İnşaat Mühendisliği Bölümü-TÜBİTAK 1001 Başarısı: TÜBİTAK Destekli Projeyle Tarihi Yapıların Deprem Performans Analizleri Yeniden Tanımlanıyor: Tarihi Gaziantep Kalesi İleri Tekniklerle Kapsamlı Deprem Analizlerine Tabi Tutulacak
 
Gaziantep Kalesi gibi ülkemizin kültürel mirası olan birçok tarihi yapı, depremlerin yıkıcı etkilerine karşı direnç göstererek ayakta kalmaya çalışıyor. Geçmişte meydana gelen depremler sonucunda oluşan kalıcı deformasyonlar ve hasarlara ek olarak, yapı malzemelerinde zamanla meydana gelen değişimler, yeni depremlere karşı yapısal direncin daha da azalmasına sebep olmakta ve zemin-yapı bütünleşik sistemin sismik risklerini arttırmaktadır.
 
Bu kritik sorunu ele almak için, Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. H. Murat ALGIN tarafından oluşturulan bir araştırma ekibi, yenilikçi nitelikte bir analiz yöntemi içeren ve TÜBİTAK-1001 programı kapsamında desteklenen bir proje sunmuştur. "Tarihi Yapıların 3B Sonlu Eleman Deprem Performans Analizi İçin Çok Boyutlu Veri Entegrasyonunu Temel Alan Yeni Bir Makro-Modelleme Yöntemi: Yerelleştirilmiş Homojenleştirme" adlı bu projenin, tarihi yapıların deprem performans analizinde önemli nitelikte ilerlemeler sağlayabileceği değerlendirilmiştir. 
 
Önerilen yöntem, doğruluk, düşük işletme maliyeti ve kolay uygulanabilirlik açısından tarihi yapıların deprem analizlerine yeni bir boyut kazandırmaktadır. Bu yöntem, tüm yığma ve tarihi taş yapılar için kullanılabilecek potansiyelde olup, gelişmiş teknolojilerle zaman-tanım alanında doğrusal olmayan üç boyutlu zemin-yapı bütünleşik sismik analizlerin daha kapsamlı olarak yapılabilmesini sağlayarak sektöre yepyeni bir bakış açısı kazandırmaktadır.
 
Gaziantep Kalesi ve höyük ortamı üzerinde uygulanacak olan bu özgün yöntemle, tarihi yapının üç boyutlu zemin-yapı bütünleşik deprem performansı, höyük-yapı etkileşimi ve sismik şev stabilitesi kapsamlı olarak incelenecektir. Böylece, yapının kritik bölgeleri daha hassas olarak belirlenecek, oluşan hasarların nedenleri açıklanacak ve gelecekte olası hasar bölgeleri daha doğru bir şekilde tespit edilerek önleyici tedbirlerin daha etkili olarak alınabilmesi sağlanacaktır.
 
Proje ekibi, Harran Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB (Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Daire Başkanlığı) ve özel sektörden olmak üzere araştırmacı ve bilim insanlarından oluşmaktadır. TÜBİTAK desteğinin yanında, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Gaziantep Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü de projenin gerçekleştirilebilmesi için destek sağlamaktadır.
 
Bu heyecan verici proje, Gaziantep Kalesi gibi tarihi yapılarımızın deprem performansı açısından geleceğini güvence altına almak için bilimin gücünü daha etkin kullanarak kültürel mirasımızı koruma yolunda önemli bir adım olarak görülmektedir.


Harran Üniversitesinden:
1) Prof. Dr. Halil Murat ALGIN (İnşaat Müh. Böl. Geoteknik Anabilim Dalı) (Yürütücü)
2) Doç. Dr. Zeynep ALGIN (İnşaat Müh. Böl. Yapı Anabilim Dalı) (Araştırmacı)
3) Doç. Dr. Arda Burak EKMEN (İnşaat Müh. Böl. Geoteknik Anabilim Dalı) (Araştırmacı)
4) Doç. Dr. Nizar POLAT (Harita Müh. Böl. Fotogrametri Anabilim Dalı) (Araştırmacı)
5) Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fethi GÜLLÜ (İnşaat Müh. Böl. Yapı Anabilim Dalı) (Araştırmacı)      
6) Arş. Gör. Dr. Egemen KAYA (İnşaat Müh. Böl.) (Araştırmacı)
7) Öğr. Gör. Muhammed Şerif YOLUK (Doktora Öğrencisi) (Araştırmacı)
8) Faruk ELMAS (Doktora Öğrencisi) (Araştırmacı)
Gaziantep Üniversitesinden:
9) Prof. Dr. Ali Fırat ÇABALAR (İnşaat Müh. Böl. Geoteknik Anabilim Dalı) (Araştırmacı)
10) Prof. Dr. Atilla ENGİN (Arkeoloji Böl. Bölüm Başkanı) (Danışman)
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Daire Başkanlığı’ndan (KUDEB):
11) Serdar Murat GÜRSEL (KUDEB Başkanı), (Araştırmacı)
İstanbul Teknik Üniversitesinden:
12) Prof. Dr. Alper İLKİ (İnşaat Müh. Fakültesi. Yapı Anabilim Dalı) (Danışman)
13) Fikret KURAN (Promer Restorasyon-Danışmanlık) (Araştırmacı)


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.03.2024 Şanlıurfa Büyük Şehir Belediyesi Asfalt Şantiyesi Teknik Gezisi
Bölümümüz öğretim üyesi Prof.Dr. Ali SARIŞIK öncülüğünde 20.03.2024 tarihinde Yol Malzemeleri dersi kapsamında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Asfalt Şantiyesine teknik gezi düzenlenmiştir.
 

Düzenlenen gezide bölümümüz Doktora programı öğrencileri,  Yük.İnş.Müh. Fatih Karataş,  Yük.İnş.Müh. Serkan ERTURK,  Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Asfalt Şantiyesindeki gezi boyunca teknik gezi gurubuna eşlik ettiler.

 

Şanlıurfa Büyük Şehir Belediyesi Asfalt Şantiyesinde öğrencilerimiz malzeme boyutları ve elek analizi hakkında detaylı bilgiler edindiler. Bunların yanı sıra, şantiyedeki mühendisler öğrencilere asfalt malzemeleri tanıtılarak bu malzemelerin nasıl saklanılması gerektiğine dair tecrübelerini aktardılar. Gezi içerisinde öğrencilere laboratuvarlarda tanıtılarak bu malzemelere hangi testlerin niçin uygulandığı gösterildi.

 

Düzenlenen bu gezi vasıtasıyla öğrencilerimiz yol malzemeleri hakkında detaylı bilgiler edinerek, üretim hattını incelemiş oldular. Bu gezi, teknik bilginin yanında, öğrencilerimiz ile sektörde çalışan mezunlarımız arasında bir iletişim açılmasına vesile oldu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
25.03.2023 Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ekibi 6 Şubat Depremi Keşif Çalışması

Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Elemanları deprem konusunda öncü çalışmalar gösteren dünyanın birçok kurum, kuruluş ve üniversiteleriyle deprem verileri toplamaya başladılar. İki hafta sürecek olan bu çalışmalara Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Fethi GÜLLÜ ve Arş. Gör. Fahri Baran KÖROĞLU bizzat katılmaktadırlar.  
 
Bu kapsamda, 6 Şubat 2023 Maraş-Antakya depreminde oluşan yapısal hasarları yerinde incelenerek, deprem şartnamelerinde değişikliğe sebep olacak olası davranışları tespit etmek ve sahadan toplanacak veriler ile yapısal hasarın oluşup oluşmaması durumlarını açıklayabilecek sayısal değişkenleri tanımlayabilmek amacıyla, teknik keşif çalışması yapılmaktadır. Bu amaçla, Gaziantep, Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Malatya illeri ziyaret edilmektedir.
 
Harran Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim elemanlarıyla deprem verileri toplayan kurum, kuruluş ve üniversiteler:
   
American Society of Civil Engineers (USA), American Concrete Institute (USA), National Institute of Standards and Technology (USA), Purdue University (USA), University of Canterbury (New Zealand), İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü