Yrd. Doç. Dr. Hülya KARATAŞ Yrd. Doç. Dr. Selma KAHRAMAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği
Dahili: 3205 Dahili: 1189
hulya.karatas35@gmail.com skahraman1308@gmail.com
 
Yrd. Doç. Dr. Fatma ERSİN Yrd. Doç. Dr. Fatma KORUK
Halk Sağlığı Hemşireliği Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Dahili: 2483 Dahili: 3204
fatmaersin1@gmail.com fgozukara18@gmail.com
 
Yrd. Doç. Dr. Arzu TİMUÇİN Öğr. Gör. Dr. Mert KARTAL
Hemşirelikte Yönetim  Halk Sağlığı
Dahili: 2481 Dahili: 2484
timucinarzu@gmail.com akartal044@hotmail.com
 
  Öğr. Gör. Abdullah TAŞKIN Öğr. Gör. Nilgün OKŞAK
Tıbbi Biyokimya Fizyoloji
 Dahili: 1640 Dahili: 2484
abdullahtaskin52@harran.edu.tr nilgunoksak@harran.edu.tr 
 
Öğr. Gör. Feray Kabalcıoğlu BUCAK Arş. Gör. Derya TÜLÜCE
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Hemşirelik Anabilim Dalı
Dahili: 2484 Gazi Üniversitesi
 feraykabalcioglu@hotmail.com Doktora Programı
 
Arş. Gör. Duygu Yıldız KEMER Arş. Gör. Kadriye ŞAHİN
Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Akdeniz Üniversitesi Dahili: 3201
Doktora Programı biyologhun@hotmail.com
 
Arş. Gör. Özlem KACKİN Arş. Gör. Ali BALKAN
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı
Dahili: 3201 Dahili: 1640
ozlemkackin.711@gmail.com alibalkann02@harran.edu.tr
 
Arş. Gör. Mehmet Emin DÜKEN Arş. Gör. Emine KURT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Dahili: 1640 Dahili:
eminduken@harran.edu.tr ekurt@harran.edu.tr
   

BAĞLANTILAR

Akademik Takvim
Haftalık Ders Programı
Üniversiteyi Gez
YÖK
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Türk Hemşilere Derneği