1.YIL              
               
I.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA
1 626130 FİZİK I Z 4 2 2 4
2 626131 KİMYA I Z 4 2 2 4
3 626132 MATEMATİK I Z 4 4 0 4
4 626133 İKLİM BİLGİSİ Z 2 2 2 4
5 626134 YABANCI DİL I Z 2 2 0 2
6 626135 A.İ.İ.T. I Z 2 2 0 2
7 626136 TÜRK DİLİ I Z 2 2 0 2
8 626137 BOTANİK I Z 4 2 2 4
9 626138 TARIMSAL EKOLOJİ Z 2 2 0 2
10 626139 TARIMSAL ORYANTASYON I Z 8 0 8 2
               
TOPLAM 34 20 16 30
               
               
               
II.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA
1 626230 KİMYA-II Z 4 2 2 4
2 626231 MATEMATİK-II Z 4 4 0 4
3 626232 YABANCI DİL-II Z 2 2 0 2
4 626233 A.İ.İ.T. II Z 2 2 0 2
5 626234 TÜRK DİLİ-II Z 2 2 0 2
6 626235 GENEL MİKROBİYOLOJİ Z 4 2 2 4
7 626236 UYGULAMALI JEOLOJİ Z 4 2 2 4
8 626237 ANALİTİK KİMYA-I Z 4 2 2 4
9 626238 TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİ Z 2 2 0 2
10 626239 TARIMSAL ORYANTASYON II Z 8 0 8 2
               
TOPLAM 36 20 16 30
               
               
               
2.YIL              
III.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA
1 626330 İSTATİSTİK Z 4 2 2 4
2 626331 AKIŞKANLAR MEKANİĞİ Z 4 2 2 4
3 626332 TOPRAK BİLİMİ-I Z 4 2 2 4
4 626333 TARIM ALET VE MAKİNELERİ Z 4 2 2 4
5 626334 HAYVAN YETİŞTİRME Z 4 2 2 4
6 626335 BİTKİ KORUMA Z 4 2 2 4
7 626336 ANALİTİK KİMYA-II Z 4 2 2 4
8 626337 TOPRAK KİRLİLİĞİ Z 2 2 0 2
               
TOPLAM 30 16 14 30
               
               
               
IV.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA
1 626430 GENEL EKONOMİ Z 3 3 0 4
2 626431 ARAŞTIRMA VE DENEME MET. Z 4 2 2 4
3 626432 TOPRAK BİLİMİ-II Z 4 2 2 4
4 626433 BAHÇE BİTKİLERİ Z 4 2 2 4
5 626434 TARLA BİTKİLERİ Z 4 2 2 4
6 626435 SULAMA VE DRENAJ Z 4 2 2 4
7 626436 ÖLÇME BİLGİSİ Z 4 2 2 4
8 626437 KARTOĞRAFYA Z 4 2 0 2
TOPLAM 31 17 12 30
               
               
               
               
3.YIL              
V.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA
1 626530 TOPRAK KİMYASI Z 4 2 2 4
2 626531 TOPRAK ANALİZLERİ Z 6 2 4 5
3 626532 MESLEKİ UYGULAMA I Z 4 0 4 4
4 626533 BİTKİ FİZYOLOJİSİ Z 2 2 0 2
5 626534 TOPRAK FİZİĞİ Z 4 2 2 4
6 626535 TOPRAK OLUŞUMU Z 6 2 4 5
7 626536 5-S1) Mineroloji-Petrografi S 2 2 0 3
8 626537 5-S2) Organik Tarım S 2 2 0 3
9 622538 5-S3) Karbon döngüsü S 2 2 0 3
10 626539 5-S4) Adli Toprak Bilimi S 2 2 0 3
11 626551 Bölümden Seçmeli Ders-1 S        
12 626552 Bölümden Seçmeli Ders 2 S        
               
TOPLAM 34 14 14 30
                
               
                                                                                  VI.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA
1 626630 JEOMORFOLOJİ Z 4 2 2 4
2 626631 BİTKİ BESLEME Z 4 2 2 4
3 626632 TOPRAK MİNEROLOJİSİ Z 2 2 0 2
4 626633 BİTKİ ANALİZLERİ Z 4 2 2 4
5 626634 MESLEKİ UYGULAMA-II Z 4 0 4 4
6 626635 TOPRAK SINIFLANDIRMASI Z 3 3 0 3
7 626636 S1) Toprağın endüstriyel kullanımı S 2 2 0 3
8 626637 6-S2) Toprak-Bitki-Su İlişkileri S 2 2 0 3
9 626638 6-S3) Toprak Yönetimi ve Sera Gazlarının Etkisi S 2 2 0 3
10 626639 6-S4) Bitki Besin Elementi Stresi S 2 2 0 3
11 626640 6-S4) Toprak Su Koruma S 2 2 0 3
12 626661 Bölüm Seçmeli Ders-1 S        
13 626662 Bölüm Seçmeli Ders-2 S        
15 626664 Diğer Bölüm Seçmeli Ders-2          
               
TOPLAM 31 19 10 30
               
4.YIL              
VII.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA
1 626730 Gübreler ve Gübreleme Z 4 2 2 4
2 626731 Uzaktan Algılama ve CBS Z 4 2 2 4
3 626732 Toprak Etüd ve Haritalama Z 4 2 2 4
4 626733 Toprak Verimliliği Z 4 2 2 4
5 626734 Bitirme Tezi I Z 4 0 4 4
6 626735 Toprak Biyolojisi Z 4 2 2 4
8 626737 S1) Tarımsal Bilirkişilik S 2 2 0 3
9 626738 S1) Türkiye Toprakları S 2 2 0 3
10 626739 S2) Bilimsel sunum tekniği S 2 2 0 3
11 626740 S2) Örnekleme ve Jeoistatistiğe Giriş S 2 2 0 3
12 626771 Bölümden Seçmeli Ders-1 S        
13 626772 Diğer Bölüm Seçmeli Ders-1 S        
               
TOPLAM 32 14 16 30
               
               
               
                    VIII.YARIYIL
SIRA KODU DERS Z/M/S HAFTALIK DERS SAATİ AKTS
TOPLAM TEORİ UYGULAMA
1 62830 Toprak Islahı ve Düzenleyicileri S 4 2 2 4
2 626831 Toprak ve Su Yönetimi S 4 2 2 4
3 626832 Çevre Sosyolojisi ve Çevre Bilinci S 3 3 0 3
4 626833 Mesleki İngilizce II S 2 2 0 2
5 626834 Arazi Toplulaştırması S 4 2 2 4
6 626835 Toprak Tuzlulaşması S 2 2 0 2
7 626836 Toprakların Bitkisel İyileştirilmesi Z 2 2 0 2
8 626837 Toprak ve Sulama Suyu Kalitesi S 3 3 0 3
9 626838 Etkili İletişim Becerileri S 2 2 0 2
10 626839 Bitirme Tezi II S 4 0 4 4
11 626840 İş Yeri Eğitimi S   0 36 26
TOPLAM 30 20 10 30