Klinik karar verme ve mesleki uygulama becerisi yüksek fizyoterapistler yetiştirerek toplum sağlığı ve refahının artırılmasında üzerine düşen görevi en iyi şekilde yapan bir eğitim- öğretim merkezi olmaktır. Yaptığı bilimsel araştırmalar, projeler, etkinlikler ve akademik çalışmalarla mesleğini ileriye taşıyan, yaptığı işe değer katan bir araştırma merkezi olmaktır.