Hasta, engelli veya sağlıklı bireylerin potansiyellerini ve yaşam kalitelerini en üst seviyeye çıkaracak mesleki bilgi ve becerilerle donanmış, sağlığın korunması ve geliştirilmesi için her türlü disiplinler arası iş birliğini planlayabilen ve bu planlarda aktif rol alabilen, mensubu olduğu mesleğin temel bilgi ve klinik becerilerini kanıta dayalı ve etik değerlere sahip çıkarak yaşam boyu güncel tutabilen, mesleğine yönelik proje ve araştırmalarda rol alabilen, teknolojiyi takip eden- kullanan nitelik sahibi fizyoterapistler yetiştirmektir.