ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ BOLOGNA BİLGİ PAKETİ VE DERS İÇERİKLERİ
 
1. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
628130 Botanik I 2 2 3 4
628131 Zooloji I 2 2 3 4
628132 Fizik I 2 2 3 4
628133 Kimya I 2 2 3 4
628134 Matematik I 4 0 4 4
628135 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi I 2 0 2 2
628136 Türk Dili I 2 0 2 2
628137 Yabanci Dil I 2 0 2 2
628138 Tarim Tarihi Deontolojisi 2 0 2 2
628139 Tarimsal Oryantasyon I 0 8 4 2
Toplam 20 16 28 30
           
2. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
628230 Moleküler Biyoloji 2 2 3 4
628231 Genel Mikrobiyoloji 2 2 3 4
628232 Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi II 2 0 2 2
628233 Türk Dili II 2 0 2 2
628234 Yabanci Dil II 2 0 2 2
628235 Zooloji II 2 2 3 4
628236 Biyokimya 2 2 3 4
628237 İstatistik 2 2 3 4
628238 Tarimsal Ekoloji 2 0 2 2
628239 Tarimsal Oryantasyon II 0 8 4 2
Toplam 18 18 29 30
           
3. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
628330 Hayvan Yetiştirme 2 2 3 4
628331 Toprak Bilimi I 2 2 3 4
628332 Yem Bilimi ve Teknolojisi 2 2 3 4
628333 Genetik 2 0 2 2
628334 Tarla Bitkileri 2 2 3 4
628335 Genel Ekonomi 3 0 3 4
628336 Bal Arısı Yetiştirme 2 2 3 4
628337 Çayır Mera Yem Bitkileri 2 2 3 4
Toplam 17 14 23 30
           
4. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
628430 Bahçe Bitkileri 2 2 3 4
628431 Bitki Koruma 2 2 3 4
628432 Sulama ve Drenaj 2 2 3 4
628433 Kanatli Hayvan Yetiştirme 2 2 3 4
628434 Tarim Alet ve Makineleri 2 2 3 4
628435 Tarim Ekonomisi 2 2 3 4
628436 Hayvan Refahı 2 0 2 2
628437 Araştirma Deneme Metodları 2 2 3 4
Toplam 16 12 22 30
           
5. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
628530 Hayvan Hastalıkları ve Sağlık Koruma 2 0 2 2
628531 Hayvan Besleme Biyokimyası 2 0 2 2
628532 Kanatlı Hayvan Besleme 2 2 3 4
628533 Hayvan Beslenme Fizyolojisi ve Metabolizması 2 0 2 2
628534 Hayvan Barınaklarının Planlanması 2 0 2 2
628535 Varyasyon Kaynakları 2 0 2 2
628536 Mesleki Uygulama I 0 4 2 4
628551 Bölümden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 Akts 2 0 2 3
628552 Bölümden Seçmeli Ders-2 (2 Kredi) 3 Akts 2 0 2 3
628553 Diğer Bölümlerden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 Akts 2 0 2 3
628554 Diğer Bölümlerden Seçmeli Ders-2 (2 Kredi) 3 Akts 2 0 2 3
Toplam 20 6 23 30
5. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
628537 5-S1) Atçılık 2 0 2 3
628538 5-S2) Deri ve Hayvancılıkta Lif Üretimi 2 0 2 3
628539 5-S2) Yaban Hayvancılığı ve Koruma 2 0 2 3
628540 5-S3) Alternatif Kanatlı Hayvan Yetiştirme 2 0 2 3
           
6. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
628630 Üreme Biyolojisi ve Yapay Tohumlama 2 0 2 2
628631 Yem Analiz Teknikleri 2 2 3 4
628632 Hayvancılıkta Biyoteknoloji 2 0 2 2
628633 Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği 2 2 3 4
628634 Mesleki Uygulama II 0 4 2 4
628535 Hayvan Ekolojisi 2 0 2 2
628661 Bölümden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 Akts 2 0 2 3
628662 Bölümden Seçmeli Ders-2 (2 Kredi) 3 Akts 2 0 2 3
628663 Diğer Bölümlerden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 Akts 2 0 2 3
628664 Diğer Bölümlerden Seçmeli Ders-2 (2 Kredi) 3 Akts 2 0 2 3
Toplam 18 8 22 30
6. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
628635 6-S1) Et Bilimi ve Karkas Değerlendirme 2 0 2 3
628636 6-S1) Kürk Hayvanları Yetiştiriciliği 2 0 2 3
628637 6-S2) Karma Yem Üretimi 2 0 2 3
628638 6-S3) Kafeste Alabalık Yetiştiriciliği 2 0 2 3
628639 6-S4) Hayvan Davranımları 2 0 2 3
           
7. Yarıyıl
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
628730 Büyükbaş Hayvan Yetiştirme 2 2 3 4
628731 Ruminant Hayvan Besleme 2 0 2 4
628732 Hayvan Anatomi ve Fizyolojisi 2 0 2 4
628733 Hayvan Islahı 2 2 3 4
628734 Rasyon Hazırlama Tekniği 2 2 3 4
628735 Bitirme Tezi I 0 4 2 4
628771 Bölüm Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 Akts 2 0 2 3
628772 Diğer Bölümlerden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 Akts 2 0 2 3
Toplam 14 10 19 30
7. Yarıyıl Seçmeli Dersler
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
628736 7-S1) Üreme Biyoteknolojisi 2 0 2 3
628737 7-S1) Hayvan Gen Kaynakları Koruma 2 0 2 3
628738 7-S2) Su Ürünleri Yetiştiriciliği 2 0 2 3
           
8. Yarıyıl
Tercih- A) Fakültede Ders Devamı
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
628830 Hayvancılık Organizasyonları (S) 2 0 2 2
628831 İpekböceği Yetiştiriciliği (S) 2 2 3 4
628832 Organik Hayvancılık (S) 2 2 3 4
628833 Balık Besleme ve Yemleme (S) 2 2 3 4
628834 Arıcılık Ürünleri (S) 2 2 3 4
628835 Hayvancılık Projeleri Hazırlama Tekniği (S) 2 2 3 4
628836 Hayvancılıkta Deneme Tekniği Uygulama ve Analiz (S) 2 2 3 4
628837 Bitirme Tezi II 0 4 2 4
Toplam 14 16 21 30
Tercih- B) İş Yerinde Çalışma
Ders Kodu Dersin Adı T U K AKTS
628837 Bitirme Tezi II 0 4 2 4
628838 İş Yeri Eğitimi (S) 0 36 18 26