mukavemet

S

3

0

3

6

15

5102228

Akarsu Hidroliği

S

3

0

3

6

16

5102230

Hidrolojide İstatistik Yöntemler

S

3

0

3

6

17

5102234

Tah. ve Tahrip Yapı Muayene Yönt.

S

3

0

3

6

18

5102236

Hasar Görmüş Yap. Güçlend.

S

3

0

3

6

19

5102238

Temel Mekaniği ve Uygulamaları  II

S

3

0

3

6

20

5102240

Yapılarda Polimer kompoz. kullanımı

S

3

0

3

6

21

5102241

Kentsel Altyapı Hidroliği

S

3

0

3

6

22

5102242

Geoteknik Deprem Mühendisliği

S

3

0

3

6

23

5102243

Endüstiyel Yapı Temellerinin Geoteknik Tasarı..

S

3

0

3

6

24

5102244

Taşınmaz Mal Değerlemesi

S

3

0

3

6

25

5102245

Bilgisayar Destekli Tünel ve Tahkimat Tasarım...

S

3

0

3

6

26

5102246

Türbülans

S

3

0

3

6

27

5102247

Yapı Malzemesinde Reoloji

S

3

0

3

6

28

5102248

Bağlayıcı Maddeler

S

3

0

3

6

29

5102249

Beton ve Betonerme Yapılarda Dayanıklılık

S

3

0

3

6

30

5102250

Hidrodinamik-II

S

3

0

3

6

31

5102251

Bilgisayar Destekli Akışkanlar Mekaniği

S

3

0

3

6

32

5102252

Geoneknik Saha Uygulamaları

S

3

0

3

6

32

5102253

Su Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları

S

3

0

3

6

33

5102254

Havza Hidrolojisinde Modelleme

S

3

0

3

6

34

5102255

Tarihi Yığma Yapıların Statik ve Dinamik Yükl..

S

3

0

3

6

35

5102256

İleri Kaya Mekaniği

S

3

0

3

6

36

5102257

CBS de Konumsal Analizler ve Uygulamaları

S

3

0

3

6

37

5102209

Sıvılaşabilen Zeminlerde Kazık Temellerin Tasarımı

S

3

0

3

6

38

5102207

Kazık Temeller ve Pratik Uygulama Esasları

S

3

0

3

6

38

5102258

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Z

3

0

3

6

39

5102201

Seminer

Z

0

2

0

6

40

5102601

Danışmanlık

Z

0

1

0

0

41

5102604

Uzmanlık Alanı Dersi

Z

4

0

4

6

 

 

Öğrencinin Bir Dönemde Alması Gereken En az Ders Yükü

 

 

 

21

30

 * Daha sonraki yarıyıllar için doktora dersleri yeterlik, tez izleme vb. durumlar gözetilerek danışman tarafından enstitü kurallarına uygun olarak belirlenir.

 

 
 

Ders içeriklerini indirmek için tıklayınız.

BAĞLANTILAR

     
obs.harran.edu.tr/oibs/bologna/fak_prog_sec.aspx?lang=tr&type=lis&progid=501

 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Osmanbey Kampüsü

PK 153 63000 , Şanlıurfa

Telefon 
0 414 318 30 00 / 1769 (Bölüm Sekreterliği)

Faks
0414 3183799

E-Posta
insaatmuh@harran.edu.tr