Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, 1993-94 Öğretim Yılı’nda açılmış ve 4 yıllık lisans öğrenimine başlamıştır.
Bahçe Bitkileri Bölümü meyve, sebze, bağ ve süs bitkilerinin yetiştiriciliği ve ıslahı ile bu ürünlerin muhafazası ve pazara hazırlanması konusunda çalışmalar yapmaktadır. Bölgede ekonomik olarak yetiştirilen meyve - sebze tür ve çeşitlerinin yetiştirme teknikleri, çoğaltılması (fide, fidan, tohum), ıslahı, hasat ve depolama teknikleri, bitki fizyolojisi, bitki biyolojisi, hasat sonrası fizyolojik konularında teorik ve uygulamalı eğitim verilmekte ve araştırmalar yapılmaktadır.
Bölümümüz şu  anda; 5 Profesör, 1 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi  ve 1 Araştırma Görevlisi olmak üzere 9 öğretim elemanı ile öğretim ve araştırmalarına devam etmektedir.
Öğrencilerimiz; Ziraat Fakültesi yerleşke alanındaki meyve ve sebze bahçeleri ile plastik ve polikarbon örtülü serada mesleki konularda pratik uygulama çalışmalarına katılmaktadırlar. Öğrencilerimiz derslerle ilgili olarak ve yürütülen araştırma faaliyetleri ve mesleki uygulama dersleri kapsamında Harran Üniversitesi Osmanbey yerleşke alanında yaklaşık 200 ha alanda kurulmaya başlanan bağ ve meyve bahçesindeki tüm tesis, yetiştiricilik ve öteki kültürel uygulamalara katılmaktadır.
Bölüm laboratuarları araç-gereç ve kimyasal malzemeler yönünden, yürütülen ve yürütülmüş olan projelerden sağlanan desteklerle donatılmaktadır. Halen Bölüm laboratuarımızda bazı analizler yapılabilirken, Üniversite’miz Rektörlüğü tarafından Fakülte’mizde oluşturulmuş ve tüm bölümlerin ortak kullanımına açılan laboratuarda ise daha kapsamlı analizler yapılabilmektedir.
Bahçe Bitkileri Bölümünden mezun olan Ziraat Mühendisleri Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, Orman Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Ziraat Bankası, Tarım Kredi Kooperatifleri, Belediyeler, tohum şirketleri, fide ve fidan işletmeleri, Bahçe bitkileri ürünlerini işleyen fabrikaların kalite kontrol ve muhafaza servislerinde, hammadde olarak bahçe ürünlerini işleyen fabrikalarda, ürünlerin depolanması ile ilgili çalışan firmalarda, çiftlikler ve seracılık isletmelerinde çalışabilecekleri gibi, birçok firmaya danışmanlık da yapabilmektedir.

MİSYONUMUZ:
Bahçe Bitkileri Bölümü öğrencilerimize bölgesel, ulusal ve uluslararası alandaki tüm bilimsel yenilikleri aktarmak, meyve, sebze ve bağcılık alanlarında bağımsız olarak araştırma yapabilme yeteneği kazandırmaktır. Üretimin her aşamasında bahçe bitkileri sorunlarına çözümler üretebilecek, bu sahalarda bilimsel olayları ayrıntılı olarak inceleyebilecek ve yeni sentezler oluşturabilme becerilerini öğrencilerimize sağlamayı hedeflemektedir.

VİZYONUMUZ:
Bahçe bitkileri alanında verilen akademik bilgi, teknik ve araştırma alışkanlığı ile bu alanda yapılacak bilimsel çalışmaları evrensel düzeye çıkaracak ve ülkemiz bahçe bitkileri üreticisinin gelişmesini sağlayacak kadroları oluşturarak,  ülkemizin gelişmesine katkıda bulunacak meyve, sebze, bağ ve turunçgil yetiştiriciliği ve ıslahı konularında tohum üretiminden, ürünlerin tüketim aşamasına kadar mühendislik bilgileriyle donanmış aydın ve dürüst mühendisler yetiştirmek, aynı zamanda dünyadaki üniversitelerle yarışacak akademik kadroları oluşturmaktır. 

Bölümümüzün Benimsediği Değerler:
1-) Akademik özgürlük
2-) Dürüstlük
3-) Toplumsal sorumluluk ve çevre bilinci
4-) Yaratıcılık ve yenilikçilik
5-) Öğrencinin bilimsel ve sosyal gelişim düzeyini arttırmak.
5-) Eşitlik ve kişilik haklarına saygı
6-) Yaratıcı ve yenilikçi mezunlar yetiştirme konusundaki önderlik  etmek
7-) Araştırma faaliyetlerinin özgün ürünlere dönüşmesinin desteklenmesi

STRATEJİK AMAÇLAR
1- Çağdaş Eğitim ve Öğretim Düzeyine Erişmek
2-  Bilimsel Araştırma  ve Yayınların Nitelik ve Nicelik Yönünden İyileştirilmesi
3-  Ulusal ve Uluslararası Özel Sektör ve Üniversitelerle İşbirliğinin Geliştirilmesi
4- Bilim Adamı Yetiştirmeye Yönelik Çalışmalara Öncelik Verilmesi
 
LABORATUVARLAR:
Hasat Sonrası Fizyolojisi Laboratuvarı
Doku Kültürü Laboratuvarı
Biyoteknoloji-I Laboratuvarı
Biyoteknoloji –II Laboratuvarı
İklimlendirme Odası

ARAŞTIRMA ve UYGULAMA MERKEZLERİ
Antepfıstığı Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ebrulim Zeytinyağı Araştırma ve Uygulama Tesisi
Sert ve Yumuşak Çekirdekli Meyveler Ar-Ge ve Uygulama Bahçesi
Ar-Ge Bağı
Tam Otomasyonlu Sera
Ar-Ge Mantarhanesi
 

DUYURULAR

2020-2021 Güz Dönemi Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Bilim Sınavı sözlü olarak uzaktan online yapılacaktır.

ETKİNLİK HABERLERİ

FAKÜLTEMİZDE DÜZENLENECEK KONGRE VE SEMPOZYUMLAR