ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Sabri YURTSEVEN
Doğum Tarihi: 22 EKİM 1970 Sivas
 
Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Lisans  Zootekni Atatürk Üniversitesi 1993
Y. Lisans  Zootekni Harran Üniversitesi 1996
Doktora  Zootekni Çukurova Üniversitesi 2004
 
 
Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı:
Japon Bıldırcınlarında Değişik Ham Protein Seviyelerinde Lisin ve Metiyonin İlavesinin Performans ve Bazı Karkas Özelliklerine Etkisi
Danışman: Rahmi KANAT (Yrd. Doç. Dr.)
 
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı ve Danışman(lar)ı:
Rasyondaki Farklı Enerji ve Protein Kaynaklarının Laktasyondaki Keçilerin Yem Tercihlerine, Süt Verim ve İçeriğine Etkileri
Danışman: Murat GÖRGÜLÜ (Prof. Dr.)
 
Görevler:
Görev Unvanı

Görev Yeri

Yıl
Ar.Gör. Ziraat Fakültesi Harran Üniversitesi 1994-1996
Ar.Gör. Ziraat Fakültesi Çukurova Üniversitesi 1997-2004
Dr.Ar.Gör. Ziraat Fakültesi Harran Üniversitesi   2004-2008
Yr.Doç.Dr. Ceylanpınar MYO Harran Üniversitesi 2009-2013
Doç.Dr. Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bl. 2013-
 
 
İdari Görevler:
Harran Üniversitesi Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009’dan bu güne devam ediyor
Harran Üniversitesi Ceylanpınar Meslek Yüksekokulu Müdür yardımcılığı, 2009-2013
 
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Bingöl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Zootekni Kısmı Editörlüğü
Zootekni Derneği
Ödüller:
Uluslararası Bilimsel Yayın Teşvik Ödülü 2004 Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünce

Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2009-2010 Güz Yabancı dil 2   25
Hayvan yetiştirme 2   25
Temel bilgi teknolojileri (bilgisayar) 1 2 25
İlkbahar Hayvan Besleme 1 2 22
       
       
2010-2012 Güz Yabancı dil 2   25
Hayvan yetiştirme 2   25
       
İlkbahar Hayvan Besleme 1 2 22
2013 İlkbahar Hayvan Besleme Biyokimyası      
 

Projelerde Yaptığı Görevler:
1-Çukurova Bölgesinde sıcak yaz aylarında süt sığırı rasyonlarında yağ, rumende yıkıma dirençli kaliteli protein kullanımı ve duş uygulamasının süt verimi ve kompozisyonuna etkileri (DPT 2001-K-120-380 2001.Yardımcı araştırmacı olaraktamamlandı)
2- Selection and characterisation of cereal genotypes with high zinc efficiency and evaluation of bioavailability of zinc in wheat for the central anatolia region. NATO-SFS Project 1993-1999 Yardımcı araştırmacı olaraktamamlandı)
3-Laktasyondaki Ruminantlarda Metan Yayılımının Azaltılması ve Rumende Uygun Uçucu Yağ Asit Dengesi için Yemleme Stratejileri (Tubitak Projesi Yürütücü-Proje Tamamlandı), 2008 TOVAG-107O858
4- Glikofit ve Halofit Yem Bitkilerinin Harran Ovası Tuzlu Topraklarına Adaptasyonu ve Toprağın Fiziko-Kimyasal Özelliklerine Olan İyileştirici Etkileri (Tubitak Projesi Araştırmacı-Tamamlandı), 2009 TOVAG-106O145

ESERLER
A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : Uluslar arası indekslerde tarananlar (ISI) ile belirtilmiştir.
A1. Yurtseven, S. 2011. Determination of the Feed Values of Çaşir (Prangos ferulacea) and Goat’s Thorn (Astragalus gummifera) Located in Natural Plant Flora of the Southeastern Anatolia Region. Kafkas Univ Vet Fak Derg (ISI) , 17(6) 909-915. (ISI)
 
A2.Tasdemir, A. R., Görgülü, M., Serbester, U., Yurtseven, S. 2011. Influence of dietary fat, L-carnitine and niacin on milk yield and milk composition of dairy cows in midlactation. Cuban Journal of Agricultural Science, 45(2) 123-129. (ISI)
 
A3. Ayasan, T., Yurtseven, S., Baylan, M., Kutlu, H.R. 2011. Effects of boric acid supplementation on egg production and quality. Indian Journal of Animal Sciences, 81(5) 534-536.(ISI)
A4. Yurtseven, S., Cetin, M., Ozturk, I., Can, A., Boga, M., Sahin, T., Turkoglu, H. 2009. Effect of Different Feeding Method on Methane and Carbon Dioxide Emissions Milk Yield and Composition of Lactating Awassi Sheep. Asian J.Anim and Vet Sci. 4(6) 278.287. DOI: 10.3923/ajava.2009.278.287(ISI)
A5.Yurtseven, S., Ozturk, I. 2009. Influence of Two Sources of Cereals (Corn Or Barley), in Free Choice Feeding on Diet Selection, Milk Production Indices and Gaseous Products (CH4 And CO2) in Lactating Sheep. Asian J.Anim and Vet Sci. 4(2) 76.85 DOI: 10.3923/ajava.2009.76.85.(ISI)
A6. Konca, Y., Kirkpinar, F., Mert, S.,  Yurtseven, S. 2009. Effects of Dietary Ascorbic Acid Supplementation on Growth Performance, Carcass, Bone Quality and Blood Parameters in Broilers During Natural Summer Temperature. Asian J.Anim and Vet Sci. 4(3).P.139.147 DOI: 10.3923/Ajava.2009.139.147. (ISI)
A7. Yurtseven, S., Çetin, M., Şengül, T., Sögüt, B. 2008. Effect of Sage Extract (Salvia Officinalis) on Growth Performance, Blood Parameters, Oxidative Stress and DNA Damage in Partridges. South African J.Anim. Sci. 38 (2)145.152. (ISI)
A8. Şengül, T., Çetin, M., Söğüt, B., Yurtseven, S. 2008. Effects of Dietary Vitamin E Levels on Egg Production Traits, Fertility and Hatching Rate in Laying Partridges. J. Appl. Anim. Res. 34:77.80. (ISI)
A9. Çetin, M., Yurtseven, S., Şengül, T., Sögüt, B. 2008. Effect of Black Seed Extract (Nigella Sativa) on Growth Performance, Blood Parameters, Oxidative Stress and DNA Damage of Partridges. J. Appl. Anim. Res. 34 (2008) : 121.125 (ISI)
A10. Gorgulu, M., YurtsevenS., Kutlu, H.R., Serbester, U. 2008. Effects of Grain and Protein Sources on Diet Preferences, Milk Yield and Milk Composition of Choice. Fed German Fawn X Hair Crossbred Goats in Mid Lactation. Journal of Animal and Veterinary Advances 7 (10): 1241.1251. DOI: javaa.2008.1241.1251(ISI) (Doktora tezime ait bulguları da içermektedir).
A11. Sengül, T., YurtsevenS., Cetin, M., Kocyigit, A., Sögüt, B. 2008. Effect of Thyme (T. Vulgaris) Extracts on Fattening Performance, Some Blood Parameters, Oxidative Stress and DNA Damage in Japanese Quails. Journal of Animal and Feed Sciences, 17, 2008, 608–620. (ISI)
A12. Cetin, M., Sengul, T., Sogut, B and Yurtseven, S. 2007. Comparison of Growth Models of Male and Female Partridges. J. Biological Science (6), 964-968.
A13. Serbester, U., Görgülü, M., Kutlu, H.R., Yurtseven, S., Arieli, A., Kowalski, Z. 2005. The Effect of Sprinkler Fan, Fish Meal or Dietary Fat on Milk Yield and Milk Composition of Dairy Cows in Mid Lactation J.of Anim and Feed Sci. 14.2005, 639.653. (ISI)
A14. Ayasan, T., YurtsevenS., Baylan, M., Canogullari, S. 2005. The Effects of Dietary Yucca Schidigera on Egg Yield Parameters and Egg Shell Quality of Laying Japanese Quails (Coturnix coturnix japonica) Int Poult Sci 4: 159-162.
A15. Görgülü, M. Yurtseven, S, Unsal, İ, Kutlu, H.R. 2004 Effect of Dietary Supplemental Yucca Schidigera Powder on Fattening Performance of Male Lambs. J.Appl. Anim. Res. 25, 33.36. (ISI)
A16. Yurtseven, S., Görgülü, M. 2004. Effect of Grain Sources and Feeding Methods, Free Choice vs Total Mixed Ration, on Milk Yield and Composition of German Fawn X Hair Crossbred Goats in Mid Lactation. J.of Anim. and Feed Sci. 13, 417.428. (ISI) (Doktora tezinden)
A17. Görgülü, M., Alicja Suita, Yurtseven, S., Öngel, E., Kutlu, H.R. 2003. Effect of Probiotics on Growing Performance and Health of Calves. Cuban Journal of Agricultural Sci. 37,No.2. 125.129. (ISI)
A18. Şengül, T., Yurtseven, S., Polat, T. 1999. Entansif ve Yarı Entansif Koşullarda (Özel Olarak Tesis Edilmiş Hindi Meralarında) Yetiştirilen Bronz Hindilerin Besi Perfomansları ve Karkas Özellikleri Bakımından Karşılaştırılması. Türk Veterinerlik ve Hayvancılık Dergisi. (23)3: 489.403. (ISI)
B. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler :
 
B1. Kutlu, H.R., Ünsal, İ., Karaman, M., Görgülü, M., Yurtseven, S., Baykal, L. 1998  Yucca Schidigera Exract: A Natural Feed Additive Affecting Performance of Broiler Chicks. 10th European Poultry Conference, 21-26 June. Abstract Book, Pp:95, Jaruselam, İsrael
C. Yazılan Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler :
D. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler :
D1. Yurtseven, S. 2011. The Nutrient and Energy Contents of Medicago Varieties Growth in Salt-affected Soils of the Harran Plain. Hayvansal üretim dergisi 52(2), 39-45
D2. Boğa, M., Görgülü, M., Yurtseven, S. 2008. Ruminant Hayvanlarda Telafi Edici Büyüme ve Etkileri. Hayvansal Üretim 49(2): 52-59.
D3- Yurtseven, S., Boga, M. 2007. Ruminantlarda Yem Tercihinin Oluşumu. Hayvansal Üretim Dergisi. 48,(1) 61-67.
D4- Yurtseven, S., Görgülü, M. 2007. The Effect of Multiple Choices for Grain and Protein Sources of Differing in Ruminal Degradability on Diet Selection and Performance of Lactating Goats. Hayvansal Üretim 48 (2): 7-14
D5- Yurtseven, S. 2005. Hayvan Beslemede Saponinler. Yem Magazin Dergisi Eylül, Sayı:41.
D6.Ayaşan,T., Okan, F., Yurtseven, S., Uluocak, A.N., Baylan, M 2002. Karma Yeme Borik Asit Katkısının Japon Bıldırcınlarının Besi ve Karkas Özelliklerine Etkisi. J. Agric. Fac. Ç. Ü. 17 (3) 1-6.
D7. Kutlu, H.R., Ünsal, İ., Karaman, M., Görgülü, M., Yurtseven, S. ve Baykal, L. 1998. Etlik Piliçlerin Performansı Üzerine Yucca Schidigera Tozunun Etkisi. Yem Magazin, 21:29-32.  (Özet halinde yayınlanan B1 kodlu uluslararası bildirinin Türkçe hazırlanmış tam makalesi)
D8-Ayaşan,T., Yurtseven, S., Karakozak, E. 1999. Kanatlı Beslemesinde Lisin ve Önemi. TIGEM Dergisi (13):71:9-15. Nisan Mayıs Haziran sayısı.
D9- Yurtseven, S. 2013. Hayvan Beslemenin Nihai Ürünü Dışkı ve Gaz Üretim Potansiyeli. Sütçü İmam Üniversitesi Doğa bilimleri Dergisi Kahramanmaras Sutcu Imam University Journal of Natural Sciences. 16(1)62-69.
E. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler:
E1- Kılıç, U., Yurtseven, S., Boğa, M., Aydemir, S. 2011.  7. Bazı Buğdaygil Yem Bitkilerinin Besin Madde İçerikleri ve In Vitro Gaz Üretimi Üzerine Toprak Tuz Düzeyinin Etkisi. 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Eylül. S. 128. Adana
 
E2-Yurtseven, S., Çetin, M., Öztürk, I., Boğa, M., Can, A. 2011. Laktasyondaki Koyunlarda Metan Yayılımının Azaltılması için Değişik Yemleme Uygulamaları 7. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi. Eylül. S.163. Adana (A4 ve A5 kodlu eserler birleştirilip özetlenerek kongrede sunulmuştur).
 
E3. Yurtseven, S., Doğan, Z., Serbester, U., Görgülü, M. 2010. Alman Alaca × Kıl Melezi Keçilerin Besin Madde Tüketimleri ile Süt Verim ve İçeriği Arasındaki İlişkilerin Fenotipik ve Kanonik Korelasyon ile Tahmini. Ulusal Keçicilik Kongresi 24-26 Haziran. S. 261-265. Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkale.
E4Yurtseven, S., Şengül, T. 2009. Organik ve Geleneksel Yöntemlerle Üretilen Tavuk Eti ve Yumurtanın Bazı Kalite Özellikleri, Lezzet ve Sağlık Açısından Karşılaştırılması. 6.Zootekni Bilim Kongresi. 24-26 Haziran. S.261 Erzurum
E5- Yurtseven, S., Doğan, Z., Öztürk, İ., Çetin, M. 2007. Türkiye’de Hayvansal Üretimin Gelişme Durumu ve Karma Yem Üretimindeki Değişmelerin Trend Analizi ile İncelenmesi. 5.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi 5-8 Eylül. S.71 Van. (2005-2006 yılına kadarki son 10 yıllık karma yem üretiminin hayvansal üretime ne derece yansıdığı araştırılmıştır)
E6-Görgülü, M., Özkütük, K., Yurtseven, S., Göncü, S. 1999. Süt İkame Yemi ile Buzağı Üretmenin Buzağı Performansına Etkileri. Ulusal Hayvancılık 99 Kongresi 99-102. Ege Uni. Ziraat Fak. 21-24 Eylül 1999 İzmir
E. Yurtseven, S., Boğa, M. 2009. Ruminantlarda metan yayılımın azaltılması. 6.Zootekni Bilim Kongresi. 24-26 Haziran. S.261 Erzurum (derleme poster)
Öğrenci Kongreleri
E7- Karageçili, R., Bökü, E., Elmas, H., Özçelik, S., Küçükoğlu, M., Alakuş, B., Yurtseven, S., Boğa, M., Öztürk, I. 2009. Orta Laktasyondaki İvesi Koyunlarında Metan Üretimini Etkileyen Faktörler. Gazi Osman Paşa Üniversitesi 5.Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi. 21-25 Mayıs S.28 Tokat. (Daha önceden yapılmış metan üretimi ile ilgili tüm denemelerdeki değerlere regresyon ve korelasyonlar uygulanarak bazı ilişkiler elde edilmiş ve öğrencileri bilime teşvik için kongreye gönderilmiştir.) 
E8-Şengul, A.Y., Yurtseven, S. 2007. Süt Sığırlarında Silajın Önemi ve Silaj Kalitesini Etkileyen Faktörler. Sütçü İmam Üniversitesi 3. Ulusal Zootekni Öğr. Kongresi 17-18 Mayıs 299-305. K. Maraş.
E9- Kılıç, Ü., Garipoğlu, A.V., Boğa, M., Yurtseven, S. 2008. Bazı Yem Hammaddelerinin In Vitro Gaz Üretimi, Rumen Parçalanabilirlikleri ve Enerji İçeriklerinin Belirlenmesi. 4.Ulusal Öğr. Kongresi. S. 248-253. 15-17 Mayıs 19 Mayıs Üni. Samsun.
E10- Boğa, M., YurtsevenS., Kılıç, U. 2008. Süt Sığırlarında Ayak Sağlığının Korunması ve Süt Veriminde Biotinin Önemi. 4.Ulusal Öğr. Kongresi. S. 111-115. 15-17 Mayıs 19 Mayıs Üni. Samsun.