Yıl   2023
 Dönem   Ocak Aralık
 AHCI- SCI - ESCI - SSCI - eSSCI İndexlerde
 Taranan Yayın Sayısı 
7
 TR Dizin
 Yayın Sayısı
1
 Diğer İndekslerdeki (Uluslararası Hakemli
 Dergilerdeki Makale / Tam Metin Bildiri) Yayın Sayısı
5
 Diğer İndekslerdeki (Ulusal Hakemli Dergilerdeki
 Makale / Tam Metin Bildiri)  Yayın Sayısı
-
 Diğer İndekslerdeki (Uluslararası Hakemli Kitap /
 Kitap Bölümü) Yayın Sayısı
-
 Diğer İndeksler (Ulusal Hakemli Kitap /
 Kitap Bölümü)  Yayın Sayısı
-
 Erişim Linki Yayın Bilgilendirme Formu (İndir)