Unvan, Ad – Soyad: Anabilim Dalı: Telefon: E-Posta:
Prof. Dr. Abdullah ÇELİK Yönetim Bilimleri 0414 318 3000/3545 acelik@harran.edu.tr
Prof. Dr. Mithat Arman KARASU Kentleşme ve Çevre Sorunları  0414 318 3000/3529 mithatkarasu@yahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi Abdullah TAŞTEKİN Kentleşme ve Çevre Sorunları  0414 318 3000/3536 atastekin@yahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi  Ahmet TERZİOĞLU Hukuk Bilimleri  0414 318 3000/1062 a.terzioglu@yahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi A. Vahap  ULUÇ Siyaset ve Sosyal Bilimler  0414 318 3000/1078 ulucvahap@yahoo.com
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KAYAN Kentleşme ve Çevre Sorunları  0414 318 3000/1066 akayan@harran.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Yunus Can POLAT Kamu Yönetimi 0414 318 3000/1836 yunus.c.polat@harran.edu.tr
Arş. Gör. Ömer Faruk BİLBAY Siyaset ve Sosyal Bilimler 0414 318 3000/1813 farukbilbay@harran.edu.tr
Arş. Gör. Ali Burak AKSUNGUR Hukuk Bilimleri  0414 318 3000/1814 aliburakaksungur@harran.edu.tr