Harran Üniversitesi, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve Karacadağ Kalkınma Ajansının iştirakçi ortak olduğu Sanal Gerçeklik Projesi kabul edildi.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fred Barış Ernst yürütücülüğünü, Prof. Dr. Saffet Erdoğan, Doç. Dr. Gencay Sarıışık, Yrd. Doç. Dr. Dursun Akaslan araştırmacılığını üstlendiği, “Özel sektör ve devlet sektöründeki Sanal Gerçeklik uygulamaları için araştırma ve eğitim olanaklarının güçlendirilmesi” isimli ERASMUS+ Ana Eylem 2 Yükseköğretim Alanı Stratejik Ortaklıkları programı projesi desteklenmeye hak kazandı.

Proje yürütücüsü Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fred Barış Ernst, projede görev alacak 15 katılımcının, Almanya’da ve Hollanda’da 1 ay süre ile bir dizi eğitim alacağını söyledi. Ayrıca yurtiçi ve yurtdışında sanal gerçeklik ile ilgili workshop çalışmaları, müfredat geliştirme çalışmaları ve uluslararası konferans yapılacağını belirtti.

 

Proje Koordinasyon Ofisi Meyvelerini Vermeye Başladı

Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın, bu projenin bölgesel işgücü kapasitesini ve GAP bölgesinin çekiciliğini artırmaya yönelik olarak, özel sektör ile yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek açısından önemli bir proje olduğunu söyledi. Bu projenin, üniversite, özel sektör ve çeşitli devlet kurumlarından paydaşlarla oluşturulan stratejik insiyatifin bir parçası olduğunu, projeyle sanal gerçeklik teknolojilerinin farklı sektörlerdeki fırsat alanları ortaya konacağını ve ihtiyaç duyulan eğitim gereksinimlerinin ayrıntılı olarak araştırılacağını ve uygulanabileceğini söyledi. Rektör Taşaltın, üniversitede kurulan proje koordinasyon ofisinin meyvelerini vermeye başladığını ve Harran Üniversitemizin bu proje ile Türkiye’de ilk 13 üniversite içerisinde yer aldığını da belirtti. Rektör Taşaltın, Proje ofisi koordinatörü Doç. Dr. Gencay Sarıışık, proje yürütücüsü, araştırmacılar, projeye destek veren Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ve Karacadağ Kalkınma Ajansına, katkı ve emeklerinden teşekkür etti.

 

İstihdam Sağlanmasına Katkı Sağlayacak

Harran Üniversitesi Proje Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Gencay Sarıışık, Harran Üniversitesi’nde kurulması düşünülen sanal gerçeklik merkezinin sanayi sektörü üzerinde etkisinin yanısıra inşaat sektörü, turizm sektörü, hizmet sektörü, sağlık sektörü ve eğitim sektöründe de etkili olacağını söyledi. Bölgede, şehir planlamasında, altyapı hizmetlerinde, sanayi bölgeleriyle ilgili tasarım sürecinde ortaya çıkacak planlamalar ile hizmet ürünleri sunulması, turizm (tur, gezi, arkeoloji vb.), güzel sanatlar (sinema, tiyatro vb.), insan ve çevreyi ilgilendiren birçok sosyal alanda; kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler tarafından yapılacak olan siparişlere sunum hazırlanması ve görselleştirilmesi, uzaktan eğitim için bir altyapı oluşturulmasında, tıp, mühendislik, güzel sanatlar alanında her türlü araştırmanın desteklenmesi, orta ve yükseköğrenimdeki öğrencilere eğitim verilerek bu sektöre kazandırılması ve istihdam sağlanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Harran Üniversitesi Proje Ofisi Koordinatörü Doç. Dr. Gencay Sarıışık, Sanal Gerçeklik Merkezi kurmak için Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programına başvuru yapıldığını söyledi. Bu alanda başka bir proje hazırlıklarını başladıklarını, sanal gerçeklik merkezinin kurulmasıyla istihdama yönelik mesleki eğitim verileceğini ve sektöre yönelik kalifiye eleman yetiştirileceğini belirtti.

HABER & ETKİNLİK

SANAL GERÇEKLİK 2.WORKSHOP

SANAL GERÇEKLİK 6.WORKSHOP