Doç. Dr. Hülya KARATAŞ Dr. Öğretim Üyesi Selma
KAHRAMAN
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Halk Sağlığı Hemşireliği
Dahili: 3205 Dahili: 1189
hulya.karatas35@gmail.com skahraman1308@gmail.com
 
Dr. Öğretim Üyesi Fatma ERSİN Dr. Öğretim Üyesi Fatma KORUK
Halk Sağlığı Hemşireliği Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Dahili: 2483 Dahili: 3204
fatmaersin1@gmail.com fgozukara18@gmail.com
 
Dr. Öğretim Üyesi Arzu TİMUÇİN Dr. Öğretim Üyesi Mert KARTAL
Hemşirelikte Yönetim  Halk Sağlığı
Dahili: 2481 Dahili: 1711
timucinarzu@gmail.com akartal044@hotmail.com
 
  Dr. Öğretim Üyesi Derya TÜLÜCE Öğr. Gör.Dr. Abdullah TAŞKIN
İç Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Tıbbi Biyokimya
 Dahili: 1495 Dahili: 1460

deryatuluce@harran.edu.tr

drytlc87@gmail.com.tr

abdullahtaskin52@harran.edu.tr
 
Öğr. Gör. Feray Kabalcıoğlu BUCAK Öğretim Görevlisi Nilgün OKŞAK
Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği Fizyoloji
Dahili: 2484 Dahili: 2484
 feraykabalcioglu@hotmail.com

nilgunoksak@harran.edu.tr

 
Arş. Gör. Duygu Yıldız KEMER Arş. Gör. Kadriye ŞAHİN
Hemşirelik Anabilim Dalı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Akdeniz Üniversitesi Dahili: 3201
Doktora Programı biyologhun@hotmail.com
 
Arş. Gör. Özlem KACKİN Arş. Gör. Ali BALKAN
Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Cerrahi Hemşireliği Anabilim Dalı
Dahili: 3201 Dahili: 1640
ozlemkackin.711@gmail.com alibalkann02@harran.edu.tr
 
Arş. Gör. Mehmet Emin DÜKEN Arş. Gör. Emine KURT
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği
Dahili: 1640 Dahili:
eminduken@harran.edu.tr ekurt@harran.edu.tr
 
Öğr.Gör. Yasemin YILMAZ Öğr.Gör. Rabia KÜRÜMLÜOĞLUGİL
Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı
Dahili: 1710 Dahili: 1710
yaseminyilmaz@harran.edu.tr r.kurumluoglugil@harran.edu.tr

BAĞLANTILAR

Akademik Takvim
Haftalık Ders Programı
Üniversiteyi Gez
YÖK
Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
Türk Hemşilere Derneği