Ad – Soyad: Görevi: Telefon: E-Posta:
Nesrin KAYA Bölüm Sekreteri 0414 318 3000/1801 nkaya@harran.edu.tr