Harran Üniversitesi ZiraatFakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü olarak Şanlıurfa'ya yaklaşık 20 km uzaklıkta bulunan Osmanbey Yerleşkesinde Bilime ve Tarım sektörüne hizmet etmekteyiz. Bölümümüzde 7 Profesör, 4 Doçent, 1 Dr. Öğr. Üyesi 1 araştırma görevlisi olamak üzere 13 akademik personel  yer almaktadır. İlgili akademisyenler hakkında bilgi edinmek için aşağıda verilen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.
 
Prof.Dr. Salih AYDEMİR (Bölüm Başkanı)


 
Görevi Bölüm başkanı
Görevli olduğu birim Ziraat Fakültesi
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
E-posta salihaydemir@harran.edu.tr,
 aydemirsalih15@gmail.com
Telefon 04143183000 Dahili: 3674
   
Erişim linkleri


 
Prof.Dr. Cengiz KAYA (Dekan) 


 
   
Görevi Dekan
Görevli olduğu birim Ziraat Fakültesi
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
E-posta ckaya@harran.edu.tr    c_kaya70@yahoo.com
Telefon 04143183000 Dahili: 3470
   
Erişim linkleri
 

 
Prof.Dr. Abdulkadir SÜRÜCÜ ​(Dekan Yardımcısı)


 
Görevi Dekan Yardımcısı
Görevli olduğu birim Ziraat Fakültesi
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
E-posta asurucu@harran.edu.tr
akadir63@yahoo.com
Telefon 04143183000 Dahili:(3677)
   
Erişim linkleri

 
Prof.Dr. Mehmet Ali ÇULLU


 
Görevi Öğretim Üyesi
Görevli olduğu birim Ziraat Fakültesi
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
E-posta macullu@harran.edu.tr
Telefon 04143183000 Dahili: 3668
   
Erişim linkleri 
 
Prof.Dr. Ali SEYREK


 
Görevi Öğretim Üyesi
Görevli olduğu birim Ziraat Fakültesi
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
E-posta aseyrek@harran.edu.tr
Telefon 04143183000 Dahili: 3672
   
Erişim linkleri


 
Prof.Dr. Ali Volkan BİLGİLİ

Görevi Öğretim Üyesi
Görevli olduğu birim Ziraat Fakültesi
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
E-posta vbilgili@harran.edu.tr 
alivolkan52@yahoo.com
Telefon 04143183000 Dahili: 1091
   
Erişim linkleri

  
Prof.Dr. Recep GÜNDOĞAN 


 
Görevi Öğretim Üyesi
Görevli olduğu birim Ziraat Fakültesi
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
E-posta rgundogan@harran.edu.tr,
recepgundogan60@gmail.com
Telefon 04143183000 Dahili: 3712
   
Erişim linkleri

 
Prof.Dr. Hikmet GÜNAL 

Proje Ekibi | Soil Quality - Toprak Kalitesi 
Görevi Öğretim Üyesi
Görevli olduğu birim Ziraat Fakültesi
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
E-posta hikmetgunal@harran.edu.tr,
Telefon 04143183000 Dahili: 3678
   
Erişim linkleri
 
Doç.Dr.Mehmet ŞENBAYRAM


 
Görevi Öğretim Üyesi
Görevli olduğu birim Ziraat Fakültesi
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
E-posta msenbay@harran.edu.tr
Telefon 04143183000 Dahili: 3673
   
Erişim linkleri


 
Prof.Dr. Erdal SAKİN


 
Görevi Öğretim Üyesi
Görevli olduğu birim Ziraat Fakültesi
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
E-posta esakin@harran.edu.tr
sakinerdal@gmail.com
Telefon 04143183000 Dahili: 3683
   
Erişim linkleri
 

 
Doç.Dr. Ahmet ALMACA


 
Görevi Öğretim Üyesi
Görevli olduğu birim Ziraat Fakültesi
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
E-posta almaca@harran.edu.tr
Telefon 04143183000 Dahili: 3675
 
Erişim linkleri
 
 
Dr. Ögr. Üyesi Sema KARAKAŞ DİKİLİTAŞ


 
Görevi Öğretim Üyesi
Görevli olduğu birim Ziraat Fakültesi
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
E-posta skarakas@harran.edu.tr
Telefon 04143183000 Dahili: 3679
 
Erişim linkleri
 


 
Arş. Gör. Ali SARIOĞLU


 
Görevi Öğretim Elemanı
Görevli olduğu birim Ziraat Fakültesi
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
E-posta asarioglu@harran.edu.tr 
Telefon 04143183000 Dahili:3661
   
Erişim linkleri
 
Arş. Gör. Ferhat UĞURLAR


 
Görevi Öğretim Elemanı
Görevli olduğu birim Ziraat Fakültesi
Bölümü Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
E-posta fugurlar@harran.edu.tr
Telefon 04143183000 Dahili:2345
 
Erişim linkleri