Kapak/İçindekiler
Başlık
PDF
 Kapak
 İçindekiler
Araştırma makalesi
Başlık/Yazarlar
PDF
 Meme kanseri olgularında HER2/neu tespitinde IHK ve FISH yöntemlerinin karşılaştırılması (Türkçe)
Comparison of the IHC and FISH methods in the determination of HER2/neu in patients with breast cancer
  Sıddıka Fındık, Hatice Toy
 Renal İskemi-reperfüzyonda uzak organ zedelenmesi: Melatoninin karaciğer histopatolojisine etkisi (Türkçe)
End organ injury in renal ischemia reperfusion: The effect of melatonin on hepatic histopathology 
  Mete Köksal, Zehra Kurçer, Elif Oğuz, Füsun Baba, Nurten Aksoy
 TP53 geninin biyoinformatik araçlarla analizi (English)
ANALYSIS OF TP53 GENE USING BIOINFORMATICS TOOLS 
  Fuat Dilmeç, Mete Köksal, Abdullah Özgönül, Ali Uzunköy
 Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarında incelenen parazitlerin değerlendirilmesi (Türkçe)
Evaluation of parasitological examination of stools in the Microbiology Laboratory of the Sanliurfa Education and Research Hospital 
  Ayşegül Çiçek, Fazilet Duygu, Ayser Uzala Mızraklı
 Osmanlı imparatorluğunda adli tıbbın kurucusu: Charles Ambroise Bernard (English)
The founder of forensic medicine in Ottoman Empire: Charles Ambroise Bernard 
  Cem Uysal, Mustafa Karapirli, Mehmet Akif İnanıcı
Olgu sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Redo hastada asendan aort anevrizması cerrahi replasmanı: Olgu sunumu 
Surgical replacement of ascending aorta aneurysm in a redo patient: Case report
  Osman Tansel Darçın
 Ev kazası sonucu oluşan eş zamanlı iki taraflı öne omuz çıkığı 
Bilateral anterior shoulder dislocation due to home accident
  Tolga Karcı, Sevinç Karcı
 İleri derecede trakeal deviasyonu olan hastada çift lümenli tüp deneyimimiz: Olgu Sunumu
Patient with severe tracheal deviation in the double-lumen tube experience: A Case Report
  Adnan Tüfek, Zeynep Baysal Yıldırım, Haktan Karaman, Gönül Ölmez Kavak, Doğan Akarca, Mehmet Ali Yaman
 Bilateral dev konka bülloza 
Bilateral giant concha bullosa
  Ferhat Bozkuş, İsmail İynen
 Böbrek onkositomu: İki olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi (English)
Renal oncocytoma: Two case report and review of the literature
  Halil Çiftçi, Mehmet Emin Guldur, Murat Savaş, Adem Altunkol, Halil Ferhat Öncel, İsmail Yağmur
Editöre mektup
Başlık/Yazarlar
PDF
 Kenyada çocuk cerrahı olmak (Türkçe)
Being a pediatric surgeon in Kenya
  Muazez Çevik
Kısa rapor
Başlık/Yazarlar
PDF
 Kadın infertilitesi ile kalp hızı değişkenliğinin ilişkisi (Türkçe)
Association of female infertility and heart rate variability
  Mehmet Vural, Yusuf Sezen, Halef Aydin, Ali Yıldız
Görüntü sunumu
Başlık/Yazarlar
PDF
 Canavan hastalığı: Manyetik rezonans ve MR spektroskopi bulguları (Türkçe)
Canavan disease: Magnetic resonance and MR spectroscopy findings
  Hasan Çeçe, Sema Yıldız, Mustafa Çalık