SANAL GERÇEKLİK

 Orijinal ismi Virtual Reality olan sanal gerçeklik, gerçek dünyaya ait bir ortamın, bilgisayarlar tarafından yaratılmış üç boyutlu bir modeli içinde, kişinin bu model ortamını giydiği özel aygıtlar yardımıyla duygusal olarak algıladığı ve bu yapay dünyayı etkin olarak kontrol edebildiği sistemlerdir.
        Bu proje bölgesel işgücü kapasitesini ve GAP bölgesinin çekiciliğini artırmaya yönelik olarak, özel sektör ile yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğini güçlendirmek açısından önemli bir projedir. Bu proje üniversite, özel sektör ve çeşitli devlet kurumlarından paydaşlarla oluşturulan stratejik insiyatifin bir parçasıdır. Harran Üniversitesi’nde kurulması düşünülen sanal gerçeklik merkezinin sanayi sektörü üzerinde etkisinin yanısıra inşaat sektörü, turizm sektörü, hizmet sektörü, sağlık sektörü ve eğitim sektöründe de etkili olacaktır. Bölgede, şehir planlamasında, altyapı hizmetlerinde, sanayi bölgeleriyle ilgili tasarım sürecinde ortaya çıkacak planlamalar ile hizmet ürünleri sunulması, turizm (tur, gezi, arkeoloji vb.), güzel sanatlar (sinema, tiyatro vb.), insan ve çevreyi ilgilendiren birçok sosyal alanda; kamu kurum ve kuruluşları ile özel şirketler tarafından yapılacak olan siparişlere sunum hazırlanması ve görselleştirilmesi, uzaktan eğitim için bir altyapı oluşturulmasında, tıp, mühendislik, güzel sanatlar alanında her türlü araştırmanın desteklenmesi, orta ve yükseköğrenimdeki öğrencilere eğitim verilerek bu sektöre kazandırılması ve istihdam sağlanmasına katkı sağlayacaktır.ŞEHİRCİLİKTE GEOTASARIM VE SANAL GERÇEKLİK (6.WORKSHOP)

                                                                                             
  •                     
  •                                                                                              

HABER & ETKİNLİK

SANAL GERÇEKLİK 2.WORKSHOP

SANAL GERÇEKLİK 6.WORKSHOP